انجیل مَتّی ۲۴‏:‏۱‏-‏۵۱

 • نشانهٔ دوران حضور مسیح ‏(‏۱-‏۵۱‏)‏

  • جنگ،‏ قحطی و زلزله ‏(‏۷‏)‏

  • موعظهٔ خبر خوش ‏(‏۱۴‏)‏

  • مصیبت عظیم ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • نشانهٔ آمدن پسر انسان ‏(‏۳۰‏)‏

  • مثال درخت انجیر ‏(‏۳۲-‏۳۴‏)‏

  • شباهت با روزگار نوح ‏(‏۳۷-‏۳۹‏)‏

  • هوشیار بمانید ‏(‏۴۲-‏۴۴‏)‏

  • غلام امین و غلام شریر ‏(‏۴۵-‏۵۱‏)‏

۲۴  وقتی عیسی از معبد بیرون می‌رفت،‏ شاگردانش پیش او آمدند تا نظرش را به ساختمان‌های معبد جلب کنند.‏ ۲  عیسی به آن‌ها گفت:‏ «همهٔ این ساختمان‌ها را می‌بینید؟‏ بدانید که این‌ها طوری خراب خواهند شد* که حتی یک سنگ هم روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند!‏»‏ ۳  وقتی عیسی روی کوه زیتون نشسته بود،‏ شاگردانش در خلوت پیش او رفتند و از او پرسیدند:‏ «به ما بگو این اتفاق‌ها کی می‌افتد؟‏ نشانهٔ زمان حضور* تو و دوران پایانی عصر حاضر* چیست؟‏»‏ ۴  عیسی در جواب آن‌ها گفت:‏ «مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند،‏ ۵  چون عدهٔ زیادی خواهند آمد و با سوءاستفاده از اسم من خواهند گفت:‏ ‹من مسیح هستم› و خیلی‌ها را گمراه خواهند کرد.‏ ۶  زمانی می‌آید که شما سروصدای جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را می‌شنوید.‏ اما آشفته و پریشان نشوید،‏ چون این اتفاق‌ها باید بیفتد،‏ ولی پایان هنوز نرسیده است.‏ ۷  ‏«قومی با قومی دیگر و حکومتی با حکومتی دیگر وارد جنگ خواهد شد.‏ در جاهای مختلف،‏ قحطی‌ها و زلزله‌ها یکی بعد از دیگری اتفاق خواهد افتاد.‏ ۸  ولی همهٔ این‌ها مثل شروع دردهای زایمان،‏ شروع زمانی پر از درد و رنج خواهد بود.‏ ۹  ‏«در آن زمان،‏ مردم به شما آزار می‌رسانند و شما را می‌کشند و تمام ملت‌های دنیا به خاطر این که پیرو من هستید،‏* از شما متنفر خواهند بود.‏ ۱۰  به علاوه،‏ در آن روزها خیلی‌ها از ایمانشان برمی‌گردند* و به همدیگر خیانت می‌کنند و از هم متنفر می‌شوند.‏ ۱۱  پیامبران دروغینِ زیادی خواهند آمد و خیلی‌ها را گمراه خواهند کرد.‏ ۱۲  شرارت و قانون‌شکنی* به قدری زیاد می‌شود که محبت اکثر مردم سرد خواهد شد.‏ ۱۳  اما کسی که تا آخر پایدار بماند،‏ نجات پیدا خواهد کرد.‏ ۱۴  خبر خوش پادشاهی خدا در سراسر زمین* موعظه خواهد شد تا همهٔ ملت‌ها آن را بشنوند.‏* آن وقت،‏ پایان خواهد رسید.‏ ۱۵  ‏«پس وقتی می‌بینید آن ویرانگرِ نفرت‌انگیز که دانیال نبی درباره‌اش صحبت کرد،‏ در جای مقدّس ایستاده (‏خواننده برای درک این موضوع به قدرت تشخیص نیاز دارد)‏،‏ ۱۶  آن وقت کسانی که در یهودیه هستند،‏ به کوه‌ها فرار کنند.‏ ۱۷  اگر کسی روی پشت‌بام خانه‌اش باشد،‏ نباید حتی برای برداشتن چیزی پایین برود و وارد خانه‌اش شود.‏ ۱۸  همین طور اگر کسی در مزرعه مشغول کار باشد،‏ نباید برای برداشتن لباسش به خانه برگردد.‏ ۱۹  وای به حال زنانی که در آن زمان حامله هستند یا به نوزادشان شیر می‌دهند!‏ ۲۰  دائم دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا روز شَبّات* نباشد،‏ ۲۱  چون در آن زمان چنان مصیبت عظیمی خواهد شد که از شروع دنیا تا حالا اتفاق نیفتاده و بعد از آن هم اتفاق نخواهد افتاد.‏ ۲۲  در واقع،‏ اگر خدا آن روزها را کوتاه نکند هیچ کس نجات پیدا نخواهد کرد،‏ ولی او به خاطر برگزیدگانش آن روزها را کوتاه خواهد کرد.‏ ۲۳  ‏«در آن زمان،‏ اگر کسی به شما بگوید،‏ ‹ببین،‏ مسیح اینجاست› یا ‹مسیح آنجاست› باور نکنید؛‏ ۲۴  چون کسانی خواهند آمد که به دروغ ادعا می‌کنند مسیح یا پیامبرند و با معجزه‌ها* و کارهای شگفت‌انگیزی که انجام می‌دهند،‏ تلاش می‌کنند حتی برگزیدگان خدا را گمراه کنند.‏ ۲۵  یادتان باشد که من از قبل به شما هشدار دادم.‏ ۲۶  پس اگر مردم به شما بگویند،‏ ‹مسیح در بیابان است،‏› به آنجا نروید.‏ یا اگر بگویند،‏ ‹مسیح داخل خانه* است› باور نکنید،‏ ۲۷  چون زمان حضور* پسر انسان درست مثل صاعقه‌ای خواهد بود که در شرق می‌زند و تا غرب را روشن می‌کند.