مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ دوم پِطرُس

باب‌ها

۱ ۲ ۳

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱‏)‏

  • به عنوان دعوت‌شدگان خدا وفادار بمانید ‏(‏۲-‏۱۵‏)‏

   • خصوصیاتی که به ایمان اضافه می‌شود ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • اطمینان بیشتر به تحقق پیشگویی‌ها ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

 • ۲

  • ظهور معلّمان دروغین ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • داوری معلّمان دروغین ‏(‏۴-‏۱۰الف‏)‏

   • فرشته‌های سرکش به «تارتاروس» انداخته می‌شوند ‏(‏۴‏)‏

   • توفان نوح؛‏ سُدوم و غَموره ‏(‏۵-‏۷‏)‏

  • مشخصات معلّمان دروغین ‏(‏۱۰ب-‏۲۲‏)‏

 • ۳

  • عده‌ای نابودی آینده را مسخره می‌کنند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • یَهُوَه در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌کند ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

  • چه جور انسان‌هایی باید باشید!‏ ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

   • آسمان‌ها و زمین جدید ‏(‏۱۳‏)‏

  • گمراه نشوید ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