مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب حَجّای

باب‌ها

۱ ۲

فهرست محتوا

 • ۱

  • اسرائیلیان به دلیل غفلت در بازسازی معبد سرزنش می‌شوند ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

   • ‏‹آیا الآن وقت این است که در خانه‌های زیبا زندگی کنید؟‏› ‏(‏۴‏)‏

   • ‏«با دقت به کارهایتان فکر کنید» ‏(‏۵‏)‏

   • محصول کم با وجود کاشتن بذر زیاد ‏(‏۶‏)‏

  • مردم به سخنان یَهُوَه گوش می‌دهند ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

 • ۲

  • معبد جدید از جلال پر خواهد شد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • خدا همهٔ ملت‌ها را خواهد لرزاند ‏(‏۷‏)‏

   • گنج‌های باارزش همهٔ ملت‌ها به معبد خواهند آمد ‏(‏۷‏)‏

  • بازسازی معبد برکت به همراه می‌آوَرَد ‏(‏۱۰-‏۱۹‏)‏

   • مقدّس بودن قابل انتقال نیست ‏(‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • پیامی به زَروبّابِل ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

   • ‏‹من تو را مثل انگشتر مُهردار می‌کنم› ‏(‏۲۳‏)‏