خروج ۳۴‏:‏۱‏-‏۳۵

  • لوح‌های سنگی جدید آماده می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • موسی جلال یَهُوَه را می‌بیند ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • جزئیات عهد تکرار می‌شود ‏(‏۱۰-‏۲۸‏)‏

  • صورت موسی می‌درخشد ‏(‏۲۹-‏۳۵‏)‏

۳۴  یَهُوَه به موسی گفت:‏ «دو لوح سنگی مثل لوح‌های اول برای خودت بتراش.‏ من روی آن‌ها همان کلماتی را می‌نویسم که روی لوح‌های اول بود و تو آن‌ها را شکستی.‏ ۲  خودت را برای فردا آماده کن،‏ چون صبح باید به بالای کوه سینا بیایی و آنجا در بالای کوه جلوی من حاضر شوی.‏ ۳  هیچ کس نباید با تو بالا بیاید و در هیچ جای دیگر کوه هم نباید کسی باشد.‏ حتی گاوان و گوسفندان هم نباید نزدیک کوه چرا کنند.‏»‏ ۴  بنابراین موسی دو لوح سنگی مثل لوح‌های اول تراشید و صبح زود بلند شد و به بالای کوه سینا رفت،‏ دقیقاً همان طور که یَهُوَه به او فرمان داده بود.‏ او دو لوح سنگی را هم با خودش برد.‏ ۵  بعد،‏ یَهُوَه در ابر پایین آمد و در کنار موسی ایستاد و نامش،‏ یعنی یَهُوَه را اعلام کرد.‏ ۶  یَهُوَه از جلوی او گذشت و گفت:‏ «یَهُوَه،‏ یَهُوَه،‏ خدای رحیم و دلسوز،‏* خدای دیرخشم،‏ خدایی که سرشار از محبت پایدار* و منشأ حقیقت* است.‏ ۷  محبت پایدارش را به هزاران نسل نشان می‌دهد و اشتباهات و خطاها و گناهان را می‌بخشد؛‏ اما شخص گناهکار را بدون مجازات نمی‌گذارد؛‏ پیامد مجازات کسانی* که گناه می‌کنند شامل حال فرزندانشان* تا نسل سوم و چهارم هم خواهد شد.‏ ۸  موسی بلافاصله به خاک افتاد و سجده کرد.‏ ۹  بعد گفت:‏ «ای یَهُوَه،‏ با این که ما قومی لجباز و خودرأی* هستیم،‏ اگر من مورد لطف تو قرار گرفته‌ام،‏ خواهش می‌کنم ای یَهُوَه همراه ما بیا و خطا و گناه ما را ببخش و ما را به عنوان قوم خاص خود قبول کن.‏» ۱۰  خدا جواب داد:‏ «حالا عهدی که من با شما می‌بندم این است:‏ من جلوی تمام قوم اسرائیل کارهای شگفت‌انگیزی انجام می‌دهم که تا الآن کسی در هیچ جای زمین و در میان هیچ قومی انجام نداده است.‏ تمام مردمی که شما با آن‌ها زندگی می‌کنید،‏ کارهای یَهُوَه را خواهند دید،‏ چون کارهایی که من با شما می‌کنم حیرت‌انگیز است.‏ ۱۱  ‏«به فرمان‌هایی که امروز به شما می‌دهم توجه کنید.‏ من اَموریان،‏ کَنعانیان،‏ حیتّیان،‏ فِرِزّیان،‏ حِویان و یِبوسیان را از آن سرزمین بیرون می‌کنم.‏ ۱۲  مراقب باشید با ساکنان سرزمینی که به آنجا می‌روید پیمان نبندید،‏ مبادا برای شما دامی شود.‏ ۱۳  بلکه مذبح‌هایشان را خراب کنید،‏ ستون‌های مقدّسشان را خرد کنید و تیرک‌های مقدّسشان* را قطع کنید.‏ ۱۴  جلوی هیچ خدای دیگری سجده نکنید،‏ چون یَهُوَه به این معروف است که پرستش خدایی غیر از خودش را تحمّل نمی‌کند؛‏ او خدایی است که پرستش هیچ خدای دیگری را تحمّل نمی‌کند.‏* ۱۵  مراقب باشید که با ساکنان آن سرزمین پیمان نبندید،‏ چون وقتی با پرستش خدایانشان به من خیانت می‌کنند* و به آن‌ها قربانی تقدیم می‌کنند،‏ شما را هم دعوت می‌کنند که همراهشان از آن قربانی‌ها بخورید.‏ ۱۶  همین طور شما بعضی از دختران آن‌ها را برای پسرانتان می‌گیرید و آن دختران خدایانشان را می‌پرستند* و باعث می‌شوند که پسران شما هم آن خدایان را بپرستند.‏* ۱۷  ‏«خدایانی از فلز ریخته‌شده درست نکنید.‏ ۱۸  ‏«عید نان فطیر را برگزار کنید.‏ دقیقاً همان طور که به شما فرمان دادم برای هفت روز در زمان معین در ماه اَبیب* نان فطیر بخورید،‏ چون در ماه اَبیب بود که از مصر بیرون آمدید.‏ ۱۹  ‏«همهٔ نخست‌زادگان مذکر* به من تعلّق دارند،‏ از جمله نخست‌زادگان دام‌هایتان،‏ چه گاو باشد و چه گوسفند.‏ ۲۰  برای بازخرید نخست‌زادهٔ الاغ باید یک گوسفند بدهید.