مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب حِزقیال

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • حِزقیال در بابِل رؤیاهایی از طرف خدا می‌بیند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • رؤیایی در مورد ارابهٔ آسمانی یَهُوَه ‏(‏۴-‏۲۸‏)‏

   • توفان،‏ ابر و آتش ‏(‏۴‏)‏

   • چهار موجود زنده ‏(‏۵-‏۱۴‏)‏

   • چهار چرخ ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

   • صفحهٔ بزرگی که مثل بلور می‌درخشد ‏(‏۲۲-‏۲۴‏)‏

   • تخت پادشاهی یَهُوَه ‏(‏۲۵-‏۲۸‏)‏

 • ۲

  • خدا حِزقیال را به عنوان پیامبر انتخاب می‌کند ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • ‏«چه گوش بدهند،‏ چه ندهند» ‏(‏۵‏)‏

   • طومار مرثیه‌ها ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

 • ۳

  • حِزْقیال باید طوماری را که خدا داده،‏ بخورد ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • حِزقیال به عنوان دیده‌بان تعیین می‌شود ‏(‏۱۶-‏۲۷‏)‏

   • دیده‌بانی که هشدار ندهد،‏ خون به گردن دارد ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏

 • ۴

  • تصویری از محاصره شدن اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • حِزقیال باید گناهان مردم را برای ۳۹۰ روز و بعد برای ۴۰ روز به گردن بگیرد ‏(‏۴-‏۷‏)‏

  • ۵ پیشگویی سقوط اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • حِزقیال موهای تراشیده‌شده‌اش را به سه قسمت تقسیم می‌کند ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • اورشلیم از ملت‌های اطراف شریرتر است ‏(‏۷-‏۹‏)‏

   • سرکشان به سه طریق تنبیه می‌شوند ‏(‏۱۲‏)‏

 • ۶

  • پیشگویی به ضدّ کوه‌های اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • نابودی بت‌های نفرت‌انگیز ‏(‏۴-‏۶‏)‏

   • ‏«خواهید فهمید که من یَهُوَه هستم» ‏(‏۷‏)‏

 • ۷

  • پایان کار رسیده است ‏(‏۱-‏۲۷‏)‏

   • بلایی بی‌سابقه ‏(‏۵‏)‏

   • طلا و نقره در خیابان‌ها ریخته می‌شود ‏(‏۱۹‏)‏

   • معبد بی‌حرمت می‌شود ‏(‏۲۲‏)‏

 • ۸

  • حِزقیال در رؤیایی به اورشلیم برده می‌شود ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • کارهای نفرت‌انگیز در معبد دیده می‌شود ‏(‏۵-‏۱۸‏)‏

   • زنانی که برای خدایشان تَمّوز گریه می‌کنند ‏(‏۱۴‏)‏

   • مردانی که خورشید را می‌پرستند ‏(‏۱۶‏)‏

 • ۹

  • شش مرد با سلاح‌هایی برای نابودی و مردی با قلم و مرکّب ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • داوری مردم باید از معبد شروع شود ‏(‏۶‏)‏

 • ۱۰

  • از میان چرخ‌ها زغال‌های افروخته برداشته می‌شود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • توصیف کَرّوبیان و چرخ‌ها ‏(‏۹-‏۱۷‏)‏

  • جلال یَهُوَه معبد را ترک می‌کند ‏(‏۱۸-‏۲۲‏)‏

 • ۱۱

  • بزرگان قوم محکوم می‌شوند ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • شهر به یک دیگ تشبیه می‌شود ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

  • وعدهٔ برگشتن قوم به سرزمینشان ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

   • داشتن «روحی تازه» ‏(‏۱۹‏)‏

  • جلال یَهُوَه اورشلیم را ترک می‌کند ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

  • حِزْقیال در رؤیا به بابِل برده می‌شود ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

 • ۱۲

  • تبعید شدن قوم با انجام یک سر کارها به تصویر کشیده می‌شود ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

   • بار سفر برای تبعیدیان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • حاکم اورشلیم در تاریکی شهر را ترک می‌کند ‏(‏۸-‏۱۶‏)‏

   • نانِ اضطراب و آبِ ترس و وحشت ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

