تَثنيه ۶‏:‏۱‏-‏۲۵

  • يَهُوَه را با تمام دل دوست داشته باشيد (‏۱-‏۹‏)‏

    • ‏«ای قوم اسرائيل،‏ گوش كنيد» (‏۴‏)‏

    • فرمان به والدين برای تعليم فرزندانشان (‏۶،‏ ۷‏)‏

  • يَهُوَه را فراموش نكنيد (‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • يَهُوَه را آزمايش نكنيد (‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • آگاه كردن نسل بعدی (‏۲۰-‏۲۵‏)‏

۶  ‏«اين‌ها فرمان‌ها،‏ قوانين و احكامی* هستند كه يَهُوَه خدايتان برای تعليم شما داده تا در سرزمينی كه در آن طرف رود اردن قرار دارد و به‌زودی وارد آن می‌شويد و تصرّفش می‌كنيد،‏ به آن‌ها عمل كنيد.‏ ۲  شما،‏ فرزندان و نوه‌هايتان بايد در تمام طول عمرتان از يَهُوَه خدايتان بترسيد و به تمام قوانين و فرمان‌هايش كه من به شما می‌دهم عمل كنيد تا عمر طولانی داشته باشيد.‏ ۳  ای قوم اسرائيل،‏ گوش كنيد و به‌دقت به آن‌ها عمل كنيد تا در سرزمينی كه شير و عسل در آن جاری است زندگی پربركتی داشته باشيد و بسيار زياد شويد؛‏ دقيقاً همان طور كه يَهُوَه خدای اجدادتان به شما وعده داده است.‏ ۴  ‏«ای قوم اسرائيل،‏ گوش كنيد:‏ يَهُوَه خدای ما،‏ يَهُوَه خدای يكتاست.‏ ۵  يَهُوَه خدايتان را با تمام دل،‏ تمام جان و تمام قوّت* دوست داشته باشيد.‏* ۶  اين قوانينی كه امروز به شما می‌دهم بايد در دل شما باشد ۷  و آن‌ها را به فرزندانتان* تعليم دهيد* و هميشه دربارهٔ آن‌ها صحبت كنيد؛‏ چه در خانه نشسته باشيد،‏ چه بيرون از خانه در راه باشيد،‏ چه قبل از خواب و چه وقتی از خواب بيدار می‌شويد.‏ ۸  آن‌ها را به عنوان نشانه‌ای برای يادآوری به دستتان و مثل يک پيشانی‌بند به پيشانی‌تان* ببنديد.‏ ۹  همين طور آن‌ها را روی چارچوب در خانه‌تان و روی دروازه‌های شهرتان بنويسيد.‏ ۱۰  ‏«يَهُوَه خدايتان شما را به‌زودی وارد سرزمينی می‌كند كه به پدرانتان ابراهيم،‏ اسحاق و يعقوب وعده داده بود؛‏ سرزمينی با شهرهای بزرگ و زيبا كه خودتان نساخته‌ايد،‏ ۱۱  با خانه‌هايی پر از انواع چيزهای خوب كه برايش زحمت نكشيده‌ايد،‏ با آب‌انبارهای سنگی كه خودتان حفر نكرده‌ايد،‏ سرزمينی با درختان انگور و زيتون كه خودتان نكاشته‌ايد.‏ وقتی شما از محصول آن سرزمين می‌خوريد و سير می‌شويد،‏ ۱۲  مراقب باشيد يَهُوَه را كه شما را از سرزمين مصر،‏ يعنی سرزمين* بردگی بيرون آورد فراموش نكنيد.‏ ۱۳  از يَهُوَه خدايتان بترسيد و او را بپرستيد* و به اسم او قسم بخوريد.‏ ۱۴  خدايان ديگر،‏ يعنی خدايان قوم‌های اطرافتان را پرستش نكنيد،‏ ۱۵  چون يَهُوَه خدايتان كه در بين شماست،‏ پرستش خدايی غير از خودش را تحمّل نمی‌كند.‏* اگر خدايان ديگر را بپرستيد،‏ يَهُوَه خدايتان از شما بسيار خشمگين می‌شود و شما را از روی زمين محو و نابود می‌كند.‏ ۱۶  ‏«يَهُوَه خدايتان را امتحان نكنيد،‏ مثل موقعی كه او را در مَسّه* امتحان كرديد.‏ ۱۷  به فرمان‌های يَهُوَه خدايتان و به يادآوری‌ها و قوانينی كه به شما داده،‏ به‌دقت عمل كنيد.‏ ۱۸  شما بايد كارهايی را كه از ديد يَهُوَه درست و خوب است انجام دهيد تا زندگی‌تان پربركت شود و بتوانيد به سرزمين حاصلخيزی كه يَهُوَه به پدرانتان وعده داده بود،‏ داخل شويد و آن را تصرّف كنيد.‏ ۱۹  شما طبق وعدهٔ يَهُوَه همهٔ دشمنانتان را از آن سرزمين بيرون خواهيد كرد.‏ ۲۰  ‏«در آينده وقتی فرزندانتان از شما بپرسند،‏ ‹چرا يَهُوَه خدايمان اين يادآوری‌ها،‏ قوانين و احكام قضايی را به شما داده است؟‏› ۲۱  به فرزندانتان بگوييد،‏ ‹ما در مصر بردهٔ فرعون بوديم،‏ اما يَهُوَه با دست نيرومندش ما را از مصر بيرون آورد.‏ ۲۲  يَهُوَه جلوی چشم ما با معجزات و نشانه‌های بزرگ و مخرّب،‏ سرزمين مصر،‏ فرعون و همهٔ اهل خانه‌اش را بارها دچار مصيبت كرد.‏ ۲۳  او ما را از سرزمين مصر بيرون آورد تا اين سرزمين را كه به پدرانمان وعده داده بود به ما بدهد.‏ ۲۴  يَهُوَه به ما فرمان داد كه به همهٔ اين قوانين عمل كنيم و از يَهُوَه خدايمان بترسيم تا هميشه فايده ببريم و همان طور كه تا امروز زنده مانده‌ايم،‏ از اين به بعد هم زنده بمانيم.‏ ۲۵  اگر مطيع يَهُوَه* خدايمان باشيم و به‌دقت به همهٔ اين فرمان‌ها و قوانينی كه او به ما داده عمل كنيم،‏ درستكار شمرده می‌شويم.‏›‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «احكام قضايی‌ای.‏»‏
يا:‏ «نيرو؛‏ انرژی.‏»‏
يا:‏ «محبت داشته باشيد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسرانتان.‏»‏
يا:‏ «برای فرزندانتان تكرار كنيد؛‏ در دل فرزندانتان حک كنيد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بين چشمانتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خانه.‏»‏
يا:‏ «خدمت كنيد.‏»‏
يا:‏ «می‌خواهد فقط او را پرستش كنيد؛‏ خدايی غيور است.‏»‏
يعنی:‏ «آزمايش؛‏ امتحان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «در حضور يَهُوَه.‏»‏