خروج ۲۳‏:‏۱‏-‏۳۳

  • احکامی برای اسرائیلیان دربارهٔ موضوعات زیر:‏ ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

    • صداقت و رفتار عادلانه ‏(‏۱-‏۹‏)‏

    • شَبّات و عیدها ‏(‏۱۰-‏۱۹‏)‏

  • هدایت اسرائیلیان از طریق فرشته ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

  • تصاحب سرزمین موعود و تعیین مرزهای آن ‏(‏۲۷-‏۳۳‏)‏

۲۳  ‏«خبر دروغ را پخش نکنید و با دادن شهادت دروغ* با شریران همدست نشوید.‏ ۲  در انجام کارهای شریرانه همرنگ جماعت نشوید و برای راضی کردن اکثریت،‏ شهادتی ندهید* که عدالت زیر پا گذاشته شود.‏ ۳  هنگام رسیدگی به مورد قضایی شخص فقیر،‏ به خاطر این که فقیر است از او طرفداری نکنید.‏ ۴  ‏«اگر گاو* یا الاغ گمشدهٔ دشمنتان را پیدا کردید،‏ باید آن را به او برگردانید.‏ ۵  اگر دیدید الاغ کسی که از شما نفرت دارد زیر بار افتاده است،‏ نباید بی‌اعتنا باشید و از آنجا بروید،‏ بلکه باید به آن شخص کمک کنید حیوانش را نجات دهد.‏ ۶  ‏«هنگام رسیدگی به مورد قضایی فقیرانی که بین شما زندگی می‌کنند،‏ عدالت را زیر پا نگذارید.‏ ۷  ‏«از اتهام* دروغ دوری کنید.‏ افراد بی‌گناه و درستکار را نکشید،‏ چون من کسی را که این کار شریرانه را بکند،‏ نخواهم بخشید.‏* ۸  ‏«رشوه قبول نکنید،‏ چون رشوه چشمان اشخاص بینا* را کور می‌کند و سخنان درستکاران* را منحرف می‌کند.‏ ۹  ‏«به غریبانی که در میان شما زندگی می‌کنند ظلم نکنید،‏ چون خودتان هم در سرزمین مصر غریب بودید و احساس* غریبان را درک می‌کنید.‏ ۱۰  ‏«شش سال در زمین‌هایتان بذر بکارید و محصول آن را برداشت کنید.‏ ۱۱  اما در سال هفتم کشت نکنید و زمین را به حال خودش بگذارید.‏ به این شکل فقیرانی که در میان شما هستند از هر چه در زمین‌هایتان می‌روید،‏ خواهند خورد و بعد از آن‌ها حیوانات وحشی هر چه را که باقی مانده است می‌خورند.‏ با باغ‌های انگور و درختان زیتونتان هم همین کار را بکنید.‏ ۱۲  ‏«کارهایتان را در مدت شش روز انجام دهید،‏ اما در روز هفتم کار نکنید تا گاوان و الاغانتان استراحت کنند و غلامانتان* و غریبانی که در میان شما زندگی می‌کنند نیرویی تازه بگیرند.‏ ۱۳  ‏«دقت کنید تمام کارهایی را که به شما گفته‌ام انجام دهید.‏ اسم خدایان دیگر را به کار نبرید و آن‌ها را به زبان نیاورید.‏* ۱۴  ‏«سه بار در سال برای من عید برگزار کنید.‏ ۱۵  عید نان فطیر را همان طور که به شما فرمان داده‌ام،‏ در زمان معین در ماه اَبیب* برگزار کنید؛‏ هفت روز نان فطیر بخورید،‏ چون در آن زمان بود که از مصر بیرون آمدید.‏ هیچ کس نباید دست خالی به حضور من بیاید.‏ ۱۶  همین طور عید برداشت* را بعد از دروی نوبر محصولات زمینتان* برگزار کنید.‏ به علاوه،‏ عید جمع‌آوری* را هم در آخر سال برگزار کنید،‏ یعنی وقتی ثمرهٔ زحماتتان را از زمین‌هایتان جمع می‌کنید.‏» ۱۷  بنابراین سه بار در سال همهٔ مردان شما باید به حضور یَهُوَه،‏ خداوند حقیقی بیایند.‏ ۱۸  ‏«خون قربانی را همراه با چیزی که خمیرمایه دارد به من تقدیم نکنید.‏ همین طور چربیِ قربانی‌هایی که در عیدهایم به من تقدیم می‌کنید،‏ نباید تا صبح باقی بماند.‏ ۱۹  ‏«از نوبر محصولات زمینتان،‏ بهترین را به خانهٔ خدایتان یَهُوَه بیاورید.‏ ‏«گوشت بزغاله را در شیر مادرش نپزید.