مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب تَثنیه

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • ترک کوه حوریب (‏۱-‏۸‏)‏

  • تعیین قاضی‌ها و سران قوم (‏۹-‏۱۸‏)‏

  • نافرمانی اسرائیلیان در قادِش‌بَرنِع (‏۱۹-‏۴۶‏)‏

   • اسرائیلیان نمی‌خواهند به سرزمین موعود وارد شوند (‏۲۶-‏۳۳‏)‏

   • شکست اسرائیلیان در کَنعان (‏۴۱-‏۴۶‏)‏

 • ۲

  • ۳۸ سال سرگردانی در بیابان (‏۱-‏۲۳‏)‏

  • پیروزی بر سیحون،‏ پادشاه حِشبون (‏۲۴-‏۳۷‏)‏

 • ۳

  • پیروزی بر عوج،‏ پادشاه باشان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • تقسیم زمین‌های شرق رود اردن (‏۸-‏۲۰‏)‏

  • به یوشَع گفته می‌شود که نترسد (‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

  • موسی نباید به سرزمین موعود داخل شود (‏۲۳-‏۲۹‏)‏

 • ۴

  • به قوم اسرائیل گفته می‌شود که اطاعت کنند (‏۱-‏۱۴‏)‏

   • کارهای خدا را فراموش نکنید (‏۹‏)‏

  • یَهُوَه پرستش خدایان دیگر را تحمّل نمی‌کند (‏۱۵-‏۳۱‏)‏

  • یَهُوَه خدای یکتا ‏(‏۳۲-‏۴۰‏)‏

  • شهرهای پناهگاه در شرق رود اردن (‏۴۱-‏۴۳‏)‏

  • موسی شریعت را به قوم اسرائیل می‌دهد (‏۴۴-‏۴۹‏)‏

 • ۵

  • عهد یَهُوَه در حوریب (‏۱-‏۵‏)‏

  • تکرار ده فرمان (‏۶-‏۲۲‏)‏

  • قوم در کوه سینا می‌ترسند (‏۲۳-‏۳۳‏)‏

 • ۶

  • یَهُوَه را با تمام دل دوست داشته باشید (‏۱-‏۹‏)‏

   • ‏«ای قوم اسرائیل،‏ گوش کنید» (‏۴‏)‏

   • فرمان به والدین برای تعلیم فرزندانشان (‏۶،‏ ۷‏)‏

  • یَهُوَه را فراموش نکنید (‏۱۰-‏۱۵‏)‏

  • یَهُوَه را آزمایش نکنید (‏۱۶-‏۱۹‏)‏

  • آگاه کردن نسل بعدی (‏۲۰-‏۲۵‏)‏

 • ۷

  • هفت قومی که باید نابود شوند (‏۱-‏۶‏)‏

  • دلیل انتخاب قوم اسرائیل (‏۷-‏۱۱‏)‏

  • اطاعت به موفقیت می‌انجامد (‏۱۲-‏۲۶‏)‏

 • ۸

  • برکت‌های یَهُوَه (‏۱-‏۹‏)‏

   • زندگی انسان فقط به نان وابسته نیست (‏۳‏)‏

  • یَهُوَه را فراموش نکنید (‏۱۰-‏۲۰‏)‏

 • ۹

  • دلیلی که یَهُوَه سرزمین موعود را به اسرائیلیان می‌دهد (‏۱-‏۶‏)‏

  • اسرائیلیان چهار بار یَهُوَه را به خشم می‌آورند (‏۷-‏۲۹‏)‏

   • گوسالهٔ طلایی (‏۷-‏۱۴‏)‏

   • دعای موسی برای هارون و قوم (‏۱۵-‏۲۱‏،‏ ۲۵-‏۲۹‏)‏

   • اسرائیلیان سه بار دیگر یَهُوَه را خشمگین می‌کنند (‏۲۲‏)‏

 • ۱۰

  • دو لوح جدید (‏۱-‏۱۱‏)‏

  • انتظارات یَهُوَه (‏۱۲-‏۲۲‏)‏

   • از یَهُوَه بترسید و او را دوست داشته باشید (‏۱۲‏)‏

 • ۱۱

  • دیدن عظمت یَهُوَه (‏۱-‏۷‏)‏

  • سرزمین موعود (‏۸-‏۱۲‏)‏

  • پاداش‌های اطاعت کردن (‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • سخنان خدا را در دلتان جای دهید (‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • انتخاب بین برکت و لعنت (‏۲۶-‏۳۲‏)‏

