نامهٔ پولُس به اِفِسُسیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۴

  • پندهایی به فرزندان و والدین ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • پندهایی به غلامان و اربابان ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • لباس کامل رزم را که از خداست بر تن کنید ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۶  ای فرزندان،‏ مطابق خواست خداوند مطیع والدین خود باشید؛‏ زیرا این کار در دید خدا درست است.‏ ۲  نخستین فرمانی که با وعده همراه بود،‏ این است:‏ «به پدر و مادر خود احترام بگذار» و وعدهٔ آن نیز چنین است:‏ ۳  ‏«تا کامیاب شوی و مدت طولانی بر زمین عمر کنی.‏» ۴  ای پدران،‏ فرزندان خود را خشمگین مسازید،‏ بلکه آنان را با تأدیب و نصایح* یَهُوَه* بزرگ کنید.‏ ۵  ای غلامان،‏ با ترس و احترام و با خلوص نیّت از اربابان بشری خود اطاعت کنید،‏ همان گونه که از مسیح اطاعت می‌کنید.‏ ۶  البته اطاعت شما نباید فقط زمانی باشد که تحت نظر هستید؛‏ همچون کسانی که فقط به دنبال جلب رضایت مردم هستند،‏ بلکه باید همچون غلامان مسیح،‏ خواست خدا را با جان و دل به جا آورید.‏ ۷  با میل و رغبت به اربابان خود خدمت کنید،‏ گویی که به یَهُوَه* خدمت می‌کنید،‏ نه به انسان؛‏ ۸  زیرا می‌دانید،‏ هر کس هر عمل نیکویی که انجام دهد،‏ چه غلام باشد،‏ چه آزاد،‏ پاداش آن را از یَهُوَه* خواهد یافت.‏ ۹  ای اربابان،‏ شما نیز با غلامان خود به همین ترتیب رفتار کنید و آنان را تهدید مکنید؛‏ زیرا می‌دانید آن کسی که هم ارباب شماست و هم ارباب آنان،‏ در آسمان است و میان انسان‌ها تبعیض قائل نمی‌شود.‏ ۱۰  در خاتمه از شما می‌خواهم که پیوسته از خداوند و نیروی مقتدر او،‏ قدرت یابید.‏ ۱۱  لباس کامل رزم را که از خداست بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله‌های* ابلیس استوار بایستید؛‏ ۱۲  زیرا جنگ* ما علیه خون و جسم نیست،‏ بلکه علیه حکومت‌ها،‏ قدرت‌ها و فرمانروایان این دنیای تاریک است؛‏ یعنی علیه لشکرهایی از ارواح شریر در جایگاه‌های آسمانی.‏ ۱۳  به همین دلیل،‏ لباس کامل رزم را که از خداست بر تن کنید تا بتوانید هنگام حملاتِ آن شریر،‏ مقاومت نمایید و قادر باشید پس از انجام دادن همهٔ امور لازم استوار بایستید.‏ ۱۴  حال برای آن که استوار بایستید،‏ کمربند حقیقت را به کمر ببندید،‏ سینه‌پوش* عدالت را بر تن کنید ۱۵  و کفش آمادگی برای اعلام بشارت صلح را به پا نمایید.‏ ۱۶  علاوه بر همهٔ این‌ها،‏ سپر بزرگ ایمان را بردارید تا قادر باشید با آن تمام تیرهای آتشین آن شریر* را خاموش کنید.‏ ۱۷  همچنین کلاهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که کلام خداست،‏ بردارید ۱۸  و در هر موقعیت با هر نوع دعا و التماس،‏ مرتب و با هدایت روح‌القدس به درگاه خدا بیایید.‏ پس برای این منظور هوشیار و بیدار بمانید و پیوسته برای مقدّسان،‏ به خدا دعا و التماس کنید.‏ ۱۹  برای من نیز دعا کنید تا هنگامی که دهان خود را می‌گشایم،‏ کلامی به من داده شود تا بتوانم راز مقدّس بشارت را با شهامت اعلان کنم.‏ ۲۰  من برای اعلام این بشارت سفیر هستم،‏ هرچند که در بند زنجیرم!‏ دعا کنید تا بتوانم چنان که شایسته است با شهامت در مورد آن سخن بگویم.‏ ۲۱  حال برای آن که از احوال من و آنچه می‌کنم مطلع شوید،‏ تیخیکوس برادر عزیز و خادم وفادار سَرور،‏ شما را از همه چیز آگاه خواهد ساخت.‏ ۲۲  من او را برای همین مقصود نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما باخبر شوید و از سخنان او دلگرمی یابید.‏ ۲۳  باشد که برادران از آرامش و محبتی توأم با ایمان که از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح است،‏ برخوردار باشند!‏ ۲۴  لطف الٰهی با همهٔ کسانی باد که محبتی جاودانه به سَرورمان عیسی مسیح دارند!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آموزش؛‏ راهنمایی»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «قرار دادن افکار».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «نقشه‌های».‏
تحت‌اللفظی:‏ «کُشتی».‏
یا:‏ «زرهٔ».‏
منظور شیطان است.‏