‏ ۲۰  ‏«من فرشته‌ای جلوتر از شما می‌فرستم که در طول راه از شما محافظت کند و شما را به جایی که برایتان آماده کرده‌ام ببرد.‏ ۲۱  به گفته‌های او توجه کنید و از او اطاعت کنید.‏ مراقب باشید که از او سرپیچی نکنید،‏ چون نام من روی او گذاشته شده است و او خطاهای شما را نخواهد بخشید.‏ ۲۲  اگر به‌دقت از او اطاعت کنید و همهٔ گفته‌هایم را انجام دهید،‏ من با دشمنانتان دشمنی خواهم کرد و با مخالفانتان مخالفت خواهم کرد.‏ ۲۳  فرشتهٔ من جلوتر از شما خواهد رفت و شما را به سرزمین اَموریان،‏ حیتّیان،‏ فِرِزّیان،‏ کنعانیان،‏ حِویان و یِبوسیان خواهد برد و من آن‌ها را نابود خواهم کرد.‏ ۲۴  جلوی خدایانشان سجده نکنید و آن‌ها را پرستش نکنید.‏* همین طور مطابق رسوم آن‌ها رفتار نکنید،‏ بلکه بت‌هایشان را خرد کنید و ستون‌هایی را که برای بت‌پرستی دارند بشکنید.‏ ۲۵  اگر مرا که یَهُوَه خدایتان هستم پرستش کنید،‏ به نان و آب شما برکت می‌دهم و بیماری‌ها را از شما دور می‌کنم.‏ ۲۶  زنان سرزمین شما بچه‌هایی را که در رَحِم دارند از دست نمی‌دهند و نازا نمی‌شوند.‏ همین طور من به شما عمری طولانی می‌دهم.‏* ۲۷  ‏«من کاری می‌کنم تا قوم‌ها،‏ قبل از این که با آن‌ها برخورد کنید،‏ از من بترسند.‏ من آن‌ها را گیج و سردرگم خواهم کرد و باعث می‌شوم همهٔ دشمنانتان از دست شما فرار کنند.‏* ۲۸  قبل از این که شما به دشمنانتان برسید،‏ کاری می‌کنم که آن‌ها دلسرد و ناامید* شوند و حِویان،‏ کنعانیان و حیتّیان از شما فرار کنند.‏ ۲۹  البته همهٔ آن‌ها را در سال اول از آنجا بیرون نمی‌کنم،‏ مبادا آن سرزمین متروکه شود و حیوانات درنده در آن زیاد شوند و به شما حمله کنند؛‏ ۳۰  بلکه آن‌ها را به‌تدریج بیرون می‌کنم،‏ تا زمانی که تعداد شما زیاد شود و آن سرزمین را تصاحب کنید.‏ ۳۱  ‏«مرز سرزمینی که به شما می‌دهم از دریای سرخ تا دریای فِلیسطی‌ها و از بیابان تا رود فُرات خواهد بود،‏ چون من ساکنان آن سرزمین را به دست شما می‌دهم و شما آن‌ها را از آنجا بیرون خواهید کرد.‏ ۳۲  با آن‌ها یا با خدایانشان عهد و پیمانی نبندید.‏ ۳۳  همین طور نگذارید در سرزمین شما زندگی کنند،‏ چون باعث می‌شوند به من گناه کنید.‏ اگر خدایانشان را پرستش* کنید،‏ حتماً گرفتار مصیبت خواهید شد.‏»‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «بدخواهانه.‏»‏
یا:‏ «شهادتی که دلخواه اکثریت باشد ندهید.‏»‏
یا:‏ «گاو نر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «سخن.‏»‏
یا:‏ «درستکار نخواهم شمرد.‏»‏
یا:‏ «فهمیده.‏»‏
یا:‏ «عادلان.‏»‏
یا:‏ «زندگی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران کنیزانتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بر دهانتان شنیده نشود.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ ب۱۵.‏
به عید هفته‌ها یا پنتیکاست هم معروف است.‏
یا:‏ «نوبر ثمرهٔ زحماتتان.‏»‏
به عید سایه‌بان‌ها (‏خیمه‌ها)‏ هم معروف است.‏
یا:‏ «وسوسه نشوید به آن‌ها خدمت کنید.‏»‏
یا:‏ «تعداد روزهایتان را کامل می‌کنم.‏»‏
یا:‏ «از جلوی شما برگردند.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «هراسان؛‏ وحشت‌زده.‏»‏
یا:‏ «خدمت.‏»‏
یا:‏ «برای شما دامی خواهد شد.‏»‏