اِشَعْیا ۵۷‏:‏۱‏-‏۲۱

  • از بین رفتن درستکاران و وفاداران ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • فاحشگی روحانی اسرائیلیان برملا می‌شود ‏(‏۳-‏۱۳‏)‏

  • قوّت‌قلب برای دلشکستگان ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

    • شریران مثل دریای خروشان ‏(‏۲۰‏)‏

    • شریران صلح و آرامش ندارند ‏(‏۲۱‏)‏

۵۷  درستکاران نابود می‌شوند،‏اما کسی اعتنایی نمی‌کند.‏ کسانی که به خدا وفادارند از بین می‌روند،‏*اما کسی دلیلش را درک نمی‌کند،‏و تشخیص نمی‌دهد که مرگ درستکاران به خاطر نجات از مصیبت* بوده است.‏ ۲  آن‌ها آرامش پیدا می‌کنند.‏ همهٔ کسانی که در راه راست قدم برمی‌دارند،‏ در بسترشان* استراحت خواهند کرد.‏ ۳  ‏«اما شما ای فرزندان جادوگران،‏ای فرزندان مردان زناکار و زنان فاحشه،‏بیایید و جلوی من حاضر شوید!‏ ۴  چه کسی را مسخره می‌کنید؟‏ برای توهین به چه کسی دهانتان را باز می‌کنید،‏ و زبانتان را دراز می‌کنید؟‏مگر شما فرزندان گناهکاران و فریبکاران نیستید؟‏ ۵  آیا شما همان کسانی نیستید که بین درختان بزرگ،‏و زیر هر درخت پر شاخ و برگ،‏در آتش شهوت می‌سوزید؟‏آیا شما همان کسانی نیستید که بچه‌ها را در درّه‌ها* و بین صخره‌ها قربانی می‌کنند؟‏ ۶  تو* سنگ‌های صاف درّه* را انتخاب کرده‌ای،‏ و آن‌ها نصیب* تو هستند!‏ حتی هدایای ریختنی و هدایای دیگرت را هم به آن‌ها تقدیم می‌کنی!‏ آیا فکر می‌کنی از این کارهایت راضی هستم؟‏ ۷  بسترت* را روی کوه‌های بلند و مرتفع آماده کردی،‏و برای تقدیم قربانی به آنجا رفتی.‏ ۸  پشت در و چارچوبِ در خانه‌ات به یاد بت‌هایت علامتی گذاشتی.‏ تو مرا ترک کردی و خودت را برهنه کردی.‏به جاهای بلند رفتی و بستر بزرگ‌تری برای خودت پهن کردی.‏ با معشوقه‌هایت عهد بستی،‏ و با اشتیاق به بسترشان رفتی،‏و به برهنگی* مردان خیره شدی.‏* ۹  با روغن پیش مِلِک* رفتی،‏و عطر فراوان به او تقدیم کردی.‏ فرستادگانت را تا دوردست‌ها فرستادی،‏و خودت را آنقدر پست و حقیر کردی که انگار به قبر* فرو رفتی.‏ ۱۰  با کارهایت خودت را خسته کردی،‏ولی نگفتی،‏ ‹این کارها فایده‌ای ندارد!‏›‏ بعد دوباره نیرو گرفتی،‏ و دست از کارهایت برنداشتی.‏* ۱۱  چه کسی تو را آنقدر ترساندکه دروغ گفتن را شروع کردی؟‏ تو مرا فراموش کردی،‏ و به هیچ چیز توجه نکردی.‏ آیا چون ساکت مانده‌ام و چیزی به تو نگفته‌ام،‏ برای من احترام عمیق قائل نیستی؟‏* ۱۲  من کارهای تو را که در نظر خودت درست است برملا خواهم کرد،‏و آن‌ها هیچ فایده‌ای برای تو نخواهند داشت.‏ ۱۳  وقتی برای کمک فریاد می‌زنی،‏هیچ کدام از بت‌هایی که جمع کرده‌ای تو را نجات نخواهند داد.‏ باد،‏ همهٔ آن‌ها را خواهد برد،‏و حتی نسیمی هم می‌تواند آن‌ها را با خودش ببرد.‏اما کسانی که به من پناه می‌آورند،‏وارث آن سرزمین و مالک کوه مقدّس من خواهند شد.‏ ۱۴  گفته خواهد شد:‏ ‹بسازید،‏ جاده‌ای بسازید!‏ راه را آماده کنید!‏ هر مانعی را از سر راه قومم بردارید.‏›»‏ ۱۵  خدای بزرگ و متعال،‏خدای جاودان که اسمش مقدّس است می‌گوید:‏ ‏«من در مکانی بلند و مقدّس زندگی می‌کنم،‏اما کنار دلشکستگان و فروتنان هم هستم،‏تا به فروتنان روحیه بدهم،‏و به دلشکستگان قوّت‌قلب.‏ ۱۶  من شما را تا ابد محکوم نمی‌کنم،‏و همیشه خشمگین نمی‌مانم،‏چون اگر خشمم ادامه پیدا کند،‏ انسان‌ها و موجوداتی که آفریده‌ام،‏همگی ضعیف و ناتوان خواهند شد.‏ ۱۷  من به خاطر گناهان و طمعکاری آن‌ها* خشمگین بودم.‏برای همین آن‌ها را تنبیه کردم و به خاطر خشمم رویم را از آن‌ها برگرداندم.‏ اما آن‌ها باز هم سرکشی کردند و به کارهایی که دلشان می‌خواست ادامه دادند.‏ ۱۸  من کارهایشان را دیده‌ام،‏ اما آن‌ها را شفا خواهم داد.‏من آن‌ها را هدایت خواهم کرد،‏و به خودشان و داغدیدگانشان،‏ تسلّی خواهم داد.‏»‏ ۱۹  یَهُوَه می‌گوید:‏ «من کاری می‌کنم که ثمرهٔ لب‌هایشان برای ستایش من باشد.‏* من به همهٔ مردم چه دور باشند،‏ چه نزدیک،‏ صلح و آرامش دائمی می‌دهم،‏و آن‌ها را شفا خواهم داد.‏ ۲۰  اما شریران مثل دریای خروشانی هستند که آرام نمی‌شود،‏و موج‌هایش گل و لجن بالا می‌آورد.‏»‏ ۲۱  خدای من می‌گوید:‏ «شریران هیچ وقت صلح و آرامش نخواهند داشت.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «می‌میرند.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «بر اثر مصیبت.‏»‏
منظور قبر است.‏
یا:‏ «وادی‌ها.‏»‏
منظور اورشلیم است.‏
یا:‏ «وادی.‏»‏
یا:‏ «همه چیز.‏»‏
ظاهراً به مذبح‌های بت‌پرستی یا مکان پرستش بت‌ها اشاره دارد.‏
یا:‏ «آلت تناسلی.‏»‏
احتمالاً به پرستش بت‌ها اشاره دارد.‏
یا احتمالاً:‏ «پادشاه.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خودت را خسته کردی.‏»‏
یا:‏ «از من نمی‌ترسی.‏»‏
منظور قوم اسرائیل است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «من ثمرهٔ لب‌ها را خواهم آفرید.‏»‏