خروج ۲۰‏:‏۱‏-‏۲۶

  • ده فرمان ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • صحنه‌ای كه باعث ترس اسرائيليان می‌شود ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

  • دستورالعمل‌هايی برای پرستش ‏(‏۲۲-‏۲۶‏)‏

۲۰  خدا اين فرمان‌ها را داد و گفت:‏ ۲  ‏«من يَهُوَه،‏ خدای شما هستم كه شما را از مصر،‏ يعنی سرزمين* بردگی بيرون آوردم.‏ ۳  شما نبايد خدايان ديگری به جز من* داشته باشيد.‏ ۴  ‏«هيچ نوع بت* يا مجسمه‌ای* به شكل چيزهايی كه در آسمان يا روی زمين يا در آب‌های سراسر* زمينند،‏ برای خودتان نسازيد.‏ ۵  جلوی آن‌ها سجده نكنيد يا آن‌ها را پرستش نكنيد،‏* چون من كه يَهُوَه خدايتان هستم،‏ پرستش خدايی غير از خودم را تحمّل نمی‌كنم* و كسانی* را كه از من نفرت دارند به خاطر گناهشان مجازات می‌كنم؛‏ پيامد مجازات آن‌ها شامل حال فرزندانشان* تا نسل سوم و چهارم هم خواهد شد.‏ ۶  اما به كسانی كه مرا دوست دارند و به فرمان‌هايم عمل می‌كنند تا هزار نسل محبت پايدار* نشان می‌دهم.‏ ۷  ‏«اسم مرا كه يَهُوَه خدايتان هستم با بی‌احترامی به زبان نياوريد،‏* چون من كه يَهُوَه هستم كسی را كه اسمم را با بی‌احترامی به زبان بياورد،‏ مجازات می‌كنم.‏ ۸  ‏«فراموش نكنيد كه روز شَبّات را هميشه مقدّس بشماريد.‏ ۹  شش روز كار كنيد و همهٔ كارهايتان را در آن مدت انجام دهيد،‏ ۱۰  اما روز هفتم شَبّاتی برای خدايتان يَهُوَه است.‏ در آن روز نبايد كار كنيد؛‏ نه شما،‏ نه پسران و دخترانتان،‏ نه غلامان و كنيزانتان،‏ نه دام‌هايتان و نه غريبانی كه در شهرهای* شما ساكنند؛‏ ۱۱  چون يَهُوَه در شش روز آسمان،‏ زمين،‏ دريا و هر چه را در آن‌هاست ساخت و روز هفتم از كار دست كشيد.‏* به همين دليل يَهُوَه روز شَبّات را بركت داد و آن روز را مقدّس شمرد.‏* ۱۲  ‏«به پدر و مادرتان احترام بگذاريد تا بتوانيد در سرزمينی كه خدايتان يَهُوَه به شما می‌دهد عمری طولانی داشته باشيد.‏ ۱۳  ‏«قتل نكنيد.‏ ۱۴  ‏«زنا نكنيد.‏* ۱۵  ‏«دزدی نكنيد.‏ ۱۶  ‏«بر ضدّ همنوعتان شهادت دروغ ندهيد.‏ ۱۷  ‏«به خانهٔ همنوعتان طمع نكنيد.‏ همين طور به زنش،‏ غلام و كنيزش،‏ گاو* و الاغش و به هيچ چيز ديگری از دارايی‌اش طمع نكنيد.‏»‏ ۱۸  در طی اين مدت،‏ همهٔ مردم رعد و برق را می‌ديدند و صدای شيپور را می‌شنيدند و شاهد دودِ روی كوه بودند.‏ مردم با ديدن اين اتفاقات از ترس لرزيدند و از كوه فاصله گرفتند ۱۹  و به موسی گفتند:‏ «تو خودت با ما صحبت كن و ما گوش می‌دهيم.‏ اما نگذار خدا مستقيماً با ما صحبت كند،‏ چون می‌ترسيم بميريم.‏» ۲۰  موسی به قوم گفت:‏ «نترسيد!‏ چون خدای حقيقی آمده است كه شما را امتحان كند و ببيند آيا از او اطاعت می‌كنيد يا نه.‏ او می‌خواهد شما هميشه خداترس باشيد و گناه نكنيد.‏» ۲۱  مردم هنوز در آنجا ايستاده بودند و ديدند كه موسی به آن ابر سياه يعنی جايی كه خدای حقيقی بود نزديک شد.‏ ۲۲  بعد يَهُوَه به موسی گفت:‏ «به اسرائيليان چنين بگو،‏ ‹شما خودتان شاهد بوديد كه من از آسمان با شما صحبت كردم.‏ ۲۳  پس خدايانی از نقره يا طلا برای خودتان نسازيد،‏ چون نبايد به جز من خدايان ديگری داشته باشيد.‏ ۲۴  از خاک زمين مذبحی برای من بسازيد و بر آن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های شراكت* بسوزانيد و از گوسفندان و گاوهايتان به من تقديم كنيد.‏ من در هر مكانی كه بخواهم پرستش شوم،‏* پيش شما می‌آيم و به شما بركت می‌دهم.‏ ۲۵  اگر مذبحی از سنگ برای من می‌سازيد،‏ نبايد از سنگ‌هايی استفاده كنيد كه با ابزار بريده شده‌اند،‏ چون اگر با قلم‌های آهنی‌تان روی سنگ‌ها كار كنيد،‏ مذبح را بی‌حرمت می‌كنيد.‏ ۲۶  همين طور نبايد برای مذبح من پله بسازيد،‏ چون وقتی از آن بالا می‌رويد،‏ قسمت برهنهٔ بدن شما نمايان می‌شود.‏›‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «خانه.‏»‏
يا:‏ «بر خلاف من.‏» تحت‌اللفظی:‏ «بر ضدّ صورتم.‏»‏
يا:‏ «بت تراشيده.‏»‏
يا:‏ «سمبل؛‏ نماد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «زير.‏»‏
يا:‏ «يا وسوسه شويد به آن‌ها خدمت كنيد.‏»‏
يا:‏ «می‌خواهم فقط مرا پرستش كنيد؛‏ خدايی غيور هستم.‏»‏
يا:‏ «پدرانی.‏»‏
يا:‏ «پسرانشان.‏»‏
يا:‏ «محبت وفادارانه.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پايدار.‏»‏
در زبان عبری،‏ اين عبارت معنی استفادهٔ نادرست از نام خدا را هم در بر می‌گيرد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «دروازه‌ها.‏»‏
يا:‏ «از كارش فارغ شد؛‏ استراحت كرد.‏»‏
يا:‏ «تقديس كرد؛‏ به پرستش اختصاص داد.‏»‏
منظور خيانت به همسر است.‏
يا:‏ «گاو نر.‏»‏
يا:‏ «هدايای صلح.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏
يا:‏ «نامم به ياد آورده شود.‏»‏