  • ضرب‌المثلی گمراه‌کننده باطل می‌شود ‏(‏۲۱-‏۲۸‏)‏

   • ‏«همهٔ سخنانم بدون تأخیر به انجام خواهد رسید» ‏(‏۲۸‏)‏

 • ۱۳

  • پیامی به ضدّ پیامبران دروغین ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

   • دیوارهایی که رویشان با گچ سفید شده،‏ فرو می‌ریزند ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ زنانی که قوم را فریب می‌دهند ‏(‏۱۷-‏۲۳‏)‏

 • ۱۴

  • بت‌پرستان محکوم می‌شوند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • اورشلیم از بلاهایی که بر سرش می‌آید،‏ نمی‌تواند فرار کند ‏(‏۱۲-‏۲۳‏)‏

   • نوح،‏ دانیال و ایّوب درستکار هستند ‏(‏۴۱‏،‏ ۲۰‏)‏

 • ۱۵

  • اورشلیم یک درخت انگور بی‌فایده است ‏(‏۱-‏۸‏)‏

 • ۱۶

  • عشق خدا نسبت به اورشلیم ‏(‏۱-‏۶۳‏)‏

   • اورشلیم مثل نوزادی رهاشده بود ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • خدا به او زیبایی می‌دهد و با او عهد می‌بندد ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

   • اورشلیم به یَهُوَه خیانت می‌کند ‏(‏۱۵-‏۳۴‏)‏

   • او مثل زنی خیانتکار مجازات می‌شود ‏(‏۳۵-‏۴۳‏)‏

   • اورشلیم از سامره و سُدوم فاسدتر است ‏(‏۴۴-‏۵۸‏)‏

   • خدا عهدی را که با اورشلیم بسته بود به یاد می‌آورد ‏(‏۵۹-‏۶۳‏)‏

 • ۱۷

  • معمایی دربارهٔ دو عقاب و یک درخت انگور ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

  • شاخه‌ای نازک و لطیف به درخت سِدر باشکوهی تبدیل می‌شود ‏(‏۲۲-‏۲۴‏)‏

 • ۱۸

  • هر کس جوابگوی گناهان خودش است ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

   • هر کسی که گناه کند،‏ اوست که می‌میرد ‏(‏۴‏)‏

   • پسر به خاطر گناهان پدرش مقصر شناخته نمی‌شود ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

   • خدا از مردن کسی که شریر است خوشحال نمی‌شود ‏(‏۲۳‏)‏

   • کسی که توبه می‌کند،‏ زنده می‌ماند ‏(‏۲۷،‏ ۲۸‏)‏

 • ۱۹

  • نوحه‌ای در مورد رئیسان اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

 • ۲۰

  • تاریخچه‌ای از سرکشی‌های قوم اسرائیل ‏(‏۱-‏۳۲‏)‏

  • وعدهٔ بازگشت قوم اسرائیل به سرزمینشان ‏(‏۳۳-‏۴۴‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ سرزمین جنوب ‏(‏۴۵-‏۴۹‏)‏

 • ۲۱

  • یَهُوَه شمشیرش را از غلافش درآورده است ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

  • حملهٔ پادشاه بابِل به اورشلیم ‏(‏۱۸-‏۲۴‏)‏

  • حاکم شریر اسرائیل باید برکنار شود ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

   • ‏«تاج را از سرت بردار» ‏(‏۲۶‏)‏

   • ‏«وقتی کسی که قانوناً حق حکمرانی دارد بیاید» ‏(‏۲۷‏)‏

  • شمشیری به ضدّ عَمّونیان ‏(‏۲۸-‏۳۲‏)‏

 • ۲۲

  • اورشلیم،‏ شهری که ساکنانش خون به گردن دارند ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • اسرائیل مثل تفاله‌ای بی‌ارزش است ‏(‏۱۷-‏۲۲‏)‏

  • رهبران و افراد قوم اسرائیل محکوم می‌شوند ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

