اِشَعْیا ۵۹‏:‏۱‏-‏۲۱

  • گناهان قوم اسرائیل آن‌ها را از یَهُوَه دور می‌کند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • اعتراف به گناهان ‏(‏۹-‏۱۵الف‏)‏

  • یَهُوَه برای کمک به توبه‌کاران وارد عمل می‌شود ‏(‏۱۵ب-‏۲۱‏)‏

۵۹  دست یَهُوَه آنقدر کوتاه نیست که نمی‌تواند نجات دهد.‏گوش او آنقدر سنگین نشده که نمی‌تواند بشنود.‏ ۲  در واقع گناهان خودتان شما را از خدا دور کرده است.‏ گناهانتان باعث شده که او رویش را از شما برگرداند،‏و نخواهد به دعاهایتان گوش دهد.‏ ۳  دست‌های شما به خون آلوده است و انگشتانتان به گناه.‏حرف‌های دروغ به زبان می‌آورید،‏ و زیر لب حرف‌های ناشایست می‌زنید.‏ ۴  هیچ کس به دنبال عدالت و درستکاری نیست،‏و در دادگاه حقیقت را نمی‌گوید.‏ همهٔ آن‌ها امیدشان به دروغ و فریب* است و حرف‌های مفت می‌زنند.‏ نقشه‌های پلید می‌کشند و با کارهایشان ضرر و زیان به بار می‌آورند.‏ ۵  نقشه‌هایی که می‌کشند مثل تخم‌های مار سمی است،‏و تدبیرهایی که می‌بافند مثل تار عنکبوت.‏ هر کس از آن تخم‌ها بخورد می‌میرد،‏و از تخم‌هایی هم که می‌شکند افعی بیرون می‌آید.‏ ۶  از تارهایی که می‌بافند،‏ لباسی به دست نمی‌آید،‏و نمی‌توانند خودشان را با آن‌ها بپوشانند.‏ کارهایشان زیان‌آور است،‏و دست به خشونت می‌زنند.‏ ۷  آن‌ها برای انجام کارهای شریرانه با عجله می‌دوند،‏و برای ریختن خون بی‌گناهان شتابان می‌روند.‏ افکارشان به جز ضرر و زیان چیزی به بار نمی‌آورد،‏و نتیجهٔ کارهایشان هم خرابی و بدبختی است.‏ ۸  آن‌ها راه صلح و آرامش را نمی‌شناسند،‏*و برای برقراری عدالت هیچ تلاشی نمی‌کنند.‏ راه‌هایشان به انحراف می‌رود،‏و هر کس در آن راه‌ها قدم بگذارد،‏ صلح و آرامش نخواهد داشت.‏ ۹  برای همین عدالت از ما دور است،‏و هیچ انصافی نمی‌بینیم.‏ در انتظار نور هستیم،‏ ولی همه جا تاریک است؛‏در انتظار روشنایی هستیم،‏ ولی در ظلمت قدم برمی‌داریم.‏ ۱۰  مثل افراد نابینا با لمس دیوار قدم برمی‌داریم؛‏مثل کسانی که چشم ندارند،‏ کورمال کورمال راه می‌رویم.‏ در روشنایی ظهر پایمان می‌لغزد،‏ طوری که انگار تاریکی شب است؛‏بین مردم قوی و سالم،‏ مثل مردگان هستیم.‏ ۱۱  مثل خرس گرسنه می‌غرّیم،‏و مثل کبوتر آه و ناله می‌کنیم.‏ در انتظار عدالت هستیم،‏ ولی از عدالت خبری نیست؛‏در انتظار نجات هستیم،‏ ولی آن هم فرسنگ‌ها از ما فاصله دارد.‏ ۱۲  از دید تو سرکشی‌های ما خیلی زیاد است،‏و گناهان ما علیه‌مان شهادت می‌دهد.‏ ما سرکشی‌هایمان را می‌دانیم؛‏ما از گناهانمان به‌خوبی آگاهیم.‏ ۱۳  ما خطا کرده‌ایم،‏یَهُوَه را رد کرده‌ایم و به خدایمان پشت کرده‌ایم.‏ حرف‌هایمان در مورد ظلم و سرکشی بوده،‏و در دلمان دروغ و فریب پرورش داده‌ایم.‏ ۱۴  عدالت از ما دور شده،‏و انصاف از ما فاصله گرفته است.‏حقیقت مثل کسی است که در میدان شهر لغزش خورده است،‏و درستکاری مثل کسی است که نمی‌تواند وارد شهر شود.‏ ۱۵  حقیقت از بین رفته،‏و اگر کسی دست از شرارت بردارد،‏ اموالش را از چنگش درمی‌آورند.‏ یَهُوَه همهٔ این‌ها را دید و شدیداً غمگین شد،‏چون عدالت و انصاف کاملاً از بین رفته است.‏ ۱۶  او دید که کسی جلو نمی‌آید و کاری نمی‌کند،‏و تعجب کرد که کسی وارد عمل نمی‌شود.‏برای همین با بازوی قدرتمندش نجات را فراهم کرد،‏*و از روی عدالتش این کار را کرد.‏* ۱۷  او عدالتش را مثل زرهی پوشید،‏و کلاهخود نجات* را بر سرش گذاشت.‏ لباس انتقام را به تن کرد،‏و ردای* غیرت را بر دوشش انداخت.‏ ۱۸  او آن‌ها را به سزای اعمالشان خواهد رساند:‏ خشم او نصیب مخالفانش خواهد شد و مجازات نصیب دشمنانش.‏ ساکنان جزیره‌ها هم مطابق اعمالشان داوری خواهند شد.‏ ۱۹  مردم مغرب‌زمین برای اسم یَهُوَه احترام قائل خواهند شد،‏*و مردم مشرق‌زمین با دیدن شکوه و جلال او تحت تأثیر قرار خواهند گرفت،‏*چون یَهُوَه مثل رودی خروشان خواهد آمد؛‏رودی که روح خودش آن را به جریان درمی‌آورَد.‏ ۲۰  یَهُوَه می‌گوید:‏ «آن نجات‌دهنده* به صَهیون خواهد آمد،‏تا کسانی را که در خاندان یعقوب از گناهانشان دست می‌کشند نجات دهد.‏»‏ ۲۱  یَهُوَه می‌گوید:‏ «این عهدی است که من با آن‌ها می‌بندم.‏ روح من که بر تو قرار دارد و سخنان من که در دهانت گذاشته‌ام همیشه با تو خواهد بود و هیچ وقت از دهان تو،‏ از دهان فرزندانت و از دهان فرزندان فرزندانت دور نخواهد شد،‏ از حالا تا ابد!‏» این گفتهٔ یَهُوَه است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «چیزهای پوچ.‏»‏
یا:‏ «برای برقراری صلح هیچ تلاشی نمی‌کنند.‏»‏
یا:‏ «پیروز شد.‏»‏
یا:‏ «عدالتش از او حمایت کرد.‏»‏
یا:‏ «پیروزی.‏»‏
یا:‏ «ردای بدون آستین.‏»‏
یا:‏ «از اسم یَهُوَه خواهند ترسید.‏»‏
یا:‏ «خواهند ترسید.‏»‏
یا:‏ «بازخریدکننده.‏»‏