انجیل مَتّی ۲۳‏:‏۱‏-‏۳۹

  • مثل فَریسیان و عالمان دین رفتار نکنید ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • وای به حال فَریسیان و عالمان دین ‏(‏۱۳-‏۳۶‏)‏

  • تأسف عیسی برای اورشلیم ‏(‏۳۷-‏۳۹‏)‏

۲۳  بعد،‏ عیسی به مردم و شاگردانش گفت:‏ ۲  ‏«عالمان دین و فَریسیان ادعا می‌کنند که جای موسی نشسته‌اند.‏* ۳  برای همین،‏ هر چه به شما می‌گویند انجام دهید،‏ ولی مثل آن‌ها رفتار نکنید،‏ چون خودشان به هر چه می‌گویند عمل نمی‌کنند.‏ ۴  احکامشان مثل بارهای سنگینی هستند که روی دوش مردم می‌گذارند،‏ اما خودشان حاضر نیستند برای حرکت دادن آن بارها حتی انگشتشان را تکان دهند.‏ ۵  هر کاری که می‌کنند برای تظاهر و خودنمایی است.‏ جعبه‌های کوچکی* را که برای دور کردن بلا به خودشان می‌بندند،‏ بزرگ‌تر می‌کنند و ریشه‌های بلندتر به لبهٔ لباسشان می‌دوزند.‏ ۶  آن‌ها دوست دارند در مهمانی‌ها در بهترین جا و در کنیسه‌ها در ردیف جلو بنشینند!‏* ۷  دوست دارند که مردم در کوچه و بازار با احترام به آن‌ها سلام کنند و به آن‌ها استاد* بگویند.‏ ۸  اما شما نگذارید کسی به شما استاد بگوید،‏ چون فقط یک استاد دارید و همهٔ شما برادرید.‏ ۹  به علاوه،‏ به هیچ کس روی زمین پدر* نگویید،‏ چون فقط یک پدر دارید،‏ یعنی خدایی که در آسمان است.‏ ۱۰  همین طور نگذارید کسی به شما رهبر بگوید،‏ چون فقط یک رهبر دارید،‏ یعنی مسیح.‏ ۱۱  در واقع کسی که در میان شما از همه بزرگ‌تر است،‏* باید خدمتگزار شما باشد.‏ ۱۲  کسی که خودش را بزرگ جلوه دهد،‏ حقیر خواهد شد و کسی که خودش را فروتن کند،‏ سربلند خواهد شد.‏ ۱۳  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون درِ پادشاهی آسمان‌ها را به روی مردم می‌بندید؛‏ نه خودتان وارد آن می‌شوید و نه می‌گذارید کسانی که می‌خواهند به آن راه پیدا کنند،‏ وارد شوند!‏ ۱۴  *‏—‏—‏ ۱۵  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون از دریا و خشکی رد می‌شوید تا کسی را پیدا و قانع کنید که دین یهود را بپذیرد،‏ ولی وقتی موفق می‌شوید،‏ او را دو برابر بیشتر از خودتان سزاوار این می‌کنید که در درّهٔ هِنّوم* انداخته شود!‏ ۱۶  ‏«وای به حال شما راهنمایان کور!‏ چون می‌گویید،‏ ‹اگر کسی به معبد قسم بخورد مهم نیست،‏ ولی اگر کسی به طلاهای معبد قسم بخورد،‏ حتماً باید به قسمش وفا کند.‏› ۱۷  ای نادانان،‏ ای کوران!‏ کدام مهم‌تر است،‏ طلا یا معبدی که آن طلا را مقدّس کرده است؟‏ ۱۸  به علاوه می‌گویید:‏ ‹اگر کسی به مذبح قسم بخورد مهم نیست،‏ ولی اگر کسی به هدیه‌ای که روی آن است قسم بخورد،‏ حتماً باید به قسمش وفا کند.‏› ۱۹  ای کوران!‏ کدام مهم‌تر است،‏ هدیه‌ای که روی مذبح است یا خودِ مذبح که آن هدیه را مقدّس می‌کند؟‏ ۲۰  پس کسی که به مذبح قسم بخورد،‏ در واقع به خودِ مذبح و هر چه که روی آن است قسم خورده است؛‏ ۲۱  کسی که به معبد قسم بخورد،‏ در واقع به خودِ معبد و به خدا که در آن ساکن است قسم خورده است؛‏ ۲۲  کسی که به آسمان قسم بخورد،‏ در واقع به تخت پادشاهی خدا و به خودِ خدا که روی آن تخت نشسته قسم خورده است.‏ ۲۳  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون یک‌دهمِ نعنا و شِوید و زیره را می‌دهید،‏ ولی موضوعات مهم‌تری را که در شریعت آمده،‏ یعنی عدالت،‏ رحمت و وفاداری را نادیده می‌گیرید!‏ درست است که باید یک‌دهمِ محصولتان را می‌دادید،‏ ولی نباید این موضوعات مهم‌تر را نادیده می‌گرفتید!