ایّوب ۲۶‏:‏۱‏-‏۱۴

  • جواب ایّوب ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • ‏«عجب کمکی به منِ ناتوان کردی!‏» ‏(‏۱-‏۴‏)‏

    • ‏‹خدا زمین را بر نیستی معلق نگه داشته است› ‏(‏۷‏)‏

    • ‏‹این‌ها فقط گوشه‌ای از کارهای اوست› ‏(‏۱۴‏)‏

۲۶  ایّوب در جواب گفت:‏  ۲  ‏«عجب کمکی به منِ* ناتوان کردی!‏ چقدر خوب دست کسی را که ضعیف است،‏ گرفتی!‏*  ۳  چه پندهای عالی‌ای به کسی که حکمت ندارد،‏ دادی!‏ چقدر سخاوتمندانه حکمت* خودت را نشان دادی!‏  ۴  این چیزها را به چه کسی می‌گویی؟‏چه کسی به تو الهام کرده که این حرف‌ها را بگویی؟‏*  ۵  حتی مردگان که قدرتی ندارند در برابر خدا می‌لرزند؛‏آن‌ها از دریاها و موجوداتش* حقیرتر هستند.‏  ۶  چیزی در قبر* نیست که از چشم خدا پنهان باشد،‏او حتی در آنجا نابودی جسد را می‌بیند.‏*  ۷  خدا آسمان* را در فضای خالی* پهن کرده،‏و زمین را در نیستی* معلق نگه داشته است؛‏  ۸  ابرها را پر از آب می‌کند،‏با وجود این،‏ ابرها از سنگینی شکافته نمی‌شوند؛‏  ۹  او تختش را با ابرها می‌پوشاند،‏و آن را از دید دیگران پنهان می‌کند.‏ ۱۰  افق* را مرز آسمان و دریا،‏و مرز روشنایی و تاریکی قرار داده است.‏ ۱۱  وقتی او توبیخ می‌کند،‏ستون‌های آسمان تکان می‌خورند و می‌لرزند.‏ ۱۲  او با قدرتش دریا را خروشان می‌کند،‏و با درک و فهمش هیولای دریایی* را تکه‌تکه می‌کند.‏ ۱۳  آسمان را با بادها* صاف می‌کند،‏و مارِ گریزان را با دست خود می‌کُشد.‏ ۱۴  این‌ها فقط گوشه‌ای از کارهای اوست؛‏ما فقط زمزمه‌ای دربارهٔ او شنیده‌ایم!‏ پس چه کسی می‌تواند رعد پرقدرت او را درک کند؟‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شخص.‏»‏
یا:‏ «چقدر خوب بازوی ضعیف را نجات دادی.‏»‏
یا:‏ «حکمت عملی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «نَفَس (‏روح)‏ چه کسی از تو بیرون آمده است؟‏»‏
یا:‏ «ساکنانش.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «او حتی اَبَدّون (‏یعنی مکان نابودی)‏ را می‌بیند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شمال.‏»‏
یا:‏ «روی خلأ.‏»‏
یا:‏ «فضا.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دایره.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «رَحَب.‏»‏
یا:‏ «نَفَس خود.‏»‏