نامهٔ پولُس به رومیان ۳‏:‏۱‏-‏۳۱

  • ‏«خدا همیشه حقیقت را می‌گوید» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • یهودیان و غیریهودیان اسیر گناهند ‏(‏۹-‏۲۰‏)‏

  • درستکار شمرده شدن بر اساس ایمان ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

    • ‏«همهٔ انسان‌ها گناه کرده‌اند» ‏(‏۲۳‏)‏

۳  پس مزیت یهودی بودن چیست و ختنه شدن چه ارزشی دارد؟‏ ۲  البته یهودی بودن از هر لحاظ مزیت‌های زیادی دارد.‏ قبل از هر چیز این که خدا به یهودیان اعتماد کرد و کلام مقدّسش را به آن‌ها سپرد.‏ ۳  اما حالا که بعضی از آن‌ها ایمانشان را حفظ نکردند چطور؟‏ آیا بی‌ایمانی آن‌ها به این معنی است که نمی‌توان به گفته‌های خدا اعتماد کرد؟‏ ۴  مسلّماً نه!‏ حتی اگر معلوم شود که همهٔ انسان‌ها دروغگو هستند،‏ بگذار ثابت شود که خدا راستگو است؛‏ همان طور که در نوشته‌های مقدّس آمده:‏ «وقتی صحبت می‌کنی،‏ ثابت می‌شود حرف‌هایت راست است و وقتی محاکمه می‌شوی،‏ پیروزی با توست.‏» ۵  اما اگر مردم با دیدن کارهای ناعادلانهٔ ما بیشتر به عدالت خدا پی ببرند،‏ چه باید گفت؟‏ آیا می‌توانیم بگوییم که ابراز خشم خدا نشانهٔ بی‌عدالتی اوست؟‏ (‏این چیزی است که بعضی از انسان‌ها می‌گویند.‏)‏ ۶  به هیچ وجه!‏ چون اگر خدا عادل نباشد،‏ چطور می‌تواند دنیا را داوری کند؟‏ ۷  شاید کسی بگوید:‏ «اگر دروغ بگویم و دروغم درستیِ گفته‌های خدا را بیشتر آشکار کند و باعث شود مردم او را تمجید کنند،‏ پس چرا به عنوان یک گناهکار محکوم می‌شوم؟‏» ۸  ولی این مثل این است که بگوییم،‏ «بیایید کارهای بد بکنیم تا نتیجهٔ خوب از آن به بار بیاید.‏» متأسفانه بعضی‌ها به دروغ ادعا می‌کنند که ما این طور فکر می‌کنیم!‏ واقعاً که محکوم شدن چنین افرادی عادلانه است!‏ ۹  پس چه نتیجه می‌گیریم؟‏ آیا وضعیت ما یهودی‌ها بهتر از بقیه است؟‏ به هیچ وجه!‏ چون همان طور که قبلاً گفتم،‏ ما یهودی‌ها هم مثل یونانی‌ها اسیر گناهیم.‏ ۱۰  نوشته‌های مقدّس می‌گوید:‏ «حتی یک نفر هم روی زمین نیست که کاملاً درستکار باشد!‏ ۱۱  هیچ کس ذرّه‌ای بینش ندارد؛‏ کسی نیست که به دنبال خدا باشد!‏ ۱۲  همه از راه راست منحرف شده‌اند و دیگر ارزش ندارند.‏ حتی یک نفر هم دلسوز و مهربان نیست.‏» ۱۳  ‏«دهانشان مثل یک قبرِ باز است* و با دروغ‌هایشان دیگران را فریب می‌دهند» و «حرف‌هایی که به زبان می‌آورند مثل زهر افعی است.‏» ۱۴  ‏«دهانشان پر از نفرین و حرف‌های آزاردهنده* است.‏» ۱۵  ‏«برای ریختن خون دیگران لحظه‌ای غفلت نمی‌کنند.‏»‏* ۱۶  ‏«نتیجهٔ کارهایشان خرابی و بدبختی است ۱۷  و راه صلح و آرامش را نشناخته‌اند.‏»‏* ۱۸  ‏«از دید آن‌ها خداترسی هیچ اهمیتی ندارد.‏»‏* ۱۹  ما می‌دانیم که کل شریعت برای کسانی است که پیرو آن هستند.