تَثنیه ۱۸‏:‏۱‏-‏۲۲

  • سهم کاهنان و لاویان (‏۱-‏۸‏)‏

  • ممنوعیت جادوگری و غیب‌گویی (‏۹-‏۱۴‏)‏

  • پیامبری مثل موسی (‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • نحوهٔ تشخیص پیامبران دروغین (‏۲۰-‏۲۲‏)‏

۱۸  ‏«کاهنان و بقیهٔ طایفهٔ لاوی نباید هیچ میراث یا ملکی در سرزمین اسرائیل داشته باشند.‏ آن‌ها باید از قربانی‌ها و هدیه‌هایی که سهم یَهُوَه است و روی آتش به او تقدیم می‌شود،‏ بخورند.‏ ۲  پس برخلاف طایفه‌های دیگر،‏* آن‌ها نباید میراثی داشته باشند،‏ چون یَهُوَه نیازهایشان را برآورده می‌کند،‏* همان طور که به آن‌ها وعده داده است.‏ ۳  ‏«از هدیه‌هایی که قوم تقدیم می‌کند،‏ این‌ها حق کاهنان است:‏ هر گاو یا گوسفندی را که قربانی می‌کنید،‏ سرشانه،‏ دو بناگوش و شکمبهٔ آن را به کاهنان بدهید.‏ ۴  به علاوه،‏ نوبر غلّه،‏ شراب تازه،‏ روغن زیتون و اولین پشمی را که از گوسفندانتان می‌چینید به آن‌ها بدهید.‏ ۵  یَهُوَه خدایتان از میان همهٔ طایفه‌های اسرائیل،‏ لاویان را انتخاب کرده تا آن‌ها و پسرانشان همیشه خدمتشان را به نام یَهُوَه انجام دهند.‏ ۶  ‏«اما اگر یکی از لاویان شهری را که محل سکونتش در اسرائیل است به میل خودش ترک کند و به مکانی که یَهُوَه انتخاب می‌کند* برود،‏ ۷  او می‌تواند در آنجا خدمتش را به نام یَهُوَه خدایش انجام دهد،‏ درست مثل برادران لاوی‌اش که در حضور یَهُوَه دائماً در آنجا خدمت می‌کنند.‏ ۸  سهم غذای او باید برابر با سهم لاویان دیگر باشد.‏ همین طور او می‌تواند پولی را که از فروش اموال خانوادگی‌اش به دست آورده نگه دارد.‏ ۹  ‏«وقتی به سرزمینی که یَهُوَه خدایتان به شما می‌دهد وارد می‌شوید،‏ نباید طبق آداب و رسوم نفرت‌انگیز قوم‌های آنجا رفتار کنید.‏ ۱۰  هیچ کس در بین شما نباید پسر یا دخترش را در آتش قربانی کند.‏ هیچ کدام از شما نباید غیب‌گویی،‏ جادوگری و فالگیری کند،‏ یا افسونگر باشد.‏ ۱۱  در میان شما کسی نباید دیگران را طلسم کند،‏ از طالع‌بین یا احضارکنندهٔ ارواح* کمک بگیرد یا با مردگان ارتباط برقرار کند.‏ ۱۲  یَهُوَه از کسانی که این کارها را انجام می‌دهند متنفر است؛‏ یَهُوَه خدایتان آن قوم‌ها را به خاطر این کارهای زشت و زننده‌شان از سر راهتان برمی‌دارد.‏ ۱۳  شما باید در حضور یَهُوَه خدایتان پاک و بی‌عیب باشید.‏ ۱۴  ‏«قوم‌هایی که سرزمینشان را تصرّف می‌کنید،‏ به گفته‌های جادوگران و غیبگویان گوش می‌دهند،‏ اما یَهُوَه خدایتان اجازه نداده شما این کارها را بکنید.‏ ۱۵  یَهُوَه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب می‌کند و شما باید به او گوش دهید.‏ ۱۶  یَهُوَه خدایتان این کار را به خاطر خواستهٔ شما می‌کند،‏ چون وقتی در منطقهٔ کوهستانی حوریب جمع شده بودید،‏ گفتید:‏ ‹دیگر نمی‌خواهیم صدای یَهُوَه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم،‏ چون می‌ترسیم بمیریم.‏› ۱۷  بعد یَهُوَه به من گفت،‏ ‹آن‌ها درست می‌گویند.‏ ۱۸  من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد.‏ من به او خواهم گفت که چه باید بگوید* و او همهٔ فرمان‌هایم را به قوم خواهد گفت.‏ ۱۹  او از طرف من* صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست.‏ ۲۰  ‏«‹اگر پیامبری گستاخی کند و از طرف من* چیزی بگوید که به او فرمان نداده‌ام یا از طرف خدایان دیگر* صحبت کند،‏ باید کشته شود.‏ ۲۱  اما شاید در دل خود بگویید:‏ «از کجا بدانیم پیام او از طرف یَهُوَه است یا نه؟‏» ۲۲  اگر آن پیامبر از طرف یَهُوَه چیزی بگوید و گفته‌اش انجام نشود یا به تحقق نرسد،‏ معلوم می‌شود که از طرف یَهُوَه صحبت نکرده است.‏ در واقع آن پیامبر گستاخی کرده است؛‏ پس از او نترسید.‏›‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «برخلاف برادرانشان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «یَهُوَه میراث آن‌هاست.‏»‏
منظور مکانی است که یَهُوَه به عنوان مرکز پرستش انتخاب می‌کند.‏
یا:‏ «واسطهٔ احضار ارواح.‏»‏
یا:‏ «من کلامم را در دهان او خواهم گذاشت.‏»‏
یا:‏ «به نام من.‏»‏
یا:‏ «به نام من.‏»‏
یا:‏ «به نام خدایان دیگر.‏»‏