دانیال ۱۲‏:‏۱‏-‏۱۳

  • ‏«زمان آخر» و بعد از آن (‏۱-‏۱۳‏)‏

    • میکائیل وارد عمل می‌شود (‏۱‏)‏

    • کسانی که درک و فهم دارند،‏ مثل ستارگان می‌درخشند (‏۳‏)‏

    • شناخت مردم از حقیقت زیاد می‌شود (‏۴‏)‏

    • به رستاخیز دانیال و پاداشی که می‌گیرد اشاره می‌شود (‏۱۳‏)‏

۱۲  ‏«در آن دوران،‏ میکائیل،‏* آن امیر بزرگ که برای کمک به قومت کنارشان ایستاده است،‏ وارد عمل می‌شود.‏* بعد زمان خیلی سختی پیش می‌آید که از موقع به وجود آمدن قوم‌ها تا آن زمان،‏ سابقه نداشته است.‏ در آن دوران،‏ قوم تو،‏ یعنی هر کسی که اسمش در کتاب نوشته شده،‏ نجات پیدا می‌کند.‏ ۲  خیلی از کسانی که مرده‌اند زنده می‌شوند؛‏* عده‌ای برای زندگی ابدی و عده‌ای دیگر برای شرمساری و حقارت ابدی.‏ ۳  ‏«کسانی که درک و فهم* دارند،‏ مثل روشنایی روز خواهند درخشید و کسانی که عدهٔ زیادی را به راه راست هدایت می‌کنند،‏ برای همیشه و تا ابد مثل ستارگان،‏ درخشان خواهند بود.‏ ۴  ‏«اما تو ای دانیال،‏ این گفته‌ها را مثل یک راز پیش خودت نگهدار و این کتاب را تا زمان آخر مهر و موم کن.‏ عدهٔ زیادی این کتاب را بررسی خواهند کرد* و شناخت مردم از حقیقت زیاد می‌شود.‏»‏ ۵  بعد،‏ من که دانیال هستم،‏ نگاه کردم و دو نفر دیگر را دیدم.‏ یکی از آن‌ها در این طرف رودخانه ایستاده بود و نفر دیگر در آن طرف رودخانه.‏ ۶  یکی از آن‌ها به آن کسی که لباس کتان پوشیده بود و بالای رودخانه ایستاده بود،‏ گفت:‏ «چقدر طول می‌کشد تا همهٔ این اتفاقات عجیب و شگفت‌انگیز به پایان برسد؟‏» ۷  بعد من صدای آن کسی را که لباس کتان پوشیده بود و بالای رودخانه ایستاده بود،‏ شنیدم.‏ او دست راست و چپش را به طرف آسمان بلند کرد و به خدایی که تا ابد زنده است قسم خورد و گفت:‏ «این وضعیت تا سه زمان و نیم* طول می‌کشد.‏ به محض این که قدرت قوم مقدّس را کاملاً از بین ببرند،‏* همهٔ این‌ها به پایان می‌رسد.‏»‏ ۸  من این را شنیدم،‏ ولی نتوانستم معنی‌اش را بفهمم؛‏ پس،‏ از او سؤال کردم:‏ «ای سَرورم،‏ آخرِ این اتفاقات چه می‌شود؟‏»‏ ۹  او جواب داد:‏ «دانیال،‏ حالا برو،‏ چون چیزهایی که گفتم باید تا زمان آخر یک راز بماند و مهر و موم شود.‏ ۱۰  در آن زمان،‏ عدهٔ زیادی خودشان را پاک و سفید می‌کنند و تصفیه می‌شوند.‏ شریران به کارهای شریرانه‌شان ادامه می‌دهند و هیچ کدام از شریران این گفته‌ها را درک نخواهند کرد،‏ اما کسانی که درک و فهم دارند،‏ این گفته‌ها را خواهند فهمید.‏ ۱۱  ‏«از زمانی که تقدیم قربانی‌های روزانه* متوقف شود و آن ویرانگر نفرت‌انگیز برپا شود،‏ ۱۲۹۰ روز خواهد گذشت.‏ ۱۲  ‏«کسانی که با اشتیاق منتظر بمانند و به پایان آن ۱۳۳۵ روز برسند،‏ شاد و خوشحال خواهند بود!‏ ۱۳  ‏«اما تو تا آخر عمرت وفادار بمان.‏ تو به خواب مرگ فرو خواهی رفت،‏* ولی وقتی دوران انتظارت به پایان برسد،‏ دوباره زنده می‌شوی* تا پاداشت* را بگیری.‏»‏

پاورقی‌ها

یعنی:‏ «چه کسی مثل خداست؟‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خواهد ایستاد.‏» این عبارت در زبان عبری برای پادشاهانی استفاده می‌شود که قدرت را به دست می‌گیرند.‏
یا:‏ «کسانی که در خاک زمین خوابیده‌اند،‏ بیدار می‌شوند.‏»‏
یا:‏ «بینش.‏»‏
یا:‏ «در این کتاب به این سو و آن سو می‌روند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «زمانی و زمان‌ها و نصف زمان.‏»‏
یا:‏ «در هم بشکنند.‏»‏
یا:‏ «دائمی.‏»‏
یا:‏ «تو می‌آرامی.‏»‏
یا:‏ «خواهی ایستاد.‏»‏
یا:‏ «سهمت؛‏ نصیبت.‏»‏