نامهٔ پولُس به اِفِسُسيان ۶‏:‏۱‏-‏۲۴

  • پندهايی به فرزندان و والدين ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • پندهايی به غلامان و اربابان ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • لباس كامل رزم را كه از خداست بر تن كنيد ‏(‏۱۰-‏۲۰‏)‏

  • سلام‌های پايانی ‏(‏۲۱-‏۲۴‏)‏

۶  ای فرزندان،‏ مطابق خواست خداوند مطيع والدين خود باشيد؛‏ زيرا اين كار در ديد خدا درست است.‏ ۲  نخستين فرمانی كه با وعده همراه بود،‏ اين است:‏ «به پدر و مادر خود احترام بگذار» و وعدهٔ آن نيز چنين است:‏ ۳  ‏«تا كامياب شوی و مدت طولانی بر زمين عمر كنی.‏» ۴  ای پدران،‏ فرزندان خود را خشمگين مسازيد،‏ بلكه آنان را با تأديب و نصايح* يَهُوَه* بزرگ كنيد.‏ ۵  ای غلامان،‏ با ترس و احترام و با خلوص نيّت از اربابان بشری خود اطاعت كنيد،‏ همان گونه كه از مسيح اطاعت می‌كنيد.‏ ۶  البته اطاعت شما نبايد فقط زمانی باشد كه تحت نظر هستيد؛‏ همچون كسانی كه فقط به دنبال جلب رضايت مردم هستند،‏ بلكه بايد همچون غلامان مسيح،‏ خواست خدا را با جان و دل به جا آوريد.‏ ۷  با ميل و رغبت به اربابان خود خدمت كنيد،‏ گويی كه به يَهُوَه* خدمت می‌كنيد،‏ نه به انسان؛‏ ۸  زيرا می‌دانيد،‏ هر كس هر عمل نيكويی كه انجام دهد،‏ چه غلام باشد،‏ چه آزاد،‏ پاداش آن را از يَهُوَه* خواهد يافت.‏ ۹  ای اربابان،‏ شما نيز با غلامان خود به همين ترتيب رفتار كنيد و آنان را تهديد مكنيد؛‏ زيرا می‌دانيد آن كسی كه هم ارباب شماست و هم ارباب آنان،‏ در آسمان است و ميان انسان‌ها تبعيض قائل نمی‌شود.‏ ۱۰  در خاتمه از شما می‌خواهم كه پيوسته از خداوند و نيروی مقتدر او،‏ قدرت يابيد.‏ ۱۱  لباس كامل رزم را كه از خداست بر تن كنيد تا بتوانيد در برابر حيله‌های* ابليس استوار بايستيد؛‏ ۱۲  زيرا جنگ* ما عليه خون و جسم نيست،‏ بلكه عليه حكومت‌ها،‏ قدرت‌ها و فرمانروايان اين دنيای تاريک است؛‏ يعنی عليه لشكرهايی از ارواح شرير در جايگاه‌های آسمانی.‏ ۱۳  به همين دليل،‏ لباس كامل رزم را كه از خداست بر تن كنيد تا بتوانيد هنگام حملاتِ آن شرير،‏ مقاومت نماييد و قادر باشيد پس از انجام دادن همهٔ امور لازم استوار بايستيد.‏ ۱۴  حال برای آن كه استوار بايستيد،‏ كمربند حقيقت را به كمر ببنديد،‏ سينه‌پوش* عدالت را بر تن كنيد ۱۵  و كفش آمادگی برای اعلام بشارت صلح را به پا نماييد.‏ ۱۶  علاوه بر همهٔ اين‌ها،‏ سپر بزرگ ايمان را برداريد تا قادر باشيد با آن تمام تيرهای آتشين آن شرير* را خاموش كنيد.‏ ۱۷  همچنين كلاهخود نجات را بر سر بگذاريد و شمشير روح را كه كلام خداست،‏ برداريد ۱۸  و در هر موقعيت با هر نوع دعا و التماس،‏ مرتب و با هدايت روح‌القدس به درگاه خدا بياييد.‏ پس برای اين منظور هوشيار و بيدار بمانيد و پيوسته برای مقدّسان،‏ به خدا دعا و التماس كنيد.‏ ۱۹  برای من نيز دعا كنيد تا هنگامی كه دهان خود را می‌گشايم،‏ كلامی به من داده شود تا بتوانم راز مقدّس بشارت را با شهامت اعلان كنم.‏ ۲۰  من برای اعلام اين بشارت سفير هستم،‏ هرچند كه در بند زنجيرم!‏ دعا كنيد تا بتوانم چنان كه شايسته است با شهامت در مورد آن سخن بگويم.‏ ۲۱  حال برای آن كه از احوال من و آنچه می‌كنم مطلع شويد،‏ تيخيكوس برادر عزيز و خادم وفادار سَرور،‏ شما را از همه چيز آگاه خواهد ساخت.‏ ۲۲  من او را برای همين مقصود نزدتان می‌فرستم تا از احوال ما باخبر شويد و از سخنان او دلگرمی يابيد.‏ ۲۳  باشد كه برادران از آرامش و محبتی توأم با ايمان كه از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عيسی مسيح است،‏ برخوردار باشند!‏ ۲۴  لطف الٰهی با همهٔ كسانی باد كه محبتی جاودانه به سَرورمان عيسی مسيح دارند!‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «آموزش؛‏ راهنمايی»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «قرار دادن افكار».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
يا:‏ «نقشه‌های».‏
تحت‌اللفظی:‏ «كُشتی».‏
يا:‏ «زرهٔ».‏
منظور شيطان است.‏