‏ اما اگر آن را بازخرید نمی‌کنید،‏ باید گردن آن الاغ را بشکنید.‏ همهٔ نخست‌زادگان پسر را هم باید بازخرید کنید.‏ هیچ کس نباید دست خالی به حضور من بیاید.‏ ۲۱  ‏«شش روز کار کنید،‏ اما در روز هفتم استراحت کنید؛‏* حتی در فصل شخم‌زنی یا برداشت محصول هم نباید در روز هفتم کار کنید.‏ ۲۲  ‏«عید هفته‌ها* را با برداشت اولین* محصول گندم برگزار کنید و عید جمع‌آوری* را در آخر سال برگزار کنید.‏ ۲۳  ‏«تمام مردان شما باید سه بار در سال به حضور من که یَهُوَه،‏ سَرور حقیقی و خدای اسرائیل هستم،‏ بیایند.‏ ۲۴  من قوم‌ها را از آن سرزمین بیرون می‌کنم و منطقهٔ شما را گسترش می‌دهم و تا وقتی که شما سه بار در سال به حضور من که یَهُوَه هستم می‌آیید،‏ نمی‌گذارم کسی سرزمین شما را تصرّف کند.‏ ۲۵  ‏«خون قربانی را همراه با چیزی که خمیرمایه دارد به من تقدیم نکنید.‏ قربانی عید پِسَح را نباید تا صبح روز بعد نگه دارید.‏ ۲۶  ‏«هر سال از نوبر محصولات زمین‌هایتان،‏ بهترین را به خانهٔ خدایتان یَهُوَه بیاورید.‏ ‏«گوشت بزغاله را در شیر مادرش نپزید.‏»‏ ۲۷  یَهُوَه در ادامه به موسی گفت:‏ «این دستورات را بنویس،‏ چون من بر اساس این دستورات با تو و اسرائیل عهد می‌بندم.‏» ۲۸  موسی ۴۰ شبانه‌روز در بالای کوه با یَهُوَه ماند و در تمام آن مدت،‏ غذا* و آب نخورد.‏ او* آن عهد،‏ یعنی ده فرمان* را روی لوح‌ها نوشت.‏ ۲۹  بعد موسی در حالی که دو لوح شهادت در دستش بود،‏ از کوه سینا پایین آمد.‏ وقتی از کوه پایین آمد نمی‌دانست که چون با خدا صحبت کرده بود،‏ پوست صورتش می‌درخشد.‏ ۳۰  هارون و اسرائیلیان وقتی دیدند صورت موسی می‌درخشد،‏ از ترس به او نزدیک نشدند.‏ ۳۱  اما موسی آن‌ها را صدا کرد و هارون و همهٔ رئیسان قوم اسرائیل پیش موسی رفتند و او با آن‌ها صحبت کرد.‏ ۳۲  بعد همهٔ اسرائیلیان پیش او رفتند و او تمام فرمان‌هایی را که یَهُوَه روی کوه سینا به او داده بود،‏ به آن‌ها اعلام کرد.‏ ۳۳  از آن موقع به بعد،‏ هر وقت موسی صحبتش را با اسرائیلیان تمام می‌کرد،‏ روی صورتش پوششی می‌گذاشت.‏ ۳۴  اما وقتی برای صحبت کردن با یَهُوَه به حضور او می‌رفت،‏ در طول مدتی که آنجا بود صورتش را نمی‌پوشاند.‏ بعد موسی برمی‌گشت و فرمان‌هایی را که خدا به او داده بود،‏ به اسرائیلیان می‌گفت ۳۵  و اسرائیلیان می‌دیدند که صورت موسی می‌درخشد.‏ بنابراین او باز هم صورتش را می‌پوشاند تا زمانی که دوباره برای صحبت کردن با خدا* پیش او برود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «بزرگوار.‏»‏
یا:‏ «محبت وفادارانه.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «کاملاً قابل اعتماد.‏»‏
یا:‏ «پدرانی.‏»‏
یا:‏ «پسرانشان.‏»‏
یا:‏ «قومی گردنکش.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «تیرک‌های مقدّس.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «چون یَهُوَه که اسمش غیور است،‏ اوست خدایی غیور.‏»‏
یا:‏ «وقتی با خدایانشان زنا می‌کنند؛‏ وقتی با پرستش خدایانشان فاحشگی می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «با خدایانشان زنا می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «با آن خدایان زنا کنند.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ ب۱۵.‏
تحت‌اللفظی:‏ «هر چیزی که رَحِم را باز می‌کند.‏»‏
یا:‏ «از کارهایتان فارغ شوید؛‏ شَبّات را رعایت کنید.‏»‏
به عید برداشت یا پنتیکاست نیز معروف است.‏
یا:‏ «نوبر.‏»‏
به عید سایه‌بان‌ها (‏خیمه‌ها)‏ نیز معروف است.‏
یا:‏ «نان.‏»‏
احتمالاً منظور یَهُوَه است.‏ رجوع به آیهٔ ۱.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ده کلمه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «او.‏»‏