اِشَعْیا ۵۸‏:‏۱‏-‏۱۴

  • روزهٔ درست و غلط ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • رعایت قوانین شَبّات شادی‌آور است ‏(‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏

۵۸  او به من می‌گوید:‏ «با صدای بلند فریاد بزن،‏ و از این کار دست نکش!‏ صدایت را مثل صدای شیپور بلند کن،‏و سرکشی قومم و گناهان خاندان یعقوب را به آن‌ها اعلام کن.‏ ۲  آن‌ها هر روز به دنبال راهنمایی من هستند،‏*و ادعا می‌کنند که دوست دارند با تعالیم* من آشنا شوند،‏طوری که انگار ملتی درستکارند،‏و معیارهای عادلانهٔ خدایشان را ترک نکرده‌اند!‏ از من می‌خواهند که آن‌ها را عادلانه داوری کنم،‏و وانمود می‌کنند که می‌خواهند به خدا نزدیک شوند و می‌گویند:‏ ۳  ‏‹چرا وقتی روزه می‌گیریم،‏ ما را نمی‌بینی؟‏ چرا وقتی به خودمان سختی می‌دهیم توجه نمی‌کنی؟‏›‏ دلیلش این است که وقتی روزه می‌گیرید،‏ دنبال منافع* خودتان هستید،‏و به کارگرانتان ظلم می‌کنید.‏ ۴  روزه گرفتن شما به دعوا و مرافعه ختم می‌شود،‏و با بی‌رحمی به هم مشت می‌زنید.‏ شما نمی‌توانید به این شکل روزه بگیرید و انتظار داشته باشید که صدایتان در آسمان شنیده شود.‏ ۵  آیا روزه‌ای که من از شما می‌خواهم این است که تمام روز به خودتان سختی بدهید،‏و سرتان را مثل علف‌های بلند پایین بیندازید،‏و روی پَلاس و خاکستر بخوابید؟‏آیا فکر می‌کنید این کارها روزه به حساب می‌آید؟‏ آیا فکر می‌کنید من که یَهُوَه هستم از این نوع روزه خوشحال می‌شوم؟‏ ۶  نه،‏ روزه‌ای که من از شما می‌خواهم این است:‏ زنجیرهای ظلم و بی‌عدالتی را پاره کنید،‏طناب‌های یوغ را باز کنید،‏مظلومان را آزاد کنید،‏و یوغ‌ها را بشکنید.‏ ۷  غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید.‏فقیران و افراد بی‌خانمان را به خانه‌هایتان بیاورید.‏اگر می‌بینید کسی لباس ندارد به او لباس بدهید،‏و به خویشاوندانتان* پشت نکنید.‏ ۸  آن وقت نورتان مثل طلوع آفتاب خواهد درخشید،‏و به سرعت شفا پیدا خواهید کرد.‏ درستکاری‌تان پیشاپیش شما حرکت خواهد کرد،‏و جلال و شکوه یَهُوَه از پشت مراقبتان خواهد بود.‏ ۹  آن وقت به یَهُوَه دعا می‌کنید و او به دعایتان جواب خواهد داد.‏از او کمک می‌خواهید و او خواهد گفت:‏ ‹من به تو کمک می‌کنم!‏›‏ اگر یوغ ظلم و ستم را از دوش دیگران بردارید،‏و دیگر با توهین و دروغ،‏ انگشت اتهام به طرف کسی دراز نکنید؛‏ ۱۰  اگر غذایی را که خودتان دوست دارید به گرسنگان بدهید،‏و نیازهای محتاجان را برطرف کنید،‏آن وقت نور شما حتی در تاریکی هم خواهد درخشید،‏و تاریکیِ اطرافتان مثل روشنایی ظهر خواهد شد.‏ ۱۱  یَهُوَه همیشه شما را هدایت خواهد کرد،‏و حتی در سرزمینی بی‌آب و علف نیازهایتان را برطرف خواهد کرد.‏او شما* را تقویت خواهد کرد،‏و شما مثل باغی سرسبز خواهید شد؛‏مثل چشمه‌ای که آبش هیچ وقت خشک نمی‌شود.‏ ۱۲  خرابه‌های قدیمی شهرهایتان به خاطر شما بازسازی خواهند شد،‏و شما پایه و اساس بناها را که از نسل‌ها قبل ویران مانده بود،‏ دوباره خواهید ساخت.‏ شما به مردمی معروف خواهید شد که دیوارها* را بازسازی می‌کنند،‏و خیابان‌ها را برای سکونت مردم تعمیر می‌کنند.‏ ۱۳  اگر در روز شَبّات که روز مقدّس من است،‏ به دنبال منافع* خود نباشید،‏و شَبّات را روز مقدّس یَهُوَه و روزی شادی‌آور و قابل احترام بدانید؛‏اگر در روز شَبّات دنبال منافع خود نباشید و حرف‌های بیهوده نزنید و برای آن روز ارج و احترام قائل باشید،‏ ۱۴  آن وقت به خاطر من که یَهُوَه هستم،‏ شادی فراوان خواهید داشت،‏و من جاهای بلند و مرتفع زمین را در اختیار شما خواهم گذاشت.‏ من کاری خواهم کرد که از محصولات سرزمین جدّتان یعقوب بخورید،‏*چون من خودم که یَهُوَه هستم این را گفته‌ام.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مرا می‌جویند.‏»‏
یا:‏ «راه‌های.‏»‏
یا:‏ «خواسته‌ها و آرزوها.‏»‏
یا:‏ «به کسانی که از گوشت و خونتان هستند.‏»‏
یا:‏ «استخوان‌هایتان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شکاف‌ها.‏»‏
یا:‏ «خواسته‌ها و آرزوها.‏»‏
یا:‏ «لذّت ببرید.‏»‏