 • ۱۲

  • پرستش در مکان برگزیدهٔ خدا (‏۱-‏۱۴‏)‏

  • خوردن گوشت بدون خونش (‏۱۵-‏۲۸‏)‏

  • به پرستش خدایان دیگر کشیده نشوید (‏۲۹-‏۳۲‏)‏

 • ۱۳

  • طرز رفتار با مرتدان (‏۱-‏۱۸‏)‏

 • ۱۴

  • کارهای نامناسب هنگام عزاداری (‏۱،‏ ۲‏)‏

  • غذاهای پاک و ناپاک (‏۳-‏۲۱‏)‏

  • یک‌دهم محصول برای یَهُوَه (‏۲۲-‏۲۹‏)‏

 • ۱۵

  • قرض‌ها هر هفت سال بخشیده می‌شود (‏۱-‏۶‏)‏

  • کمک به فقیران (‏۷-‏۱۱‏)‏

  • برده‌ها هر هفت سال آزاد می‌شوند (‏۱۲-‏۱۸‏)‏

   • سوراخ کردن گوش غلام با دِرفش ‏(‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏

  • قربانی کردن نخست‌زادهٔ حیوانات (‏۱۹-‏۲۳‏)‏

 • ۱۶

  • عید پِسَح؛‏ عید نان فطیر (‏۱-‏۸‏)‏

  • عید هفته‌ها (‏۹-‏۱۲‏)‏

  • عید سایه‌بان‌ها (‏۱۳-‏۱۷‏)‏

  • تعیین قاضی‌ها (‏۱۸-‏۲۰‏)‏

  • بت‌پرستی ممنوع می‌شود (‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

 • ۱۷

  • حیواناتی که قربانی می‌شوند باید بی‌عیب باشند ‏(‏۱‏)‏

  • نحوهٔ رسیدگی به ارتداد (‏۲-‏۷‏)‏

  • موردهای سخت قضایی (‏۸-‏۱۳‏)‏

  • دستوراتی برای پادشاهان آینده (‏۱۴-‏۲۰‏)‏

   • پادشاه باید رونوشتی از شریعت برای خود تهیه کند (‏۱۸‏)‏

 • ۱۸

  • سهم کاهنان و لاویان (‏۱-‏۸‏)‏

  • ممنوعیت جادوگری و غیب‌گویی (‏۹-‏۱۴‏)‏

  • پیامبری مثل موسی (‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • نحوهٔ تشخیص پیامبران دروغین (‏۲۰-‏۲۲‏)‏

 • ۱۹

  • خون به گردن داشتن و شهرهای پناهگاه (‏۱-‏۱۳‏)‏

  • مرزهای تعیین‌شده نباید تغییر داده شود (‏۱۴‏)‏

  • شهادت شاهدان در دادگاه (‏۱۵-‏۲۱‏)‏

   • ضرورت شهادت دو یا سه شاهد ‏(‏۱۵‏)‏

 • ۲۰

  • قوانین جنگ (‏۱-‏۲۰‏)‏

   • معافیت از خدمت سربازی (‏۵-‏۹‏)‏

 • ۲۱

  • مواردی که قاتل نامشخص است (‏۱-‏۹‏)‏

  • ازدواج با زنان اسیرشده (‏۱۰-‏۱۴‏)‏

  • حق نخست‌زادگی (‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • پسر لجباز (‏۱۸-‏۲۱‏)‏

  • کسی که به دار آویخته شود،‏ ملعون است ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

 • ۲۲

  • نباید نسبت به حیوانات دیگران بی‌اعتنا باشید ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • مثل جنس مخالف لباس نپوشید (‏۵‏)‏

