نامهٔ پولُس به تیتوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۵

  • فرمانبرداری از حکومت‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • ادامه دادن به کارهای خوب ‏(‏۴-‏۸‏)‏

  • دوری کردن از مشاجره‌های احمقانه و فرقه‌های نادرست ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • پندهای مفید و سلام رساندن ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

۳  همیشه به برادران و خواهران یادآوری کن که از حکومت‌ها و مقامات دولتی فرمانبرداری و اطاعت کنند و آمادهٔ انجام کارهای خوب باشند.‏ ۲  به آن‌ها یادآوری کن که از هیچ کس بدگویی نکنند و اهل جرّوبحث نباشند،‏ بلکه معقول و نسبت به همه ملایم باشند؛‏ ۳  چون خودمان هم زمانی نادان،‏ نافرمان،‏ گمراه و اسیر انواع لذّت‌ها و تمایلات بد بودیم.‏ زندگی ما هم غرق بدی و حسادت بود،‏ آدم‌های بدی* بودیم و از هم نفرت داشتیم.‏ ۴  ولی زمانی رسید که نجات‌دهنده‌مان خدا،‏ مهر و محبتی را که به انسان‌ها دارد آشکار کرد ۵  و ما را نجات داد؛‏ البته نه به خاطر درستکاری ما،‏ بلکه به خاطر رحمتش.‏ او با پاک کردنمان زندگی جدیدی به ما بخشید و با روح‌القدسش به ما شخصیت تازه‌ای داد و به این شکل نجاتمان داد.‏ ۶  او روح‌القدس را از طریق نجات‌دهنده‌مان عیسی مسیح به فراوانی* به ما داد ۷  تا بعد از این که به خاطر لطف او درستکار شمرده شدیم،‏ بتوانیم وارث زندگی ابدی شویم؛‏ زندگی‌ای که به آن امید داریم.‏ ۸  چیزهایی که گفتم قابل اعتماد است؛‏ از تو می‌خواهم که آن‌ها را مرتب به دیگران گوشزد کنی تا کسانی که به خدا ایمان دارند،‏ بتوانند با تمرکز کامل به کارهای خوبشان ادامه دهند.‏ این موضوع‌ها برای همه خوب و مفید است.‏ ۹  اما از مشاجره‌های احمقانه،‏ جرّوبحث دربارهٔ شجره‌نامه‌ها و دعوا و بگومگو دربارهٔ قوانین خدا* دوری کن،‏ چون این کارها پوچ و بی‌فایده‌اند.‏ ۱۰  به کسی که فرقه‌ای را ترویج می‌دهد* تذکر* بده و بعد از تذکر دوم اگر به حرفت گوش نداد،‏ با او قطع رابطه کن؛‏ ۱۱  چون می‌دانی که چنین شخصی از راه راست منحرف شده و خودش را با گناهانش محکوم کرده است.‏ ۱۲  هر وقت آرتِماس یا تیخیکوس را پیش تو فرستادم،‏ تمام سعی‌ات را بکن که به دیدنم در نیکوپولیس بیایی،‏ چون تصمیم دارم زمستان را آنجا بگذرانم.‏ ۱۳  تا جای ممکن به زیناس که قوانین خدا* را به‌خوبی می‌داند* و به آپولُس کمک کن تا برای ادامهٔ سفرشان چیزی کم نداشته باشند.‏ ۱۴  هم‌ایمانانمان هم باید یاد بگیرند که به کارهای خوبشان ادامه دهند و نیازهای ضروری دیگران را برطرف کنند.‏ به این شکل خدمتشان هیچ وقت بی‌نتیجه* نخواهد بود.‏ ۱۵  همهٔ کسانی که با من هستند،‏ به تو سلام می‌رسانند.‏ تو هم به هم‌ایمانانمان که ما را دوست دارند،‏ سلام مرا برسان.‏ آرزو می‌کنم لطف خدا همیشه شامل حال همهٔ شما باشد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «نفرت‌انگیزی.‏»‏
یا:‏ «با سخاوتمندی.‏»‏
یا:‏ «شریعت.‏»‏
یا:‏ «تعالیم اشتباه را پخش کند.‏»‏
یا:‏ «هشدار.‏»‏
یا:‏ «شریعت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «زیناس که وکیل است.‏»‏
یا:‏ «بی‌ثمر؛‏ بی‌فایده.‏»‏