نامهٔ پولُس به عبرانیان ۲‏:‏۱‏-‏۱۸

  • هر چه بیشتر و دقیق‌تر توجه کنیم ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • همه چیز تحت تسلّط عیسی قرار داده شده ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • عیسی و برادرانش ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

    • ‏«پیشوای ارشد» ‏(‏۱۰‏)‏

    • ‏«کاهن اعظمِ دلسوز» ‏(‏۱۷‏)‏

۲  به همین دلیل،‏ ضروری است که هر چه بیشتر و دقیق‌تر به چیزهایی که شنیده‌ایم توجه کنیم،‏ مبادا کم‌کم از راه ایمان دور شویم.‏ ۲  اگر پیامی* که توسط فرشته‌ها به اجدادمان داده شد معتبر می‌مانْد و هر کسی که از آن سرپیچی یا نافرمانی می‌کرد به‌حق مجازات می‌شد،‏ ۳  و اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده می‌گرفتیم،‏ چطور می‌توانستیم از مجازات فرار کنیم؟‏ در واقع سَرورمان برای اولین بار دربارهٔ این پیام نجات‌بخش صحبت کرد و بعد کسانی که این پیام را از او شنیدند،‏ آن را برای ما تأیید کردند.‏ ۴  خدا هم با نشانه‌ها،‏ کارهای شگفت‌انگیز،‏ معجزات مختلف و با توانایی‌هایی که روح‌القدس طبق خواست او در هر کس ایجاد می‌کند،‏ درستی این پیام را ثابت کرد.‏ ۵  خدا دنیای آینده* را که دربارهٔ آن صحبت می‌کنیم تحت تسلّط فرشتگان قرار نداده است.‏ ۶  اما در جایی از نوشته‌های مقدّس،‏ شخصی شهادت داده و گفته است:‏ «انسان چیست که او را به یاد بیاوری؟‏ پسر انسان چیست که مراقبش باشی؟‏ ۷  او را کمی پایین‌تر از فرشته‌ها قرار دادی؛‏ تاج جلال و افتخار بر سر او گذاشتی و او را تعیین کردی تا از کارهای دست‌هایت مراقبت کند.‏ ۸  همه چیز را زیر پاهای او و تحت فرمانش قرار دادی.‏» خدا همه چیز را تحت فرمان عیسی قرار داد و چیزی باقی نگذاشت که تحت فرمان او نباشد.‏ با این حال،‏ هنوز نمی‌بینیم که همه چیز تحت فرمان او قرار گرفته باشد.‏ ۹  اما می‌بینیم که هرچند عیسی برای مدتی کوتاه کمی پایین‌تر از فرشته‌ها قرار گرفت،‏ حالا تاج جلال و افتخار بر سرش گذاشته شده،‏ چون متحمّل مرگی شد که با درد و رنج همراه بود.‏ به این ترتیب،‏ از روی لطف بی‌کران خدا،‏ عیسی به خاطر همهٔ انسان‌ها طعم مرگ را چشید.‏ ۱۰  این درست و بجا بود که خدا،‏ (‏یعنی همان خدایی که همه چیز برای جلال او و توسط او وجود دارد)‏ برای این که فرزندان* بسیارش را به جلال برساند،‏ اجازه دهد «پیشوای ارشد» و نجات‌دهندهٔ آن‌ها رنج بکشد و به این شکل کامل شود.‏ ۱۱  هم عیسی و هم کسانی که توسط او پاک و مقدّس می‌شوند،‏ همگی یک پدر دارند و به همین دلیل،‏ عیسی از این که آن‌ها را «برادر» صدا کند خجالت نمی‌کشد،‏ ۱۲  درست همان طور که می‌گوید:‏ «اسم تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد؛‏ در میان جماعت پرستندگانت،‏ تو را با خواندن سرود ستایش خواهم کرد.‏» ۱۳  در جایی دیگر از نوشته‌های مقدّس می‌گوید:‏ «من به او توکّل خواهم کرد.‏» همچنین می‌گوید:‏ «ببینید!‏ این من و این هم فرزندانی که یَهُوَه* به من داده است.‏»‏ ۱۴  از آنجایی که این «فرزندان» از جسم و خون هستند،‏ او هم جسم و خون شد و به شکل انسان درآمد تا از طریق مرگش کسی را که می‌تواند باعث مرگ شود،‏ یعنی ابلیس را از بین ببرد،‏ ۱۵  و بتواند همهٔ کسانی را که در تمام عمرشان به خاطر ترس از مرگ اسیر آن بودند،‏ آزاد کند.‏ ۱۶  در واقع،‏ عیسی نیامد تا به فرشته‌ها کمک کند،‏ بلکه او آمد تا به انسان‌هایی کمک کند که از نسل ابراهیم هستند.‏ ۱۷  به همین دلیل،‏ لازم بود که او از هر لحاظ مثل «برادرانش» شود تا بتواند در خدمت به خدا،‏ کاهن اعظمِ دلسوز و وفاداری شود؛‏ کاهنی که می‌توانست قربانی‌ای برای کفّارهٔ گناهان انسان‌ها تقدیم کند.‏ ۱۸  از آنجایی که او با آزمایش‌ها روبرو شد و رنج کشید،‏ می‌تواند به کسانی که با آزمایش‌ها روبرو می‌شوند کمک کند.‏

پاورقی‌ها

منظور شریعت موسی است.‏
یا:‏ «ساکنان آیندهٔ زمین.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۵.‏