  • داشتن رفتار خوب با حیوانات (‏۶،‏ ۷‏)‏

  • ساختن دیواری کوتاه دورتادور پشت‌بام (‏۸‏)‏

  • ممنوعیت چند عمل نادرست (‏۹-‏۱۱‏)‏

  • دوختن منگوله روی لباس (‏۱۲‏)‏

  • قوانین مربوط به جرم‌های جنسی (‏۱۳-‏۳۰‏)‏

 • ۲۳

  • کسانی که نباید به جمع قوم خدا وارد شوند (‏۱-‏۸‏)‏

  • پاکیزگی اردوگاه (‏۹-‏۱۴‏)‏

  • برده‌های فراری (‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

  • ممنوعیت فاحشگی (‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

  • قوانین مربوط به بهره و نذر (‏۱۹-‏۲۳‏)‏

  • خوردن محصولات در تاکستان و کشتزار (‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

 • ۲۴

  • ازدواج و طلاق (‏۱-‏۵‏)‏

  • ارزش قائل شدن برای زندگی (‏۶-‏۹‏)‏

  • توجه به فقیران (‏۱۰-‏۱۸‏)‏

  • قوانین مربوط به جمع‌آوری محصولات باقی‌مانده (‏۱۹-‏۲۲‏)‏

 • ۲۵

  • قوانین مربوط به شلاق زدن (‏۱-‏۳‏)‏

  • دهان گاوی را که در حال خرمن‌کوبی است نبندید (‏۴‏)‏

  • وظیفهٔ برادرشوهری (‏۵-‏۱۰‏)‏

  • عملی نادرست در حین دعوا (‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

  • وزنه‌ها و پیمانه‌های درست و دقیق (‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • عَمالیقیان باید نابود شوند (‏۱۷-‏۱۹‏)‏

 • ۲۶

  • تقدیم نوبر محصولات (‏۱-‏۱۱‏)‏

  • سال مخصوص یک‌دهم ‏(‏۱۲-‏۱۵‏)‏

  • اسرائیل،‏ قوم خاص یَهُوَه (‏۱۶-‏۱۹‏)‏

 • ۲۷

  • شریعت باید روی سنگ‌ها نوشته شود (‏۱-‏۱۰‏)‏

  • اعلام برکت‌ها و لعنت‌ها از کوه جِرِزیم و کوه عیبال (‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • اعلام لعنت‌ها (‏۱۵-‏۲۶‏)‏

 • ۲۸

  • اطاعت کردن و برکت‌های آن (‏۱-‏۱۴‏)‏

  • نافرمانی کردن و لعنت‌های آن (‏۱۵-‏۶۸‏)‏

 • ۲۹

  • عهدی که یَهُوَه در موآب با اسرائیلیان بست (‏۱-‏۱۳‏)‏

  • هشداری برای نافرمانی (‏۱۴-‏۲۹‏)‏

   • اسراری که آشکار شده است (‏۲۹‏)‏

 • ۳۰

  • برگشتن به سوی یَهُوَه (‏۱-‏۱۰‏)‏

  • اطاعت از فرمان‌های یَهُوَه سخت نیست (‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • انتخاب بین مرگ و زندگی (‏۱۵-‏۲۰‏)‏

 • ۳۱

  • مرگ موسی نزدیک می‌شود (‏۱-‏۸‏)‏

  • خواندن شریعت برای قوم (‏۹-‏۱۳‏)‏

  • انتخاب یوشَع به عنوان جانشین موسی (‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

  • سرکشی اسرائیلیان پیشگویی می‌شود (‏۱۶-‏۳۰‏)‏

   • سرودی برای اسرائیلیان (‏۱۹‏،‏ ۲۲‏،‏ ۳۰‏)‏

 • ۳۲

  • سرود موسی (‏۱-‏۴۷‏)‏

   • یَهُوَه صخره است (‏۴‏)‏

   • اسرائیل صخرهٔ خود را فراموش می‌کند (‏۱۸‏)‏

   • ‏«من هستم که انتقام می‌گیرم» (‏۳۵‏)‏

   • ‏«ای ملت‌ها،‏ با قوم خدا شادی کنید» (‏۴۳‏)‏

  • گفته می‌شود که موسی در کوه نِبو می‌میرد (‏۴۸-‏۵۲‏)‏

 • ۳۳

  • موسی به طایفه‌ها برکت می‌دهد (‏۱-‏۲۹‏)‏

   • ‏«بازوهای ابدی» یَهُوَه (‏۲۷‏)‏

 • ۳۴

  • یَهُوَه سرزمین موعود را به موسی نشان می‌دهد (‏۱-‏۴‏)‏

  • مرگ موسی (‏۵-‏۱۲‏)‏