 • ۲۳

  • دو خواهر خیانتکار ‏(‏۱-‏۴۹‏)‏

   • اُهوله با آشور زنا می‌کند ‏(‏۵-‏۱۰‏)‏

   • اُهولیبه با بابِل و مصر همخواب می‌شود ‏(‏۱۱-‏۳۵‏)‏

   • مجازات آن دو خواهر ‏(‏۳۶-‏۴۹‏)‏

 • ۲۴

  • اورشلیم مثل دیگی زنگ‌زده است ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • مرگ زن حِزقیال نشانه‌ای است ‏(‏۱۵-‏۲۷‏)‏

 • ۲۵

  • پیشگویی به ضدّ عَمّون ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ موآب ‏(‏۸-‏۱۱‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ اَدوم ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ فلسطی‌ها ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

 • ۲۶

  • پیشگویی به ضدّ صور ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

   • ‏«جایی برای خشک کردن تورهای ماهیگیری» ‏(‏۵‏،‏ ۱۴‏)‏

   • ریختن سنگ‌ها و خاک در دریا ‏(‏۱۲‏)‏

 • ۲۷

  • نوحه‌ای در وصف غرق شدن کشتی صور ‏(‏۱-‏۳۶‏)‏

 • ۲۸

  • پیشگویی به ضدّ پادشاه صور ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • ‏«من یک خدا هستم» ‏(‏۲‏،‏ ۹‏)‏

  • نوحه‌ای در وصف پادشاه صور ‏(‏۱۱-‏۱۹‏)‏

   • ‏«تو در باغ خدا یعنی در عدن بودی» ‏(‏۱۳‏)‏

   • کَرّوبی مسح‌شدهٔ نگهبان ‏(‏۱۴‏)‏

   • ‏«به کارهای بد رو آوردی» ‏(‏۱۵‏)‏

  • پیشگویی به ضدّ صیدون ‏(‏۲۰-‏۲۴‏)‏

  • اسرائیل روزی به حالت سابقش برمی‌گردد ‏(‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏

 • ۲۹

  • پیشگویی به ضدّ فرعون ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • مصر به عنوان پاداش به بابِل داده می‌شود ‏(‏۱۷-‏۲۱‏)‏

 • ۳۰

  • پیشگویی به ضدّ مصر ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • پیشگویی حملهٔ نِبوکَدنَصَّر ‏(‏۱۰‏)‏

  • فرعون از قدرت می‌افتد ‏(‏۲۰-‏۲۶‏)‏

 • ۳۱

  • سقوط مصر،‏ یعنی آن درخت سِدر بلند ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۳۲

  • نوحه‌ای در وصف فرعون و مصر ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • مصر با ملت‌های ختنه‌نشدهٔ دیگر به گور می‌رود ‏(‏۱۷-‏۳۲‏)‏

 • ۳۳

  • مسئولیت‌های دیده‌بان ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

  • خبرهایی در رابطه با سقوط اورشلیم ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • پیامی برای ساکنان شهرهای ویران‌شده ‏(‏۲۳-‏۲۹‏)‏

  • مردم مطابق پیام یَهُوَه عمل نمی‌کنند ‏(‏۳۰-‏۳۳‏)‏

   • حِزقیال مثل کسی است که «با صدای زیبا آواز عاشقانه می‌خواند» ‏(‏۳۲‏)‏

   • ‏«آن‌ها می‌فهمند که یک پیامبر در بینشان بوده» ‏(‏۳۳‏)‏

 • ۳۴

  • پیشگویی به ضدّ شبانان اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • یَهُوَه از گوسفندان خود مراقبت می‌کند ‏(‏۱۱-‏۳۱‏)‏

   • ‏«خادمم داوود» شبانشان می‌شود ‏(‏۲۳‏)‏

   • ‏«پیمان صلح» ‏(‏۲۵‏)‏

 • ۳۵

  • پیشگویی به ضدّ منطقهٔ کوهستانی سِعیر ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

 • ۳۶

  • پیشگویی دربارهٔ کوه‌های اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • برگرداندن قوم اسرائیل به سرزمینشان ‏(‏۱۶-‏۳۸‏)‏

   • ‏«کاری می‌کنم که مردم بدانند اسمم مقدّس است» ‏(‏۲۳‏)‏

   • ‏«مثل باغ عدن» ‏(‏۳۵‏)‏

 • ۳۷

  • رؤیای درّه‌ای پر از استخوان‌های خشک ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • دو چوبی که به هم پیوسته می‌شوند ‏(‏۱۵-‏۲۸‏)‏