‏ ۲۸  هر جا که لاشه‌ای باشد،‏ عقاب‌ها آنجا جمع می‌شوند!‏ ۲۹  ‏«بلافاصله بعد از مصیبت آن روزها،‏ خورشید تاریک می‌شود،‏ ماه دیگر نور نمی‌دهد،‏ ستاره‌ها از آسمان فرو می‌ریزند و نیروهای آسمان‌ها به لرزه می‌افتند.‏ ۳۰  بعد نشانهٔ آمدن پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همهٔ مردم* زمین از شدّت غم و غصه به سینهٔ خود می‌زنند و پسر انسان را می‌بینند که با قدرت و شکوه زیاد بر ابرهای آسمان می‌آید.‏ ۳۱  او فرشته‌هایش را با صدای بلند شیپور خواهد فرستاد تا برگزیدگان را از چهار گوشهٔ زمین* و از یک طرف آسمان‌ها تا طرف دیگر آن‌ها جمع کنند.‏ ۳۲  ‏«حالا از درخت انجیر این درس را بگیرید:‏ به محض این که شاخه‌های درخت انجیر جوانه می‌زند و برگ می‌دهد،‏ می‌فهمید که تابستان نزدیک است.‏ ۳۳  به همین ترتیب،‏ وقتی می‌بینید که همهٔ این اتفاق‌ها می‌افتد،‏ بدانید که پسر انسان نزدیک و پشت در است.‏ ۳۴  مطمئن باشید تا زمانی که همهٔ این اتفاق‌ها نیفتد،‏ این نسل از بین نخواهد رفت.‏ ۳۵  آسمان و زمین از بین خواهند رفت،‏ ولی گفته‌های من به هیچ وجه از بین نخواهد رفت.‏ ۳۶  ‏«هیچ کس نمی‌داند که آن روز و ساعت کی می‌رسد،‏ جز پدر؛‏ حتی فرشته‌های آسمان و پسر خدا هم از آن بی‌خبرند.‏ ۳۷  دوران حضور* پسر انسان درست مثل دوران نوح خواهد بود.‏ ۳۸  در روزهای قبل از طوفان،‏ یعنی تا روزی که نوح وارد کشتی شد،‏ مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند.‏ ۳۹  ولی به اتفاقات آن روزها هیچ توجهی نکردند تا این که طوفان آمد و همهٔ آن‌ها را با خود برد.‏ دوران حضور پسر انسان هم همین طور خواهد بود.‏ ۴۰  در آن زمان،‏ از دو نفر که در مزرعه مشغول کار هستند،‏ یکی بُرده می‌شود و دیگری همان جا به حال خود رها خواهد شد.‏ ۴۱  از دو زن که گندم آسیاب می‌کنند،‏ یکی بُرده می‌شود و دیگری همان جا به حال خود رها خواهد شد.‏ ۴۲  پس هوشیار بمانید،‏ چون نمی‌دانید که سَرورتان چه روزی می‌آید.‏ ۴۳  ‏«اما این را خوب بدانید که اگر صاحبخانه می‌دانست دزد چه ساعتی از شب* می‌آید،‏ بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت او وارد خانه‌اش شود.‏ ۴۴  به همین دلیل،‏ شما هم برای آمدن پسر انسان آماده باشید،‏ چون او در ساعتی که انتظارش را ندارید خواهد آمد.‏ ۴۵  ‏«واقعاً آن غلام امین و دانا* کیست که اربابش مسئولیت نگهداری از خادمان خانه‌اش را به او سپرده تا خوراکشان را به‌موقع بدهد؟‏ ۴۶  خوش به حال آن غلام که وقتی اربابش بیاید،‏ او را مشغول انجام این وظیفه ببیند!‏ ۴۷  مطمئناً اربابش مسئولیت نگهداری از تمام دارایی‌اش را به او خواهد سپرد.‏ ۴۸  ‏«اما اگر آن غلام،‏ شریر باشد و در دلش بگوید،‏ ‹اربابم دیر کرده› ۴۹  و همکارانش را بزند و با کسانی که همیشه از شراب مست می‌شوند بخورد و بنوشد،‏ ۵۰  آن وقت در روز و ساعتی که انتظارش را ندارد اربابش خواهد آمد.‏ ۵۱  بعد او را به‌سختی مجازات خواهد کرد و به جایی که ریاکاران هستند خواهد انداخت.‏ او در آنجا گریه و زاری خواهد کرد و دندان‌هایش را به هم خواهد سایید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «فرو می‌ریزند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «دوران پایانی عصر حاضر.‏»‏
یا:‏ «به خاطر اسم من.‏»‏
یا:‏ «لغزش می‌خورند.‏»‏
منظور زیر پا گذاشتن قوانین خداست.‏
یا:‏ «در تمام مناطق مسکونی زمین.‏»‏
یا:‏ «برای همهٔ ملت‌ها شهادتی شود.‏»‏
رجوع به پاورقی اعمال ۱:‏۱۲ و واژه‌نامه.‏
یا:‏ «نشانه‌ها.‏»‏
یا:‏ «در اتاق‌های اندرونی.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «طایفه‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از چهار باد.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «چه پاسی از شب.‏»‏
یا:‏ «باتدبیر؛‏ دوراندیش؛‏ محتاط.‏»‏