مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

كتاب مكاشفه

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • مکاشفه‌ای از جانب خدا که از طریق عیسی مسیح داده شد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • سلام‌هایی به هفت جماعت ‏(‏۴-‏۸‏)‏

   • ‏«من الف و ی هستم» ‏(‏۸‏)‏

  • یوحنا تحت تأثیر روح‌القدس به روز سَرور برده شد ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • رؤیایی از عیسای جلال‌یافته ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

 • ۲

  • پیام‌هایی به اِفِسُس ‏(‏۱-‏۷‏)‏‏،‏ اِزمیر ‏(‏۸-‏۱۱‏)‏‏،‏ پِرگاموم ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏‏،‏ تیاتیرا ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

 • ۳

  • پیام‌هایی به ساردِس ‏(‏۱-‏۶‏)‏‏،‏ فیلادِلفیه ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏‏،‏ لائودیکیه ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

 • ۴

  • رؤیای حضور آسمانی یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • یَهُوَه نشسته بر تختش ‏(‏۲‏)‏

   • ۲۴ پیر بر تخت‌هایشان نشسته‌اند ‏(‏۴‏)‏

   • چهار موجود زنده ‏(‏۶‏)‏

 • ۵

  • طوماریی که با هفت مُهر،‏ مُهر و موم شده بود ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • برّه طومار را می‌گیرد ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • برّه شایسته شمرده می‌شود که مُهرها را باز کند ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

 • ۶

  • برّه شش مُهر را باز می‌کند ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • سوارِ اسب سفید غالب می‌آید ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

   • به سوارِ اسب سرخ آتشین اختیار داده شد که صلح را از زمین بردارد ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

   • سوارِ اسب سیاه قحطی می‌آورد ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

   • سوارِ اسب رنگ‌پریده مرگ نام داشت ‏(‏۷،‏ ۸‏)‏

   • خون کشته‌شدگان زیر مذبح ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

   • زمین‌لرزه‌ای عظیم ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

 • ۷

  • چهار فرشته بادهای ویرانگر را نگاه داشته‌اند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • مُهر شدن۱۴۴٬۰۰۰ نفر ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • گروهی عظیم با رداهای سفید ‏(‏۹-‏۱۷‏)‏

 • ۸

  • باز شدن مُهر هفتم ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • دمیدن در چهار شیپور اول ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • اعلام آمدن سه وای ‏(‏۱۳‏)‏

 • ۹

  • شیپور پنجم ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • یک وای گذشت و دو وای دیگر در راه است ‏(‏۱۲‏)‏

  • شیپور ششم ‏(‏۱۳-‏۲۱‏)‏

 • ۱۰

  • فرشته‌ای قوی با طوماری کوچک ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • ‏«دیگر بیش از این تأخیری نخواهد بود» ‏(‏۶‏)‏

   • تحقق راز مقدّس ‏(‏۷‏)‏

  • یوحنا طومار کوچک را می‌خورد ‏(‏۸-‏۱۱‏)‏

 • ۱۱

  • دو شاهد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • نبوّت دو شاهد پلاس‌پوش برای ۱۲۶۰ روز ‏(‏۳‏)‏

   • کشته شدن و رها شدن اجسادشان در خیابان شهر ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

   • بعد از سه روز و نیم به زندگی بازگردانده می‌شوند ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

  • وایِ دوم گذشت،‏ سومی می‌آید ‏(‏۱۴‏)‏

  • شیپور هفتم ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

   • پادشاهی خداوندِ ما و مسیح او ‏(‏۱۵‏)‏

   • کسانی که زمین را به نابودی می‌کشند،‏ نابود می‌شوند ‏(‏۱۸‏)‏

 • ۱۲

  • زن،‏ فرزند مذکر و اژدها ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • جنگ میکائیل با اژدها ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

   • افکنده شدن اژدها به زمین ‏(‏۹‏)‏

   • ابلیس می‌داند که زمانی اندک دارد ‏(‏۱۲‏)‏

  • اژدها زن را آزار می‌دهد ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

 • ۱۳

  • بالا آمدن وحش هفت‌سر از دریا ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سر برآوردن وحش دوشاخ از زمین ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

  • مجسمه‌ای از وحش هفت‌سر ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

  • علامت و عدد وحش ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

 • ۱۴

  • برّه و ۱۴۴٬۰۰۰ نفر ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • پیام‌هایی از سه فرشته ‏(‏۶-‏۱۲‏)‏

   • فرشته‌ای در دل آسمان با بشارتی جاودان ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

  • خوشا به حال آنان که در اتحاد با سَرور می‌میرند ‏(‏۱۳‏)‏

  • دو دروی محصول زمین ‏(‏۱۴-‏۲۰‏)‏

 • ۱۵

  • هفت فرشته با هفت بلا ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • سرود موسی و سرود برّه ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

 • ۱۶

  • هفت کاسهٔ خشم خدا ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • بر زمین ریخته شد ‏(‏۲‏)‏‏،‏ در دریا ‏(‏۳‏)‏‏،‏ در رودخانه‌ها و چشمه‌های آب ‏(‏۴-‏۷‏)‏‏،‏ بر خورشید ‏(‏۸،‏ ۹‏)‏‏،‏ بر تختِ وحش ‏(‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏‏،‏ در رودخانهٔ فرات ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏‏،‏ در هوا ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

   • جنگ خدا در حارمَگِدّون ‏(‏۱۴‏،‏ ۱۶‏)‏

 • ۱۷

  • داوری بر «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

   • فاحشهٔ بزرگ بر وحشی سرخ رنگ نشسته است ‏(‏۱-‏۳‏)‏

   • آن وحش «زمانی بود،‏ اما اکنون نیست و به زودی از چاهِ بی‌انتها بالا می‌آید» ‏(‏۸‏)‏

   • آن ده شاخ با برّه نبرد می‌کنند ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

   • آن ده شاخ از فاحشه نفرت خواهند داشت ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

 • ۱۸

  • سقوط «بابِل بزرگ» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • ‏‹ای قوم من،‏ از این شهر بیرون آیید!‏› ‏(‏۴‏)‏

  • گریهٔ برای سقوط بابِل ‏(‏۹-‏۱۹‏)‏

  • شادی در آسمان برای سقوط بابِل ‏(‏۲۰‏)‏

  • بابِل همچون سنگی به دریا افکنده می‌شود ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

 • ۱۹

  • یاه را به دلیل داوری‌هایش حمد گویید ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • عروسی برّه ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • سوارِ اسب سفید ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • شام بزرگ خدا ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

  • شکست وحش ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

 • ۲۰

  • در بند کشیده شدن شیطان برای ۱۰۰۰ سال ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • حکمرانان با مسیح برای ۱۰۰۰ سال ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • شیطان از زندانش رها و سپس نابود می‌شود ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • مردگان بر پیشگاه تخت سفید داوری می‌شوند ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

 • ۲۱

  • آسمانی جدید و زمینی جدید ‏(‏۱-‏۸‏)‏

   • دیگر مرگ نخواهد بود ‏(‏۴‏)‏

   • همه چیز نو می‌شود ‏(‏۵‏)‏

  • توصیف اورشلیم جدید ‏(‏۹-‏۲۷‏)‏

 • ۲۲

  • رودخانهٔ آب حیات ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • گفته‌های پایانی ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

   • ‏‹بیا!‏ به رایگان از آب حیات بنوش› ‏(‏۱۷‏)‏

   • ‏«بیا،‏ ای عیسای سَرور» ‏(‏۲۰‏)‏