   • یک ملت با یک پادشاه ‏(‏۲۲‏)‏

   • عهد صلح تا ابد ‏(‏۲۶‏)‏

 • ۳۸

  • حملهٔ جوج به اسرائیل ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

  • یَهُوَه از جوج خشمگین می‌شود ‏(‏۱۷-‏۲۳‏)‏

   • ‏‹ملت‌ها خواهند فهمید که من یَهُوَه هستم› ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۳۹

  • نابودی جوج و لشکرش ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • کشته‌شدگان در درّهٔ هماون‌جوج دفن می‌شوند ‏(‏۱۱-‏۲۰‏)‏

  • برگرداندن اسرائیلیان به سرزمینشان ‏(‏۲۱-‏۲۹‏)‏

   • یَهُوَه به فراوانی از روحش به اسرائیلیان می‌دهد ‏(‏۲۹‏)‏

 • ۴۰

  • حِزْقیال در رؤیایی به اسرائیل برده می‌شود ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • معبدی که حِزْقیال در رؤیا می‌بیند ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

  • صحن‌ها و دروازه‌های معبد ‏(‏۵-‏۴۷‏)‏

   • دروازهٔ شرقی که در صحن بیرونی معبد است ‏(‏۶-‏۱۶‏)‏

   • صحن بیرونی معبد؛‏ دروازه‌های دیگر ‏(‏۱۷-‏۲۶‏)‏

   • صحن داخلی و دروازه‌های آن ‏(‏۲۷-‏۳۷‏)‏

   • اتاق‌های مختلف معبد ‏(‏۳۸-‏۴۶)‏

   • مذبح ‏(‏۴۷‏)‏

  • ایوان معبد ‏(‏۴۸،‏ ۴۹‏)‏

 • ۴۱

  • نگاه کلّی به معبد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • دیوار معبد و اتاقک‌های دورتادور آن ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

  • ساختمان سمت غربی ‏(‏۱۲‏)‏

  • اندازه‌گیری ساختمان‌ها ‏(‏۱۳-‏۱۵الف‏)‏

  • اتاق‌های مقدّس معبد ‏(‏۱۵ب-‏۲۶‏)‏

 • ۴۲

  • اتاق‌های غذاخوری ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • اندازه‌گیری چهار طرف محوطهٔ معبد ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

 • ۴۳

  • جلال یَهُوَه معبد را پر می‌کند ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • مذبح ‏(‏۱۳-‏۲۷‏)‏

 • ۴۴

  • دروازهٔ شرقی باید بسته بماند ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • قوانینی دربارهٔ غیراسرائیلیان ‏(‏۴-‏۹‏)‏

  • قوانینی دربارهٔ لاویان و کاهنان ‏(‏۱۰-‏۳۱‏)‏

 • ۴۵

  • سهم مقدّس و شهر خدا ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • زمین حاکم ‏(‏۷،‏ ۸‏)‏

  • بزرگان اسرائیل باید صادق باشند ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • هدیه‌های اسرائیلیان و حاکمشان ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

 • ۴۶

  • تقدیم قربانی و هدیه‌های مختلف در مناسبت‌های ویژه ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • ملکِ موروثی حاکم ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

  • اتاق‌هایی برای پختن گوشت قربانی‌ها ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

 • ۴۷

  • نهری که از معبد جاری است ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • عمق آب به‌تدریح بیشتر می‌شود ‏(‏۲-‏۵‏)‏

   • آب دریای مرده شیرین می‌شود ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

   • باتلاق‌هایی که آبشان شیرین نمی‌شود ‏(‏۱۱‏)‏

   • درخت‌هایی که «میوهٔ آن‌ها برای غذا و برگ‌هایشان برای درمان استفاده خواهد شد» ‏(‏۱۲‏)‏

  • مرزهای سرزمین اسرائیل ‏(‏۱۳-‏۲۳‏)‏

 • ۴۸

  • تقسیم سرزمین ‏(‏۱-‏۲۹‏)‏

  • ۱۲ دروازهٔ شهر ‏(‏۳۰-‏۳۵‏)‏

   • شهری به اسم «یَهُوَه آنجاست» ‏(‏۳۵‏)‏