خروج ۳۵‏:‏۱‏-‏۳۵

  • دستورالعمل‌های شَبّات ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • هدیه‌هایی برای ساختن خیمهٔ مقدّس و وسایل آن ‏(‏۴-‏۲۹‏)‏

  • بِصَل‌ئیل و اُهولیاب با روح خدا پر می‌شوند ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

۳۵  مدتی بعد،‏ موسی تمام قوم اسرائیل را جمع کرد و به آن‌ها گفت:‏ «یَهُوَه فرمان داده است که این کارها انجام شود:‏ ۲  شش روز می‌توانید کار کنید،‏ اما روز هفتم را باید مقدّس بدانید،‏ چون روز شَبّات و روز استراحت* کامل است که به یَهُوَه وقف شده است.‏ هر کسی که در آن روز کار کند،‏ باید کشته شود.‏ ۳  در روز شَبّات نباید در جایی که ساکن هستید آتش روشن کنید.‏»‏ ۴  بعد موسی به تمام قوم اسرائیل گفت:‏ «یَهُوَه چنین فرمان داده است،‏ ۵  ‏‹از هر چه که دارید برای یَهُوَه هدیه بیاورید.‏ هر کسی که از صمیم دل مایل است،‏ برای یَهُوَه این هدیه‌ها را بیاورد:‏ طلا،‏ نقره،‏ مس،‏ ۶  نخ آبی،‏ پشم ارغوانی،‏ الیاف قرمز،‏ کتان نفیس،‏ پشم بز،‏ ۷  پوست قوچ که به رنگ قرمز رنگ شده باشد،‏ چرم نرم،‏* چوب آکاسیا،‏ ۸  روغن برای روشن کردن چراغ‌ها،‏ بَلَسان برای روغن مسح و برای بخور معطر،‏ ۹  و سنگ‌های جَزع* و سنگ‌های دیگر برای تزیین ایفود و سینه‌پوش کاهن اعظم.‏ ۱۰  ‏«‹همهٔ کسانی که مهارت دارند* بیایند و طبق فرمان یَهُوَه همهٔ این چیزها را بسازند:‏ ۱۱  خیمۀ مقدّس با روکش و پوشش‌های آن،‏ گیره‌ها،‏ چهارچوب‌ها،‏ تیرک‌ها،‏ ستون‌ها و پایه‌های حفره‌دار آن؛‏ ۱۲  همین طور صندوق عهد با تیرک‌ها و سرپوش آن و پرده‌ای که جلوی آن آویزان می‌شود؛‏ ۱۳  میز با تیرک‌ها و وسایلش و نان تقدیمی؛‏ ۱۴  چراغدان با چراغ‌ها و وسایلش و روغن برای روشن کردن آن‌ها؛‏ ۱۵  مذبح بخور با تیرک‌هایش؛‏ روغن مسح و بخور معطر؛‏ پردهٔ ورودی خیمهٔ مقدّس؛‏ ۱۶  مذبح قربانی‌های سوختنی با شبکهٔ مسی،‏ تیرک‌ها و تمام وسایل آن؛‏ حوض و پایه‌اش؛‏ ۱۷  پرده‌های صحن با ستون‌ها و پایه‌های حفره‌دار آن‌ها؛‏ پردهٔ ورودی صحن؛‏ ۱۸  میخ‌های خیمۀ مقدّس و میخ‌های صحن و ریسمان‌های آن‌ها؛‏ ۱۹  لباس‌های بافته‌شدهٔ ظریف که برای خدمت در مکان مقدّس بود،‏ لباس‌های مقدّس هارونِ کاهن و لباس‌های پسرانش که به عنوان کاهن خدمت می‌کنند.‏›»‏ ۲۰  بعد از آن،‏ تمام قوم اسرائیل از پیش موسی رفتند ۲۱  و هر کسی که از صمیم دل مایل بود* و روحیهٔ بخشندگی داشت،‏ هدیه‌هایی برای یَهُوَه آورد تا برای خیمهٔ ملاقات،‏ برای خدمت در آنجا و برای لباس‌های مقدّس استفاده شود.