‏ ۲۴  ای راهنمایان کور،‏ شما با صافی جلوی رد شدن پشه را می‌گیرید،‏ اما شتر را می‌بلعید!‏ ۲۵  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون مثل پیاله یا ظرفی هستید که بیرون آن تمیز،‏ ولی درونش کثیف است.‏ باطن شما هم پر از طمع و خودخواهی است!‏ ۲۶  ای فَریسی کور،‏ اول داخل پیاله و ظرف را تمیز کن تا بیرون آن هم پاک و تمیز شود.‏ ۲۷  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون مثل قبرهایی هستید که سفیدکاری شده‌اند و ظاهرشان زیباست،‏ ولی داخلشان پر از استخوان‌های مردگان و هر نوع ناپاکی است.‏ ۲۸  به همین ترتیب،‏ شما خودتان را در نظر مردم درستکار نشان می‌دهید،‏ ولی باطنتان پر از دورویی و شرارت* است.‏ ۲۹  ‏«وای به حال شما عالمان دین و فَریسیان که ریاکارید!‏ چون شما برای پیامبران مقبره می‌سازید و آرامگاه درستکاران را تزیین می‌کنید،‏ ۳۰  و می‌گویید،‏ ‹اگر ما در زمان اجدادمان زندگی می‌کردیم،‏ هیچ وقت با آن‌ها در ریختن خون پیامبران شریک نمی‌شدیم.‏› ۳۱  بنابراین،‏ خودتان تأیید می‌کنید* که از نسل قاتلان پیامبران هستید!‏ ۳۲  پس کاری را که اجدادتان شروع کردند،‏ به پایان برسانید!‏* ۳۳  ‏«ای مارها،‏ ای افعی‌زاده‌ها،‏ چطور می‌توانید از این مجازات که به درّهٔ هِنّوم* انداخته شوید فرار کنید؟‏ ۳۴  پس حالا من پیامبران،‏ مردان خردمند و معلّمانی پیش شما می‌فرستم.‏ شما بعضی از آن‌ها را می‌کشید،‏ بعضی‌ها را بر تیر اعدام می‌کنید و عده‌ای دیگر را در کنیسه‌هایتان شلاق می‌زنید و برای آزار رساندن به آن‌ها،‏ شهر به شهر تعقیبشان می‌کنید.‏ ۳۵  بنابراین،‏ خون همهٔ درستکارانی که تا حالا روی زمین ریخته شده،‏ به گردن شما خواهد بود؛‏ از هابیلِ درستکار گرفته تا زَکَریا پسر بَرَخیا که او را جلوی معبد و نزدیک مذبح کشتید.‏ ۳۶  بدانید که به خاطر همهٔ این کارها،‏ این نسل مجازات خواهد شد.‏ ۳۷  ‏«ای اورشلیم!‏ ای اورشلیم!‏ ای قاتل پیامبران!‏ تو کسانی را که پیش ساکنانت فرستاده شدند سنگسار کردی.‏ چند بار خواستم مثل مرغی که جوجه‌هایش را زیر بال و پرش جمع می‌کند،‏ فرزندانت* را جمع کنم!‏ اما شما ساکنان اورشلیم نخواستید!‏ ۳۸  برای همین خدا این معبد* را ترک کرده و به دست خودتان داده است.‏ ۳۹  این را هم به شما می‌گویم که دیگر مرا نخواهید دید تا روزی بیاید که بگویید،‏ ‹برکت یَهُوَه* با کسی است که به اسم او می‌آید!‏›»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «خودشان را بر مسند موسی نشانده‌اند.‏»‏
یا:‏ «تِفیلین‌ها.‏» منظور جعبهٔ کوچکی است که یهودیان چهار بخش کوتاه از شریعت را در آن قرار می‌دادند و برای دور کردن بلا،‏ بر پیشانی یا به بازوی چپشان می‌بستند.‏
یا:‏ «در کنیسه‌ها بهترین جا به آن‌ها اختصاص داده شود.‏»‏
یا:‏ «رَبّی.‏» عنوانی برای احترام به معلّمان یهودی؛‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «رَبّی.‏»‏
در اینجا منظور عیسی از «پدر» عنوانی تشریفاتی یا مذهبی است.‏
یا:‏ «از همه بیشتر اختیار دارد.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۳.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «قانون‌شکنی.‏»‏
یا:‏ «به ضدّ خودتان شهادت می‌دهید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پس،‏ پیمانهٔ اجدادتان را پر کنید.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «ساکنانت.‏»‏
یا:‏ «خانهٔ شما.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۵.‏