مَتّی ۲۴‏:‏۱‏-‏۵۱

 • نشانهٔ حضور مسیح ‏(‏۱-‏۵۱‏)‏

  • جنگ،‏ قحطی،‏ زمین‌لرزه ‏(‏۷‏)‏

  • موعظهٔ خبرِ خوش ‏(‏۱۴‏)‏

  • مصیبت عظیم ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • آشکار شدن نشانهٔ پسر انسان ‏(‏۳۰‏)‏

  • نمونهٔ درخت انجیر ‏(‏۳۲-‏۳۴‏)‏

  • همچون روزگار نوح ‏(‏۳۷-‏۳۹‏)‏

  • هوشیار بمانید ‏(‏۴۲-‏۴۴‏)‏

  • غلام امین و غلام شریر ‏(‏۴۵-‏۵۱‏)‏

۲۴  عیسی معبد را ترک کرد.‏ هنگامی که از آنجا دور می‌شد،‏ شاگردانش نزد او رفتند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند.‏ ۲  عیسی به آنان گفت:‏ «همهٔ این‌ها را می‌بینید؟‏ به‌راستی به شما می‌گویم،‏ در اینجا سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند و قطعاً تمامی آن‌ها فرو ریخته خواهد شد.‏»‏ ۳  هنگامی که عیسی بر کوه زیتون نشسته بود،‏ شاگردان در خلوت نزد او آمدند و پرسیدند:‏ «به ما بگو که این امور کِی روی خواهد داد و نشانهٔ حضور* تو و دوران پایانی نظام حاضر* چه خواهد بود؟‏»‏ ۴  عیسی در جواب گفت:‏ «مراقب باشید کسی شما را گمراه نکند؛‏ ۵  زیرا بسیاری به نام من آمده،‏ خواهند گفت:‏ ‹من مسیح هستم› و بسیاری را گمراه خواهند کرد.‏ ۶  شما غوغای جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید؛‏ اما هراسان مشوید؛‏ زیرا این امور باید به وقوع بپیوندد،‏ با این حال،‏ این هنوز پایان نیست.‏ ۷  ‏«زیرا قومی بر ضدّ قومی دیگر و حکومتی بر ضدّ حکومتی دیگر برخواهد خاست و در مناطق مختلف،‏ قحطی‌ها و زمین‌لرزه‌ها،‏ یکی پس از دیگری روی خواهد داد.‏ ۸  همهٔ این‌ها تنها آغاز دردهاست؛‏ دردهایی همچون درد زایمان.‏ ۹  ‏«آنگاه مردم شما را به مصیبت گرفتار خواهند کرد و خواهند کشت.‏ همچنین تمامی قوم‌ها به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ ۱۰  در آن زمان،‏ بسیاری لغزش خواهند خورد،‏* به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر نفرت خواهند داشت.‏ ۱۱  پیامبران دروغین بسیاری برخواهند خاست و عدهٔ زیادی را گمراه خواهند کرد.‏ ۱۲  به دلیل افزایش قانون‌شکنی،‏ محبت اکثر مردم به سردی خواهد گرایید.‏ ۱۳  اما آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏ ۱۴  همچنین این خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین* موعظه خواهد شد تا برای همهٔ قوم‌ها شهادتی شود،‏ آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏ ۱۵  ‏«از این رو،‏ وقتی می‌بینید که آن ‹ویرانگرِ نفرت‌انگیز› که دانیال نبی در مورد آن سخن گفت،‏ در مکان مقدّس ایستاده است (‏باشد که خواننده قدرت تشخیص خود را به کار گیرد،‏)‏ ۱۶  آنانی که در یهودیه هستند،‏ به کوهستان بگریزند.‏ ۱۷  کسی که بر بام است،‏ برای برداشتن چیزی به خانه‌اش نرود ۱۸  و کسی که در مزرعه است،‏ برای برداشتن ردای خود به خانه باز نگردد.‏ ۱۹  وای بر زنانی که در آن روزها باردارند و آنانی که شیر می‌دهند!‏ ۲۰  پیوسته دعا کنید که فرار شما در زمستان یا روز سَبَّت* نباشد؛‏ ۲۱  زیرا در آن زمان،‏ چنان مصیبت عظیمی روی خواهد داد که از آغاز دنیا تاکنون واقع نشده است و هرگز نیز تکرار نخواهد شد.‏ ۲۲  در واقع،‏ اگر آن روزها کوتاه نشود،‏ هیچ کس نجات نخواهد یافت،‏ اما به خاطر برگزیدگان،‏ آن روزها کوتاه خواهد شد.‏ ۲۳  ‏«در آن زمان،‏ اگر کسی به شما بگوید:‏ ‹ببین،‏ مسیح اینجاست!‏› یا ‹او آنجاست!‏› باور مکنید؛‏ ۲۴  زیرا مسیحان دروغین و پیامبران کاذب برخواهند خاست و نشانه‌ها و عجایب بزرگ به ظهور خواهند رساند تا حتی اگر ممکن باشد،‏ برگزیدگان را نیز گمراه کنند.‏ ۲۵  آری،‏ من به شما از پیش هشدار دادم.‏ ۲۶  پس اگر مردم به شما بگویند:‏ ‹ببین،‏ او در بیابان است!‏› بیرون مروید؛‏ ‹ببین،‏ او درون خانه است!