اِشَعْیا ۵۲‏:‏۱‏-‏۱۵

  • ای صَهیون بیدار شو!‏ ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • چه زیباست دیدن کسی که خبر خوش را می‌آورد ‏(‏۷‏)‏

    • دیده‌بان‌های صَهیون با هم صدایشان را بلند می‌کنند ‏(‏۸‏)‏

    • کسانی که وسایل معبد یَهُوَه را حمل می‌کنند باید پاک باشند ‏(‏۱۱‏)‏

  • به خادم یَهُوَه جایگاهی بالا داده می‌شود ‏(‏۱۳-‏۱۵‏)‏

    • خادم یَهُوَه از چشم دیگران می‌افتد ‏(‏۱۴‏)‏

۵۲  بیدار شو ای صَهیون!‏ بیدار شو!‏ قدرتت را مثل لباسی بپوش!‏ ای اورشلیم،‏ ای شهر مقدّس،‏ لباس‌های زیبایت را به تن کن!‏ چون دیگر هیچ شخص ناپاک یا ختنه‌نشده‌ای،‏ وارد تو نخواهد شد.‏ ۲  ای اورشلیم،‏ بلند شو و گرد و خاک را از خودت بتکان و در جایگاهت بنشین.‏ ای اسیرشدگان صَهیون،‏* بندهای اسارت را از گردنتان باز کنید.‏ ۳  چون یَهُوَه می‌گوید:‏ ‏«مفت فروخته شده‌اید،‏*و مفت هم بازخرید خواهید شد.‏»‏* ۴  یَهُوَه حاکم متعال می‌گوید:‏ ‏«قوم من اول به مصر رفتند تا مثل غریبه‌ها آنجا زندگی کنند.‏بعد هم آشوری‌ها بدون هیچ دلیلی به آن‌ها ظلم کردند.‏»‏ ۵  یَهُوَه می‌گوید:‏ «قوم مرا بدون هیچ بهایی به اسارت برده‌اند،‏ و اربابان ظالمشان به کارهایشان افتخار هم می‌کنند.‏ پس مگر می‌شود که وارد عمل نشوم؟‏»‏یَهُوَه همین طور می‌گوید:‏ «آن‌ها هر روز از صبح تا شب به اسم من بی‌احترامی می‌کنند.‏ ۶  اما روزی می‌رسد که قوم من به مفهوم نام من پی خواهند برد؛‏*آن‌ها در آن روز می‌فهمند که این من بودم که صحبت می‌کردم؛‏ بله،‏ من بودم که با آن‌ها صحبت می‌کردم!‏»‏ ۷  چه زیباست پاهای پیام‌رسانی که از کوهستان می‌آید و خبر خوش را می‌آورد!‏او صلح و آرامش را اعلام می‌کند،‏و مژدهٔ آمدن چیزهای بهتر را می‌دهد.‏او نجات را اعلام می‌کند،‏و به صَهیون می‌گوید:‏ «خدای تو پادشاه شده است!‏»‏ ۸  گوش بده!‏ دیده‌بان‌هایت صدایشان را بلند کرده‌اند،‏ و همه با هم از شادی فریاد می‌زنند،‏چون به چشم* خواهند دید که یَهُوَه ساکنان صَهیون را دوباره به آنجا برمی‌گرداند.‏ ۹  ای خرابه‌های اورشلیم،‏ شاد باشید و همه با هم از خوشحالی فریاد بزنید،‏چون یَهُوَه به قومش دلداری داده و اورشلیم را نجات داده است.‏* ۱۰  یَهُوَه جلوی چشم همهٔ ملت‌ها آستینش را بالا زده و بازوی مقدّسش را نشان داده است؛‏مردم سراسر زمین خواهند دید که خدایمان چطور قومش را نجات خواهد داد.‏* ۱۱  ای کسانی که وسایل معبد یَهُوَه را حمل می‌کنید،‏ آن شهر* را ترک کنید؛‏ آنجا را ترک کنید و از آن بیرون بیایید و به هیچ چیز ناپاکی دست نزنید!‏از میان آن شهر بیرون بیایید و خودتان را پاک نگه دارید.‏ ۱۲  وقتی آنجا را ترک می‌کنید،‏آشفته و شتاب‌زده نخواهید بود و لازم نخواهد بود که فرار کنید،‏چون یَهُوَه خدای اسرائیل پیشاپیش شما حرکت خواهد کرد،‏و از پشت سرتان هم محافظ شما خواهد بود.‏ ۱۳  خادم من خردمندانه* عمل خواهد کرد،‏ و مقامی مهم و جایگاهی بلند،‏و بسیار والا به او داده خواهد شد.‏ ۱۴  در گذشته خیلی از مردم با تعجب و ناباوری به او نگاه می‌کردند،‏چون او* بیشتر از هر کس دیگری از چشم دیگران افتاده بود،‏و شکوه و زیبایی‌اش را بیشتر از هر انسانی از دست داده بود.‏ ۱۵  ملت‌های زیادی از دیدن او یکه خواهند خورد.‏ پادشاهان جلوی او زبانشان بند خواهد آمد،‏*چون چیزی را خواهند دید که قبلاً به آن‌ها گفته نشده بود،‏و چیزی را متوجه خواهند شد که قبلاً نشنیده بودند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ای دختر صَهیون که اسیر شده‌ای.‏»‏
یا:‏ «اسیر شده‌اید.‏»‏
یا:‏ «آزاد خواهید شد.‏»‏
یا:‏ «نام مرا خواهند شناخت.‏»‏
یا:‏ «به‌روشنی.‏»‏
یا:‏ «بازخرید کرده است.‏»‏
یا:‏ «خدایمان چطور پیروز می‌شود.‏»‏
ظاهراً منظور بابِل است.‏
یا:‏ «با بصیرت.‏»‏
یا:‏ «ظاهر او.‏»‏
یا:‏ «حرفی برای گفتن نخواهند داشت.‏»‏