‏ هدف از شریعت این است که مردم نتوانند برای گناهانشان عذر و بهانه‌ای بیاورند.‏* به علاوه،‏ شریعت نشان می‌دهد که همهٔ انسان‌ها از دید خدا گناهکار و سزاوار مجازات هستند.‏ ۲۰  پس هیچ کس با عمل کردن به شریعت از دید خدا درستکار شمرده نمی‌شود،‏ بلکه شریعت باعث می‌شود که به شناخت دقیقی دربارهٔ گناه دست پیدا کنیم.‏ ۲۱  اما حالا روشن شده است که بدون عمل کردن به شریعت می‌توانیم از دید خدا درستکار شمرده شویم.‏ شریعت و نوشته‌های پیامبران هم این موضوع را تأیید می‌کنند.‏ ۲۲  خدا هر کسی را که به عیسی مسیح ایمان بیاورد درستکار به حساب می‌آورد و در این مورد هیچ فرقی بین مردم نمی‌گذارد.‏ ۲۳  همهٔ انسان‌ها گناه کرده‌اند و نمی‌توانند جلال خدا را به طور کامل منعکس کنند.‏ ۲۴  اما به خاطر لطف خدا،‏ انسان‌ها از طریق بهای رهایی‌ای که عیسی مسیح پرداخت،‏ درستکار شمرده می‌شوند و این یک هدیهٔ رایگان از طرف خداست.‏ ۲۵  خدا عیسی را به عنوان قربانی* تقدیم کرد تا انسان‌هایی را که به خون او ایمان می‌آورند با خودش آشتی دهد.‏ این کار خدا نشانهٔ عدالت اوست.‏ در واقع،‏ خدا حتی با بخشیدن گناهانی که انسان‌ها در زمان‌های گذشته مرتکب می‌شدند،‏ بردباری خودش را نشان می‌داد.‏ ۲۶  او این کار را کرد تا در زمان حاضر عدالت خودش را نشان بدهد و ثابت شود که او با درستکار شمردن کسانی که به عیسی ایمان دارند،‏ عادل است.‏ ۲۷  پس آیا دلیلی برای فخر کردن داریم؟‏ به هیچ وجه!‏ آیا باید به خاطر عمل کردن به شریعت به خودمان ببالیم؟‏ نه!‏ در اصل،‏ ما افتخار می‌کنیم که مطیع قانونِ ایمان هستیم؛‏ ۲۸  چون می‌دانیم که شخص بر اساس ایمانش درستکار شمرده می‌شود،‏ نه بر اساس عمل کردن به شریعت.‏ ۲۹  مگر خدا فقط خدای یهودیان است؟‏ مگر او خدای همهٔ ملت‌ها نیست؟‏ البته که او خدای همهٔ ملت‌هاست!‏ ۳۰  تنها یک خدا برای همهٔ ملت‌ها وجود دارد که هم یهودیان* و هم غیریهودیان* را بر اساس ایمانشان درستکار به حساب می‌آورد.‏ ۳۱  پس آیا ایمان ما شریعت را باطل می‌کند؟‏ به هیچ وجه!‏ برعکس،‏ درستی آن را تأیید می‌کند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «حرف‌هایشان کشنده است.‏»‏
یا:‏ «تلخ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پاهایشان برای ریختن خون دیگران شتابان است.‏»‏
یا:‏ «برای برقراری صلح هیچ تلاشی نمی‌کنند.‏»‏
یا:‏ «خداترسی را نادیده می‌گیرند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «که دهان مردم بسته شود.‏»‏
یا:‏ «قربانی کفّاره؛‏ قربانی‌ای برای پوشاندن گناهان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ختنه‌شدگان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ختنه‌نشدگان.‏»‏