اِشَعْیا ۵۳‏:‏۱‏-‏۱۲

  • درد و رنج،‏ مرگ و دفن خادم یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • خوار و حقیر شمرده می‌شود ‏(‏۳‏)‏

    • درد و رنج و بیماری‌های ما را بر شانه‌های خود حمل می‌کند ‏(‏۴‏)‏

    • ‏«او را مثل برّه‌ای برای قربانی کردن بردند» ‏(‏۷‏)‏

    • او بار گناهان بسیاری را به دوش می‌کشد ‏(‏۱۲‏)‏

۵۳  چه کسی به چیزهایی که از ما شنیده،‏* ایمان آورده؟‏ قدرت* یَهُوَه برای چه کسی آشکار شده؟‏ ۲  آن شخص جلوی او* مثل نهالی کوچک رشد خواهد کرد،‏ مثل گیاهی که ریشه‌اش در زمین خشک است.‏او هیچ زیبایی و شکوهی ندارد و ظاهرش هیچ جذابیتی برایمان ندارد.‏ ۳  مردم او را خوار و حقیر شمردند و از او دوری کردند.‏او با درد و رنج آشنا بود* و مریضی را خوب می‌شناخت.‏ او مثل کسی بود که مردم رویشان را از او برمی‌گرداندند.‏ او خوار و حقیر شمرده شد و ما او را به حساب نیاوردیم.‏ ۴  او خودش بیماری‌های ما را به دوش کشید،‏و دردهای ما را حمل کرد.‏ اما ما فکر کردیم که بلا،‏ مصیبت و دردهای او از طرف خداست!‏ ۵  در واقع،‏ به خاطر گناهان ما بود که بدنش را سوراخ کردند.‏او به خاطر خطاهای ما خرد و له شد،‏ و مجازات را تحمّل کرد تا ما صلح و آرامش داشته باشیم.‏زخم‌های او باعث شفای ما شد.‏ ۶  همهٔ ما مثل گوسفندان آواره و سرگردان بودیم،‏و هر کدام از ما به راه خودش می‌رفت.‏اما یَهُوَه کاری کرد که گناهان همهٔ ما به گردن او باشد.‏ ۷  او مورد ظلم و ستم قرار گرفت و اجازه داد که با او بدرفتاری کنند؛‏اما دهانش را باز نکرد و هیچ حرفی نزد.‏ او را مثل گوسفندی برای قربانی کردن بردند.‏او مثل برّه‌ای بود که برای پشم‌چینی می‌بَرند و صدایش درنمی‌آید.‏با این حال،‏ او دهانش را باز نکرد و هیچ حرفی نزد.‏ ۸  او را بعد از محاکمه‌ای ناعادلانه* محکوم به مرگ کردند.‏هیچ کس به نسل او* توجهی نکرد!‏ او از زمین زندگان ریشه‌کن شد؛‏در واقع،‏ او را به خاطر گناهان قوم من زدند.‏* ۹  با این که هیچ خطایی* نکرد،‏و هیچ وقت با حرف‌هایش کسی را فریب نداد،‏قبری کنار قبر شریران برایش در نظر گرفتند،‏و بعد از مرگش کنار ثروتمندان* دفنش کردند.‏ ۱۰  اما خواست یَهُوَه بود که او خرد و له شود؛‏ خدا بود که اجازه داد او رنج بکشد.‏* ای خدا،‏ اگر جان او را به عنوان قربانی تقصیر بدهی،‏او نوادگانش* را خواهد دید و عمر طولانی خواهد داشت،‏و تو ای یَهُوَه از طریق او به خواست و مقصودت* خواهی رسید.‏ ۱۱  وقتی او ببیند که درد و رنجش چه نتایج خوبی به بار آورده،‏ راضی و خوشحال خواهد شد.‏ خادم درستکار من* به خاطر شناختی که دارد،‏بار گناهان مردم را به دوش خواهد گرفت،‏و باعث خواهد شد که خیلی‌ها درستکار شمرده شوند.‏ ۱۲  من به او سهمی در میان عدهٔ زیادی خواهم داد،‏و او غنیمت‌ها را با قدرتمندان تقسیم خواهد کرد،‏چون او جانش را فدا کرد،‏*و جزو گناهکاران محسوب شد؛‏او بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش کشید،‏و برای بخشش گناهکاران پادرمیانی کرد.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «چیزهایی که ما شنیدیم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازوی.‏»‏
‏«او» ظاهراً به خدا یا به کسی که شاهد ماجراست اشاره دارد.‏
یا:‏ «درد و رنج را درک می‌کرد.‏»‏
یا:‏ «ظالمانه.‏»‏
یا:‏ «به جزئیات زندگی‌اش.‏»‏
یا:‏ «تا به مرگ زدند.‏»‏
یا:‏ «خشونتی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شخصی ثروتمند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بیمار شود.‏»‏
یا:‏ «نسلش.‏»‏
یا:‏ «آرزوی قلبی‌ات.‏»‏
ظاهراً از اینجا تا آخر آیهٔ ۱۲ گوینده یَهُوَه است.‏
یا:‏ «جانش را به کام مرگ ریخت.‏»‏