مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

كتاب مراثی

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • تشبیه اورشلیم به زنی بیوه

   • غیر مسکونی شدن اورشلیم ‏(‏۱‏)‏

   • گناهان زیاد اورشلیم ‏(‏۸،‏ ۹)‏

   • یَهُوَه صَهیون را رد می‌کند ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

   • کسی به صَهیون تسلّی نمی‌دهد ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۲

  • خشم یَهُوَه از اورشلیم

   • رحم نکردن به اورشلیم ‏(‏۲‏)‏

   • یَهُوَه مثل دشمنی برای اسرائیل ‏(‏۵‏)‏

   • گریه برای صَهیون ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

   • رهگذران،‏ شهر را مسخره می‌کنند ‏(‏۱۵‏)‏

   • دشمنان از سقوط صَهیون خوشحال می‌شوند ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۳

  • امید و احساسات اِرْمیا

   • ‏‹صبورانه منتظر می‌مانم› ‏(‏۲۱‏)‏

   • رحمت‌های یَهُوَه،‏ هر روز صبح ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

   • مهربانی یَهُوَه نسبت به کسانی که به او امید بسته‌اند ‏(‏۲۵‏)‏

   • تحمّل سختی‌ها در جوانی ‏(‏۲۷‏)‏

   • یَهُوَه راه نزدیک شدن به خودش را با ابر می‌پوشاند ‏(‏۴۳،‏ ۴۴‏)‏

 • ۴

  • عواقب وحشتناک محاصرهٔ اورشلیم

   • قحطی ‏(‏۴،‏ ۵‏،‏ ۹‏)‏

   • مادران بچه‌های خودشان را می‌پزند ‏(‏۱۰‏)‏

   • یَهُوَه خشمش را بر سر مردم می‌ریزد ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۵

  • دعای قوم اسرائیل

   • ‏«یادت باشد چه بلایی بر سر ما آمده» ‏(‏۱‏)‏

   • ‏‹وای بر ما؛‏ گناه کرده‌ایم› ‏(‏۱۶‏)‏

   • ‏‹ای یَهُوَه،‏ ما را برگردان› ‏(‏۲۱‏)‏

   • ‏«بگذار مثل گذشته روزهای خوب داشته باشیم» ‏(‏۲۱‏)‏