‏ ۲۲  همهٔ کسانی که از صمیم دل مایل بودند،‏ از زن و مرد می‌آمدند و انواع زیورآلات،‏ از جمله گیرهٔ لباس،‏ گوشواره،‏ انگشتر و همه نوع اشیای طلا می‌آوردند.‏ همهٔ آن‌ها هدیه‌هایشان* را که از طلا بود به یَهُوَه تقدیم کردند.‏ ۲۳  به علاوه،‏ همهٔ کسانی که نخ آبی،‏ پشم ارغوانی،‏ الیاف قرمز،‏ کتان نفیس،‏ پشم بز،‏ پوست قوچ که به رنگ قرمز رنگ شده بود و چرم نرم* داشتند،‏ آن‌ها را آوردند.‏ ۲۴  همهٔ کسانی که می‌خواستند نقره و مس هدیه بدهند،‏ آن هدیه‌ها را برای یَهُوَه آوردند و هر کس چوب آکاسیا داشت،‏ آن را آورد تا برای انجام کارهای لازم استفاده شود.‏ ۲۵  تمام زنانی که در کارهای دستی مهارت داشتند،‏ نخ ریسیدند و آن‌ها را آوردند،‏ یعنی نخ آبی،‏ پشم ارغوانی،‏ الیاف قرمز و کتان نفیس.‏ ۲۶  همین طور آن زنان ماهر که از صمیم دل مایل بودند پشم بز ریسیدند.‏ ۲۷  به علاوه،‏ رئیسان قوم سنگ‌های جَزع* و سنگ‌های دیگر آوردند تا روی ایفود و سینه‌پوش کاهن اعظم نصب شود.‏ ۲۸  آن‌ها همین طور روغن بَلَسان آوردند و برای روشن کردن چراغ‌ها و برای آماده کردن روغن مسح و بخور معطر،‏ روغن هدیه دادند.‏ ۲۹  همهٔ مردان و زنانی که از صمیم دل مایل بودند،‏ برای انجام کاری که یَهُوَه از طریق موسی فرمان داده بود هدیه‌هایی آوردند؛‏ اسرائیلیان داوطلبانه آن هدایا را آوردند و به یَهُوَه تقدیم کردند.‏ ۳۰  بعد موسی به اسرائیلیان گفت:‏ «یَهُوَه بِصَل‌ئیل،‏ پسر اوری و نوهٔ حور را که از طایفهٔ یهوداست انتخاب کرده است.‏ ۳۱  خدا او را با روح خود* پر کرده است و به او حکمت،‏ فهم و دانشِ هر نوع صنعتی را داده است ۳۲  تا با خلاقیت طراحی کند و با طلا،‏ نقره و مس کار کند ۳۳  و سنگ‌های قیمتی بتراشد و نگیندان بسازد و با خلاقیت،‏ انواع محصولات چوبی درست کند.‏ ۳۴  خدا همین طور به او و اُهولیاب،‏ پسر اَخیسامَک از طایفهٔ دان،‏ این توانایی را داد تا مهارت‌هایشان را به دیگران تعلیم دهند.‏ ۳۵  خدا به آن‌ها مهارت* داده است تا بتوانند کارهای صنعتگران،‏ گلدوزان و پارچه‌بافان را انجام دهند و مثل بافندگان با نخ آبی،‏ پشم ارغوانی،‏ الیاف قرمز و کتان نفیس کار کنند.‏ این مردان هر نوع کاری را انجام خواهند داد و هر نوع طرحی را آماده خواهند کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «فراغت.‏»‏
یا:‏ «چرمی از پوست فُک.‏»‏
نوعی عقیق.‏
تحت‌اللفظی:‏ «در دل حکیم هستند.‏»‏
یا:‏ «دلش او را به این کار برانگیخته بود.‏»‏
یا:‏ «هدیه‌های تکان‌دادنی‌شان.‏»‏
یا:‏ «چرمی از پوست فُک.‏»‏
نوعی عقیق.‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح خدا.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «حکمت دل.‏»‏