نامهٔ پولُس به غَلاطیان ۵‏:‏۱‏-‏۲۶

۵  برای برخورداری از این آزادی،‏ مسیح ما را آزاد کرد.‏ پس استوار بایستید و مگذارید دوباره زیر یوغ* بردگی گرفتار شوید.‏ ۲  ببینید،‏ من پولُس به شما می‌گویم که اگر ختنه شوید،‏ مسیح برای شما هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.‏ ۳  من به هر کسی که ختنه شود،‏ باز اعلام می‌کنم که چنین شخصی موظف است تمامی شریعت را حفظ کند.‏ ۴  شما که تلاش می‌کنید از طریق حفظ شریعت درستکار* شمرده شوید،‏ از مسیح جدا شده‌اید؛‏ در واقع از لطف او به دور افتاده‌اید.‏ ۵  ولی ما از طریق روح،‏ مشتاقانه انتظار می‌کشیم و امید داریم که بر پایهٔ ایمان،‏ درستکار* شمرده شویم؛‏ ۶  زیرا برای متحد بودن با مسیحْ عیسی،‏ نه ختنه شدن ارزشی دارد و نه ختنه نشدن،‏ بلکه آنچه ارزش دارد،‏ ایمانی است که همراه با محبت در عمل نمایان می‌شود.‏ ۷  شما خوب می‌دویدید.‏ چه کسی مانع اطاعت شما از حقیقت شد؟‏ ۸  چه کسی شما را متقاعد ساخت که چنین کنید؟‏ بدون شک او آن کسی نیست که شما را فرا می‌خواند.‏ ۹  کمی خمیرمایه باعث وَر آمدن تمام خمیر می‌شود.‏ ۱۰  اطمینان دارم شما که در اتحاد با سَرور هستید،‏ با من هم‌عقیده خواهید شد؛‏ اما آن که سبب آشفتگی شما می‌شود،‏ هر کسی که باشد،‏ به محکومیتی که سزاوار آن است،‏ خواهد رسید.‏ ۱۱  اما ای برادران،‏ اگر من همچون گذشته در مورد ختنه موعظه می‌کردم،‏ چرا هنوز مورد آزار قرار می‌گیرم؟‏ اگر چنین می‌کردم،‏ دیگر تیر شکنجهٔ* مسیح عامل لغزش کسی نمی‌شد.‏ ۱۲  ای کاش آنان که شما را مشوّش می‌کنند،‏ خود را عقیم می‌کردند!‏* ۱۳  ای برادران،‏ شما برای آزادی فراخوانده شدید؛‏ اما این آزادی را فرصتی برای پیروی از امیال نفسانی قرار مدهید،‏ بلکه با محبت همچون غلام،‏ به یکدیگر خدمت کنید؛‏ ۱۴  زیرا تمام شریعت در این یک حکم خلاصه شده است:‏* «همسایه‌ات* را همچون خویشتن دوست بدار.‏»‏* ۱۵  اگر شما از گزیدن و بلعیدن یکدیگر دست نکشید،‏ باید مراقب باشید که به دست یکدیگر نابود نشوید.‏ ۱۶  اما من می‌گویم که همیشه هماهنگ با روح گام بردارید،‏ آنگاه دیگر به هیچ وجه مطابق امیال نفسانی عمل نخواهید کرد؛‏ ۱۷  زیرا نفس به دلیل امیالش بر ضد روح است و روح نیز بر ضد نفس؛‏ این دو مخالف یکدیگرند،‏ به طوری که آنچه می‌خواهید بکنید،‏ انجام نمی‌دهید.‏ ۱۸  به علاوه اگر روح،‏ شما را هدایت می‌کند،‏ تحت شریعت نیستید.‏ ۱۹  اعمال نفس به‌روشنی نمایان است:‏ اعمال نامشروع جنسی،‏* ناپاکی،‏ رفتار بی‌شرمانه،‏* ۲۰  بت‌پرستی،‏ توسل به نیروهای غیبی،‏* دشمنی،‏ نزاع،‏ رشک،‏ طغیان خشم،‏ ستیزه‌جویی،‏ تفرقه،‏ فرقه‌بندی،‏ ۲۱  حسد،‏ مستی و مهمانی‌های همراه با بی‌بندوباری* و چیزهایی از این قبیل.‏ من از پیش در مورد این چیزها به شما هشدار می‌دهم،‏ همان طور که هشدار داده بودم،‏ کسانی که چنین اعمالی را پیشه می‌کنند،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏ ۲۲  از سوی دیگر ثمرهٔ روح محبت،‏ شادی،‏ آرامش،‏* بردباری،‏* مهربانی،‏ نیکویی،‏ ایمان،‏ ۲۳  ملایمت و خویشتنداری است.‏ هیچ قانونی وجود ندارد که این‌ها را منع کند.‏ ۲۴  به علاوه،‏ آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند،‏ نَفْس را با هوس‌ها و تمایلاتش به تیر میخکوب کردند.‏ ۲۵  اگر مطابق هدایت روح زندگی می‌کنیم،‏ باشد که همچنین پیوسته مطابق هدایت روح گام برداریم.‏ ۲۶  باشد که خودپسند نشویم،‏ یکدیگر را به رقابت تحریک نکنیم و به همدیگر حسادت نورزیم.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به این شکل دیگر برای شریعتی که از آن طرفداری می‌کردند،‏ واجد صلاحیت نمی‌بودند.‏
تحت‌اللفظی:‏ «به تحقق رسیده است».‏
‏«همسایه» ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که به مفهوم همنوع نیز می‌باشد.‏
یا:‏ «محبت کن».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانه»؛‏ به یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «ارتباط با ارواح».‏
یا:‏ «مستی و عیاشی‌ها».‏
یا:‏ «صلح».‏
یا:‏ «با شکیبایی تحمّل کردن».‏