نامهٔ پولُس به رومیان ۱۴‏:‏۱‏-‏۲۳

  • یکدیگر را قضاوت مکنید ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • سبب لغزش دیگران مشوید ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • در پی برقراری صلح و اتحاد باشید ‏(‏۱۹-‏۲۳‏)‏

۱۴  شخصی را که ایمانی ضعیف دارد،‏ بپذیرید،‏ اما از دیدگاه‌های متفاوت ایراد مگیرید.‏* ۲  ایمان یکی به او اجازه می‌دهد همه چیز بخورد،‏ اما آن که ایمانش ضعیف است،‏ فقط سبزیجات می‌خورد.‏ ۳  آن که همه چیز می‌خورد،‏ نباید کسی را که هر غذایی نمی‌خورد،‏ حقیر بشمارد و آن که هر غذایی نمی‌خورد،‏ نباید کسی را که همه چیز می‌خورد،‏ محکوم کند؛‏ زیرا خدا او را پذیرفته است.‏ ۴  تو کیستی که در مورد خدمتگزار شخصی دیگر قضاوت می‌کنی؟‏ برپا ماندن یا افتادن او به اربابش مربوط می‌شود.‏ البته برپا نیز خواهد ماند؛‏ زیرا یَهُوَه* قادر است او را برپا نگاه دارد.‏ ۵  کسی هست که یک روز را از روز دیگر مقدّس‌تر می‌شمارد؛‏ دیگری همهٔ روزها را برابر می‌داند؛‏ هر یک باید در ذهن خود کاملاً مطمئن باشد.‏ ۶  آن که روزی خاص را بزرگ می‌شمارد،‏ آن را برای یَهُوَه* بزرگ می‌شمارد.‏ همچنین آن که همه چیز می‌خورد،‏ برای یَهُوَه* می‌خورد؛‏ زیرا خدا را شکر می‌گوید.‏ آن که هر غذایی نمی‌خورد،‏ برای یَهُوَه* نمی‌خورد و او نیز خدا را شکر می‌گوید.‏ ۷  در واقع،‏ هیچ یک از ما تنها برای خود زندگی نمی‌کند و هیچ یک از ما تنها برای خود نمی‌میرد؛‏ ۸  زیرا اگر زندگی می‌کنیم،‏ برای یَهُوَه* زندگی می‌کنیم و اگر بمیریم،‏ برای یَهُوَه* می‌میریم.‏ پس خواه زندگی کنیم و خواه بمیریم،‏ از آنِ یَهُوَه* هستیم.‏ ۹  مسیح نیز به همین خاطر مرد و به زندگی بازگشت تا سَرور مردگان و زندگان باشد.‏ ۱۰  اما چرا برادر خود را محکوم می‌کنی؟‏ چرا برادر خود را حقیر می‌شماری؟‏ زیرا همهٔ ما در مقابل مسند داوری خدا خواهیم ایستاد.‏ ۱۱  چون نوشته شده است:‏ «یَهُوَه* می‌گوید:‏ ‹به حیات خود قسم که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که من خدا هستم.‏›» ۱۲  پس هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.‏ ۱۳  بنابراین،‏ بیایید از این پس یکدیگر را محکوم نکنیم،‏ بلکه مصمم باشیم که سنگ لغزش یا مانعی در مقابل برادر خود نگذاریم.‏ ۱۴  من از طریق عیسای سَرور می‌دانم و یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست؛‏ تنها اگر کسی چیزی را ناپاک بشمارد،‏ در نظر او ناپاک خواهد بود.‏ ۱۵  اگر برادرت به سبب غذایی که می‌خوری رنجیده شود،‏ دیگر مطابق محبت رفتار نمی‌کنی.‏ با غذای خود برادرت را که مسیح برای او مرد،‏ هلاک مساز.‏ ۱۶  پس،‏ مگذارید در مورد نیکوکاری شما،‏ بد گفته شود؛‏ ۱۷  زیرا پادشاهی خدا به مفهوم خوردن و نوشیدن نیست،‏ بلکه به مفهوم برخوردار شدن از درستکاری،‏* شادی و آرامشی است که از طریق روح‌القدس به دست می‌آید.‏ ۱۸  در واقع هر که بدین گونه همچون غلام برای مسیح خدمت کند،‏ خدا را خشنود می‌سازد و مورد رضایت مردم نیز قرار می‌گیرد.‏ ۱۹  بنابراین،‏ بیایید در پی آنچه باعث برقراری صلح و بنای یکدیگر می‌شود،‏ باشیم.‏ ۲۰  دیگر کار خدا را برای غذا خراب مساز.‏ درست است که همه چیز پاک است،‏ اما اگر کسی هر غذایی را که موجب لغزش دیگری می‌شود،‏ بخورد،‏ به خود آسیب می‌رساند.‏* ۲۱  بهترین راه این است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب یا هر کار دیگری که باعث لغزش برادرت می‌شود،‏ پرهیز کنی.‏ ۲۲  اعتقادی را که در این مورد داری،‏ بین خود و خدا حفظ کن.‏ خوشا به حال آن که به خاطر انجام دادن آنچه در نظرش درست است،‏ خود را محکوم و سرزنش نکند.‏ ۲۳  اما اگر در مورد خوردن غذایی شک داشته باشد و با این حال آن را بخورد،‏ محکوم می‌شود؛‏ زیرا بر مبنای ایمان نخورده است.‏ به‌راستی که هر آنچه بر مبنای ایمان نباشد،‏ گناه محسوب می‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «اما در مورد تردیدهای شخصی قضاوت مکنید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «مرتکب عملی نادرست می‌شود».‏