نامهٔ پولُس به فیلیپیان ۱‏:‏۱‏-‏۳۰

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • سپاسگزاری از خدا؛‏ دعای پولُس ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

  • پیشرفت بشارت با وجود مشکلات ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

  • زندگی برای مسیح است و مردن سود بردن ‏(‏۲۱-‏۲۶‏)‏

  • شایستهٔ بشارت رفتار کنید ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏

۱  از طرف پولُس و تیموتائوس،‏ غلامان مسیحْ عیسی،‏ به تمام مقدّسانِ متحد با مسیحْ عیسی در شهر فیلیپی،‏ از جمله به سرپرستان و خادمان جماعت:‏* ۲  لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۳  هر بار که شما را به یاد می‌آورم،‏ خدای خود را سپاس می‌گویم.‏ ۴  آری،‏ در دعاهای التماس‌آمیزم خدا را برای همهٔ شما شکر می‌کنم و هر یک از این دعاها را با شادمانی به زبان می‌آورم؛‏ ۵  زیرا از روز اول که بشارت را شنیدید تا به امروز،‏ در پیشبرد آن کمک‌های بسیار کرده‌اید.‏* ۶  من اطمینان دارم همان خدایی که کاری نیکو را در شما آغاز کرد،‏ آن را تا روز مسیحْ عیسی به کمال خواهد رساند.‏ ۷  از آنجا که شما در دل من جای دارید،‏ کاملاً بجاست که در موردتان چنین بیندیشم؛‏ زیرا چه در زمان حبسم،‏ چه در زمان دفاع از فعالیت بشارت و به ثبت رساندن قانونی آن،‏ حامی من بوده‌اید.‏ به این ترتیب،‏ هم من و هم شما از لطف الٰهی بهره‌مند شده‌ایم.‏ ۸  خدا شاهد است که با همان محبتی که مسیحْ عیسی برای شما دارد،‏ من اشتیاق دیدار همهٔ شما را دارم.‏ ۹  من پیوسته برای شما چنین دعا می‌کنم که محبت شما همچنان بیش از پیش فزونی یابد و همراه با شناختِ دقیق و بصیرتِ کامل باشد ۱۰  تا تشخیص دهید چه چیزهایی پراهمیت‌تر است.‏ آنگاه تا روز مسیح پاکدل بوده،‏ دیگران را لغزش نخواهید داد ۱۱  و از ثمرات درستکاری* پر خواهید بود؛‏ ثمراتی که از طریق عیسی مسیح حاصل می‌شود و برای جلال و ستایش خداست.‏ ۱۲  برادران،‏ حال می‌خواهم بدانید که آنچه برای من پیش آمده،‏ در نهایت به پیشرفت بشارت انجامیده است،‏ ۱۳  چنان که بر تمامی گارد امپراتوری* و افراد دیگر آشکار شده است که من به خاطر مسیح در زنجیرم.‏ ۱۴  اکنون زنجیرهای من سبب شده است که اکثر برادران در خدمت به سَرور استوار شوند و بیش از پیش شهامت یابند تا کلام خدا را بدون ترس اعلام کنند.‏ ۱۵  درست است که برخی از روی حسادت و رقابت در مورد مسیح موعظه می‌کنند،‏ اما برخی دیگر با خلوص نیّت چنین می‌کنند.‏ ۱۶  در واقع،‏ موعظه‌ای که اینان در مورد مسیح می‌کنند،‏ از روی محبت است؛‏ زیرا می‌دانند که من برای دفاع از بشارت منصوب شده‌ام.‏ ۱۷  اما موعظهٔ آنان از روی ستیزه‌جویی است،‏ نه با نیّتی پاک؛‏ زیرا قصد دارند در زندان برای من مشکل ایجاد کنند.‏ ۱۸  نتیجه چیست؟‏ تنها نتیجهٔ آن این است که نیّت شخص،‏ چه درست باشد،‏ چه نادرست،‏ در هر حال در مورد مسیح موعظه می‌شود و من از این بابت شادمانم.‏ آری،‏ من شادی خود را از دست نخواهم داد،‏ ۱۹  چون می‌دانم که از طریق دعاهای التماس‌آمیز شما و حمایت روح عیسی مسیح،‏ این امر به نجاتم خواهد انجامید.‏ ۲۰  پس من با اشتیاق انتظار می‌کشم و امیدوارم که از هیچ چیز خجل نشوم،‏ بلکه چون در کمال شهامت سخن می‌گویم،‏* مسیح اکنون مانند همیشه،‏ از طریق بدن من جلال می‌یابد،‏ چه زنده باشم،‏ چه بمیرم.‏ ۲۱  زیرا زندگی برای من،‏ یعنی زندگی برای مسیح و مردن برای من،‏ یعنی سود بردن.‏ ۲۲  حال اگر در جسم زنده بمانم،‏ ثمرهٔ کارم همان* خواهد بود.‏ با این همه،‏ نمی‌گویم که کدام را انتخاب می‌کنم.‏ ۲۳  میان این دو انتخاب مانده‌ام؛‏ از طرفی خواست من این است که بروم* و با مسیح باشم که این قطعاً بسیار بهتر است،‏ ۲۴  اما از طرف دیگر به خاطر شما واجب‌تر است که در جسم بمانم.‏ ۲۵  پس،‏ از آنجا که به این امر اطمینان دارم،‏ می‌دانم که برای پیشرفت و شادی شما در ایمان،‏ در جسم خواهم ماند و با همهٔ شما به سر خواهم برد.‏ ۲۶  آنگاه،‏ وقتی بار دیگر نزد شما حضور یابم،‏ در مسیحْ عیسی سرشار از شادمانی خواهید گشت.‏ ۲۷  تنها از شما می‌خواهم چنان رفتار کنید* که شایستهٔ بشارت مسیح باشد تا چه بیایم و شما را ببینم و چه غایب باشم،‏ بشنوم و آگاه شوم که در یک روح* استوارید* و دوشادوش هم همچون یک تن،‏* برای ایمان به بشارت سخت تلاش می‌کنید.‏ ۲۸  همچنین به هیچ وجه از مخالفانتان هراس نداشته باشید.‏ این امور گواهی است بر آنان که نابود خواهند شد و گواهی است بر شما که نجات خواهید یافت و این گواه از خداست؛‏ ۲۹  زیرا به خاطر مسیح این افتخار به شما داده شده است که نه تنها به او ایمان آورید،‏ بلکه به خاطر او رنج نیز بکشید؛‏ ۳۰  زیرا شما در همان نبردی دست و پنجه نرم می‌کنید که مرا در آن دیده بودید و حال می‌شنوید که هنوز هم با آن روبرو هستم.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «خادم جماعت».‏
یا:‏ «در پیشبرد آن شریک بوده‌اید».‏
یا:‏ «عدالت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «گارد امپراتوری».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
منظور جلال یافتن مسیح است.‏
یا:‏ «رحلت یابم».‏
یا:‏ «رفتاری همچون تابعین داشته باشید».‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
یا:‏ «شما استوار و همفکرید».‏
یا:‏ «دوشادوش هم با یکدلی».‏