مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب حَبَقوق

باب‌ها

۱ ۲ ۳

فهرست محتوا

 • ۱

  • فریاد حَبَقوق برای کمک ‏(‏۱-‏۴‏)‏

   • ‏‹ای یَهُوَه،‏ تا کی؟‏› ‏(‏۲‏)‏

   • ‏«چرا ظلم را تحمّل می‌کنی؟‏» ‏(‏۳‏)‏

  • کَلدانیان،‏ وسیلهٔ خدا برای مجازات ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

  • حَبَقوق از یَهُوَه تمنا می‌کند ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

   • ‏‹ای خدایم،‏ تو نمی‌میری› ‏(‏۱۲‏)‏

   • ‏‹تو پاک‌تر از آن هستی که به ظلم نگاه کنی› ‏(‏۱۳‏)‏

 • ۲

  • ‏«منتظر می‌مانم که ببینم او چه می‌گوید» ‏(‏۱‏)‏

  • جواب یَهُوَه به حَبَقوق ‏(‏۲-‏۲۰‏)‏

   • ‏‹منتظر تحقق رؤیا بمان› ‏(‏۳‏)‏

   • شخص درستکار با وفاداری‌اش زنده می‌ماند ‏(‏۴‏)‏

   • پنج وای در مورد کَلدانیان ‏(‏۶-‏۲۰‏)‏

    • زمین از شناخت یَهُوَه پر خواهد شد ‏(‏۱۴‏)‏

 • ۳

  • حَبَقوق برای اقدام یَهُوَه دعا می‌کند ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • خدا قوم مسح‌شده‌اش را نجات خواهد داد ‏(‏۱۳‏)‏

   • وجد و شادی به خاطر یَهُوَه،‏ با وجود مصیبت ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