حَبَقوق ۲‏:‏۱‏-‏۲۰

 • ‏«منتظر می‌مانم که ببینم او چه می‌گوید» ‏(‏۱‏)‏

 • جواب یَهُوَه به حَبَقوق ‏(‏۲-‏۲۰‏)‏

  • ‏‹منتظر تحقق رؤیا بمان› ‏(‏۳‏)‏

  • شخص درستکار با وفاداری‌اش زنده می‌ماند ‏(‏۴‏)‏

  • پنج وای در مورد کَلدانیان ‏(‏۶-‏۲۰‏)‏

   • زمین از شناخت یَهُوَه پر خواهد شد ‏(‏۱۴‏)‏

۲  من همیشه سر پستم می‌ایستم،‏و روی برج دیده‌بانی* کشیک می‌دهم.‏ منتظر می‌مانم که ببینم او از طریق من چه می‌گوید،‏و وقتی توبیخ شوم،‏ چه جوابی می‌دهم.‏ ۲  بعد یَهُوَه به من جواب داد:‏ ‏«چیزهایی را که در رؤیا می‌بینی به طور واضح روی لوح‌ها بنویس،‏تا هر کس بتواند آن را راحت بخواند؛‏ ۳  چون زمان تعیین‌شده برای تحقق این رؤیا هنوز نرسیده،‏ولی آن زمان به سرعت می‌آید و این رؤیا قطعاً واقعیت پیدا می‌کند.‏* حتی اگر تحقق آن طول بکشد،‏ منتظرش بمان!‏* چون حتماً به تحقق خواهد رسید،‏ و تأخیر نخواهد کرد!‏ ۴  به شخص مغرور نگاه کن؛‏او در باطن صادق نیست.‏ اما شخص درستکار به خاطر وفاداری‌اش* زنده خواهد ماند.‏ ۵  از آنجا که شراب فریبنده است،‏شخص متکبّر به هدفش نمی‌رسد.‏ او مثل گور،‏* حریص است،‏و مثل مرگ،‏ سیری‌ناپذیر.‏ او در حال جمع‌آوری تمام ملت‌هاست،‏و همهٔ قوم‌ها را برای خودش جمع می‌کند.‏ ۶  آیا همهٔ این‌ها به او طعنه نخواهند زد و با کنایه و مَثَل درباره‌اش صحبت نخواهند کرد؟‏ آن‌ها خواهند گفت:‏ ‏‹وای بر او،‏ چون چیزهایی را که مال او نیست،‏ جمع می‌کند،‏و بدهکاری‌های خودش را بیشتر می‌کند!‏اما تا به کی؟‏ ۷  آیا طلبکارانِ تو ناگهان بلند نخواهند شد؟‏ آن‌ها بیدار خواهند شد و تو را وحشیانه تکان خواهند داد،‏و تو را غارت خواهند کرد!‏ ۸  از آنجا که قوم‌های زیادی را غارت کردی،‏بقیهٔ قوم‌ها تو را غارت خواهند کرد،‏چون خون مردم را ریختی،‏در سرزمین‌ها کارهای ضالمانه کردی،‏و شهرها و ساکنانشان را از بین بردی.‏ ۹  وای بر کسی که از راه شرارت برای خاندانش ثروت جمع می‌کند،‏تا آشیانهٔ خود را در جای بلند بسازد،‏و از چنگ مصیبت در امان باشد!‏ ۱۰  نقشه‌هایت باعث سرافکندگی خاندانت می‌شود.‏ تو با از بین بردن قوم‌های زیادی،‏ به خودت گناه می‌کنی.‏ ۱۱  حتی سنگی از میان دیوار فریاد خواهد زد،‏و تیر چوبی از سقف جوابش را خواهد داد!‏ ۱۲  وای بر کسی که با خونریزی شهری را بنا می‌کند،‏و پایهٔ آن را بر بی‌انصافی می‌گذارد!‏ ۱۳  آیا یَهُوَه خدای لشکرها باعث نمی‌شود که دسترنج قوم‌ها در آتش سوخته شود،‏و ملت‌ها زحمت بیهوده بکشند؟‏ ۱۴  همان طور که آب‌ها دریا را می‌پوشاند،‏تمام زمین از دانشی که در مورد عظمت یَهُوَه است،‏ پر خواهد شد.‏ ۱۵  وای بر کسی که برای دیدن برهنگی همنوعانش،‏به آن‌ها مشروب می‌دهد تا مست شوند؛‏مشروبی که آمیخته به خشم و غضب است.‏ ۱۶  تو به جای جلال،‏ از شرم لبریز خواهی شد.‏ تو هم بنوش تا معلوم شود که ختنه نشده‌ای.‏* تو هم از جامی که در دست راست یَهُوَه است خواهی نوشید،‏و رسوایی‌ات جلال تو را پنهان خواهد کرد.‏ ۱۷  همان ظلمی که بر لبنان کردی،‏ بر سر خودت خواهد آمد،‏و همان نابودی‌ای که باعث وحشت حیوانات شد،‏ تو را هم از بین خواهد برد،‏چون خون مردم را ریختی،‏در سرزمین‌ها کارهای ضالمانه کردی،‏و شهرها و ساکنانشان را از بین بردی.‏ ۱۸  بت تراشیده‌شده‌ای که به دست انسان ساخته شده،‏ چه فایده‌ای دارد؟‏مجسمهٔ فلزی به چه درد می‌خورَد؟‏ معلّمی که دروغ یاد می‌دهد،‏ چه فایده‌ای می‌رساند؟‏چطور سازندهٔ خدایان بی‌ارزش و لال،‏می‌تواند به آن‌ها توکّل کند؟‏ ۱۹  وای بر کسی که به تکه چوبی بگوید،‏ «بیدار شو!‏»‏ یا به سنگی لال بگوید،‏ «بلند شو!‏ به ما تعلیم بده!‏»‏ ببین!‏ روکش آن بت طلا و نقره است،‏و هیچ نَفَسی در آن نیست.‏ ۲۰  اما یَهُوَه در معبد مقدّسش است.‏ ای مردم تمام زمین،‏ در حضور او سکوت کنید!‏›»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «روی دیوار.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «و دروغ نمی‌گوید.‏»‏
یا:‏ «حتی اگر به نظر آید که تأخیر می‌کند،‏ با اشتیاق در انتظارش باش.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «ایمانش؛‏ اعتقادش.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «بنوش و تلوتلو بخور.‏»‏