‏› باور مکنید؛‏ ۲۷  زیرا حضور پسر انسان نیز درست مثل صاعقه‌ای خواهد بود که در مشرق می‌زند و تا مغرب را روشن می‌کند.‏ ۲۸  هر جا که لاشه‌ای باشد عقاب‌ها گرد آن جمع خواهند شد.‏ ۲۹  ‏«بلافاصله بعد از مصیبت آن روزها،‏ خورشید تاریک خواهد شد،‏ ماه نور خود را نخواهد تاباند،‏ ستارگان از آسمان فرو خواهند افتاد و نیروهای آسمان‌ها به لرزه در خواهند آمد.‏ ۳۰  سپس،‏ نشانهٔ پسر انسان در آسمان آشکار خواهد شد و آنگاه تمامی طایفه‌های زمین از فرط اندوه بر سینهٔ خود خواهند زد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید.‏ ۳۱  او فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهد فرستاد و آنان برگزیدگانش را از چهار گوشهٔ زمین،‏* از یک کران آسمان‌ها تا کران دیگر گرد هم خواهند آورد.‏ ۳۲  ‏«حال،‏ درخت انجیر را نمونه بگیرید و درسی بیاموزید،‏ وقتی شاخه‌های آن جوانه می‌زند و برگ می‌دهد،‏ پی می‌برید که تابستان نزدیک است.‏ ۳۳  همین طور شما نیز،‏ وقتی همهٔ این‌ها را می‌بینید،‏ بدانید که او* نزدیک و پشت در است.‏ ۳۴  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ تا همهٔ این‌ها روی ندهد،‏ این نسل از میان نخواهد رفت.‏ ۳۵  آسمان و زمین از میان خواهد رفت،‏ اما کلام من هرگز از میان نخواهد رفت.‏ ۳۶  ‏«از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد،‏ نه فرشتگان آسمان،‏ نه پسر،‏ بلکه فقط پدر می‌داند.‏ ۳۷  حضور* پسر انسان درست همچون روزگار نوح خواهد بود.‏ ۳۸  زیرا در روزهای پیش از توفان،‏ مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند،‏ زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند تا روزی که نوح وارد کشتی* شد؛‏ ۳۹  در واقع،‏ مردم توجه نکردند تا آن که توفان آمد و همه را برد.‏ حضور پسر انسان نیز چنین خواهد بود.‏ ۴۰  در آن زمان،‏ از دو مرد که در مزرعه هستند،‏ یکی گرفته و دیگری به حال خود واگذاشته خواهد شد.‏ ۴۱  از دو زن که با هم آسیاب می‌کنند،‏ یکی گرفته و دیگری به حال خود واگذاشته خواهد شد.‏ ۴۲  پس هوشیار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید که در چه روزی سَرور شما خواهد آمد.‏ ۴۳  ‏«اما یک چیز را بدانید،‏ اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد در چه پاسی از شب می‌آید،‏ بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت که به خانه‌اش وارد شود.‏ ۴۴  از این رو،‏ شما نیز آماده باشید؛‏ زیرا در ساعتی که گمان نمی‌کنید،‏ پسر انسان می‌آید.‏ ۴۵  ‏«به‌راستی آن غلام امین و دانا* کیست که اربابش او را بر خادمان خانهٔ خود گماشت تا به‌موقع خوراک آنان را بدهد؟‏ ۴۶  خوشا به حال آن غلام که وقتی اربابش می‌آید او را مشغول این کار یابد!‏ ۴۷  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ او را بر تمام مایَملَک خود خواهد گماشت.‏ ۴۸  ‏«اما اگر آن غلام شرارت کند و در دل خود بگوید:‏ ‹ارباب من تأخیر کرده است› ۴۹  و شروع به زدن همکارانش کند و با میگساران بخورد و بنوشد،‏ ۵۰  در روزی که انتظار ندارد و ساعتی که از آن آگاه نیست،‏ اربابش خواهد آمد.‏ ۵۱  آنگاه او را به‌سختی مجازات خواهد کرد و او را با ریاکاران در یک جایگاه قرار خواهد داد؛‏ جایی که در آن گریه خواهد کرد و دندان بر هم خواهد سایید.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏
یا:‏ «از ایمان روی‌گردان خواهند شد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در تمام مناطق مسکونی زمین».‏
رجوع به پاورقی اعمال ۱:‏۱۲ و واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «از چهار باد».‏
منظور پسر انسان است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
ظاهراً کشتی نوح همچون جعبه‌ای مکعب‌مستطیل شکل بود.‏
یا:‏ «دوراندیش».‏