اِشَعْیا ۶۰‏:‏۱‏-‏۲۲

  • جلال و شکوه یَهُوَه در صَهیون ‏(‏۱-‏۲۲‏)‏

    • تشبیه بازگشت کبوتران به لانه‌هایشان ‏(‏۸‏)‏

    • طلا جایگزین مس می‌شود ‏(‏۱۷‏)‏

    • گروهی کوچک هزار نفر می‌شوند ‏(‏۲۲‏)‏

۶۰  ‏«ای زن،‏ بلند شو و بدرخش،‏ چون نور تو آمده،‏ و شکوه و جلال یَهُوَه روی تو می‌تابد.‏ ۲  نگاه کن!‏ تاریکی زمین را فرا خواهد گرفت،‏و ملت‌ها در ظلمت فرو خواهند رفت.‏اما یَهُوَه نورش را بر تو خواهد تاباند،‏و جلالش از تو منعکس خواهد شد.‏ ۳  ملت‌ها به طرف نور تو خواهند آمد،‏و پادشاهان به سوی نور* درخشان تو.‏ ۴  سرت را بلند کن و اطرافت را ببین!‏ همهٔ آن‌ها جمع شده‌اند و به طرف تو می‌آیند.‏ پسرانت از دوردست‌ها می‌آیند،‏و عده‌ای هم دخترانت را بر پشت* خود می‌آورند.‏ ۵  وقتی تو همهٔ این‌ها را می‌بینی،‏ به وجد می‌آیی،‏و دلت از شادی لبریز می‌شود و از هیجان به تپش می‌افتد،‏چون گنجینهٔ دریاها به طرفت سرازیر خواهد شد،‏و دارایی ملت‌ها به طرف تو روان خواهد شد.‏ ۶  کاروان‌های شتر* از سرزمین‌های مِدیان و عِفه خواهند آمد،‏و سرزمینت* را پر خواهند کرد.‏ همهٔ کسانی که از سَبا خواهند آمد،‏برایت طلا و کُندُر خواهند آورد،‏ و یَهُوَه را تمجید و ستایش خواهند کرد.‏ ۷  تمام گله‌های قیدار دور تو جمع خواهند شد.‏ قوچ‌های نِبایوت را برای تو خواهند آورد؛‏ من آن‌ها را بر مذبحم قبول خواهم کرد،‏و معبد باشکوهم* را زیبا و پرجلال خواهم کرد.‏ ۸  این‌ها چه کسانی هستند که مثل ابرها حرکت می‌کنند،‏و مثل کبوترها به لانه‌هایشان* پرواز می‌کنند؟‏ ۹  ساکنان جزیره‌ها امیدشان به من خواهد بود؛‏کشتی‌های تَرشیش جلوتر از همه حرکت می‌کنند،‏و پسرانت را همراه با نقره‌ها و طلاهایشان از دوردست می‌آورند.‏آن‌ها می‌آیند تا اسم یَهُوَه خدایت را،‏خدای مقدّس اسرائیل را جلال دهند،‏چون او به تو شکوه و زیبایی خواهد داد.‏ ۱۰  غریبه‌ها دیوارهایت را خواهند ساخت،‏و پادشاهانشان به تو خدمت خواهند کرد؛‏چون هرچند من از روی خشمم تو را مجازات کردم،‏از روی لطفم به تو رحمت نشان خواهم داد.‏ ۱۱  دروازه‌های تو باز خواهند ماند،‏و شب و روز بسته نخواهند شد؛‏پادشاهان ملت‌ها جلوتر از همه خواهند آمد،‏و دارایی ملت‌ها را برای تو خواهند آورد.‏ ۱۲  هر ملت یا حکومتی که به تو خدمت نکند،‏ نابود خواهد شد؛‏همهٔ آن‌ها کاملاً از بین خواهند رفت.‏ ۱۳  درختان زیبا و پرشکوه لبنان را برایت خواهند آورد؛‏یعنی درختان سرو کوهی،‏ درختان زبان‌گنجشک و سرو.‏آن‌ها را خواهند آورد تا مکان مقدّس مرا زیبا کنند.‏من مکانی را که پاهایم را در آن می‌گذارم،‏ زیبا و پرجلال خواهم کرد.‏ ۱۴  فرزندان کسانی که به شما ظلم کردند،‏ خواهند آمد و جلویتان تعظیم خواهند کرد.‏همهٔ کسانی که به شما بی‌احترامی کردند،‏ باید جلوی پاهایتان به خاک بیفتند؛‏آن‌ها باید تو را شهر یَهُوَه بدانند،‏یعنی صَهیون،‏ شهر خدای مقدّس اسرائیل.‏ ۱۵  تو زمانی متروک و نفرت‌انگیز بودی و کسی از تو عبور نمی‌کرد،‏اما کاری خواهم کرد که مردم تا ابد از تو تعریف کنند،‏و طی همهٔ نسل‌ها باعث شادی آن‌ها باشی.‏ ۱۶  تو از شیر ملت‌ها خواهی نوشید،‏*و پادشاهان مثل مادری که به بچه‌اش شیر می‌دهد از تو مراقبت خواهند کرد.‏*شما مطمئناً خواهید فهمید که من یَهُوَه خدای نجات‌دهندهٔ شما هستم،‏یعنی خدای قدرتمند یعقوب که رهانندهٔ* شماست.‏ ۱۷  من طلا را جایگزین مس خواهم کرد،‏نقره را جایگزین آهن،‏مس را جایگزین چوب،‏و آهن را جایگزین سنگ.‏من صلح را به عنوان سرپرست تو تعیین خواهم کرد،‏و عدالت را به عنوان ناظر تو.‏ ۱۸  دیگر در سرزمین تو خبری از خشونت نخواهد بود،‏و در قلمروی تو نابودی و خرابی دیده نخواهد شد.‏ در آن زمان اسم دیوارهایت را نجات و اسم دروازه‌هایت را ستایش خواهی گذاشت.‏ ۱۹  دیگر خورشید نور تو در روز،‏و ماه،‏ نور تو در شب نخواهد بود.‏بلکه یَهُوَه خدایت نور ابدی تو خواهد بود،‏و اوست که به تو شکوه و زیبایی خواهد داد.‏ ۲۰  خورشید تو دیگر غروب نخواهد کرد،‏و ماهت همیشه پرنور خواهد ماند،‏چون یَهُوَه خدایت نور ابدی تو خواهد بود،‏و دوران غم و غصه‌ات به پایان خواهد رسید.‏ ۲۱  همهٔ افراد قوم تو درستکار خواهند بود،‏و این سرزمین را برای همیشه تصاحب خواهند کرد.‏ آن‌ها نهالی هستند که من کاشتم؛‏کسانی که به وجود آوردم تا شکوه و زیبایی‌ام را آشکار کنم.‏ ۲۲  گروهی کوچک هزار نفر خواهند شد،‏و قومی ضعیف ملتی قدرتمند.‏ من که یَهُوَه هستم،‏ خودم در زمان مناسب به این کار سرعت خواهم داد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «طلوع؛‏ شکوه.‏»‏
یا:‏ «کمر.‏»‏
یا:‏ «شترهای نر جوان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «تو.‏»‏
یا:‏ «خانهٔ زیبایم.‏»‏
منظور خانه‌هایی است که انسان‌ها برای پرندگان درست می‌کنند.‏
یا:‏ «از دارایی ملت‌ها استفاده خواهی کرد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از پستان پادشاهان شیر خواهید خورد.‏»‏
یا:‏ «بازخریدکنندهٔ.‏»‏