اِشَعْیا ۶۴‏:‏۱‏-‏۱۲

  • ادامهٔ دعای توبه‌کاران ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • یَهُوَه «کوزه‌گر» ما ‏(‏۸‏)‏

۶۴  ای کاش آسمان‌ها را می‌شکافتی و پایین می‌آمدیتا کوه‌ها از دیدن تو به لرزه درآیند!‏ ۲  ای کاش مثل جرقه‌ای که خرده‌چوب‌ها را آتش می‌زند،‏و آن آتش آب را به جوش می‌آورد،‏وارد عمل می‌شدی تا دشمنانت با اسمت آشنا شوند،‏و ملت‌ها در حضورت بلرزند!‏ ۳  تو در گذشته کارهای حیرت‌انگیزی انجام می‌دادی که ما انتظارش را نداشتیم.‏تو پایین می‌آمدی و کوه‌ها از دیدن تو می‌لرزیدند.‏ ۴  از زمان‌های قدیم تا حالا کسی نشنیده و ندیدهکه هیچ خدایی غیر از تو برای پرستندگانش وارد عمل شود؛‏پرستندگانی که صبورانه منتظر او هستند.‏ ۵  تو کسانی را پیش خودت می‌پذیری که با شادی کار درست را انجام می‌دهند؛‏کسانی که تو را به یاد دارند و همیشه به خواست تو عمل می‌کنند.‏ اما تو از این که ما دائم گناه کردیم،‏و مدت‌ها به این کار ادامه دادیم،‏ خشمگین شدی.‏ حالا چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ما را نجات دهی؟‏ ۶  همهٔ ما مثل افراد نجس و آلوده شده‌ایم،‏و حتی کارهای خوبمان هم مثل دستمالی خونی* نجس و آلوده است.‏ همهٔ ما مثل برگ،‏ پژمرده خواهیم شد،‏و گناهانمان ما را مثل باد با خودش خواهد برد.‏ ۷  دیگر کسی به تو دعا نمی‌کند و اسمت را به کار نمی‌برد،‏و دیگر کسی به خودش زحمت نمی‌دهد از تو کمک بخواهد،‏چون تو خودت را از ما پنهان کرده‌ای،‏و گذاشته‌ای که ما عواقب گناهانمان را ببینیم.‏ ۸  با این همه،‏ ای یَهُوَه،‏ تو پدر ما هستی.‏ ما گِل هستیم و تو کوزه‌گر.‏*همهٔ ما کار دست تو هستیم.‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ اینقدر از دست ما خشمگین نباش،‏و خطاهای ما را برای همیشه در خاطرت نگه ندار.‏ همهٔ ما قوم تو هستیم،‏ پس لطفاً به ما توجه کن.‏ ۱۰  شهرهای مقدّس تو مثل بیابان شده‌اند.‏ بله،‏ صَهیون به بیابان،‏و اورشلیم به ویرانه تبدیل شده است.‏ ۱۱  معبد مقدّس و پرشکوه* ما،‏همان جایی که پدرانمان تو را ستایش می‌کردند،‏در آتش سوخته است.‏همهٔ چیزهایی که برایمان عزیز بود خراب شده‌اند.‏ ۱۲  ای یَهُوَه،‏ آیا با دیدن همهٔ این‌ها هنوز نمی‌خواهی کاری بکنی؟‏ آیا هنوز می‌خواهی ساکت بمانی و بگذاری که اینقدر درد و رنج بکشیم؟‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دستمالی که با خون عادت ماهانه کثیف شده است.‏»‏
یا:‏ «کسی که ما را شکل داد.‏»‏
یا:‏ «زیبا.‏»‏