اِشَعْیا ۵۰‏:‏۱‏-‏۱۱

  • عواقب گناهان اسرائیل ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • خادم مطیع یَهُوَه ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

    • ‏‹یَهُوَه به من تعلیم می‌دهد› ‏(‏۴‏)‏

۵۰  یَهُوَه می‌گوید:‏ ‏«ای فرزندان من،‏ درست است که مادرتان را بیرون کردم،‏ ولی طلاقنامهٔ او کجاست؟‏ یا این که شما را به کدام یک از طلبکارانم فروختم؟‏ شما به خاطر گناهان خودتان فروخته شدید،‏و به دلیل خطای شما بود که مادرتان از خانه‌اش رانده شد.‏ ۲  ولی چرا وقتی سراغتان آمدم،‏ کسی نبود؟‏ چرا وقتی صدایتان کردم،‏ کسی جواب نداد؟‏ آیا فکر می‌کنید دستم آنقدر کوتاه است که نمی‌توانم شما را نجات دهم؟‏فکر می‌کنید قدرت ندارم شما را رهایی دهم؟‏ بدانید که من می‌توانم با یک توبیخ،‏ دریا را خشک کنم،‏و رودخانه‌ها را به بیابان تبدیل کنم،‏ طوری که ماهی‌ها از بی‌آبی بگندند،‏و از تشنگی بمیرند.‏ ۳  من می‌توانم سراسر آسمان را با تاریکی بپوشانم،‏و پَلاس را مثل پوششی بر آن بکشم.‏»‏ ۴  یَهُوَه،‏ حاکم متعال به من تعلیم داده که چه بگویم*تا بدانم چطور با خستگان صحبت کنم.‏* او هر روز صبح مرا بیدار می‌کند؛‏مرا بیدار می‌کند تا به‌دقت به آموزش‌های او گوش دهم.‏ ۵  یَهُوَه حاکم متعال به من درک و فهم داده است.‏*من هیچ وقت سرکشی نکردم،‏ و به او پشت نکردم.‏ ۶  من گذاشتم که به پشتم شلاق بزنند،‏و ریشم را بکنند.‏ گذاشتم که به من توهین کنند و به صورتم تف بیندازند.‏ ۷  اما یَهُوَه حاکم متعال از من حمایت خواهد کرد.‏ برای همین،‏ سرافکنده نخواهم شد.‏ من مصمم هستم که در برابر مخالفانم پایدار بمانم،‏*و اطمینان دارم که حقیر و سرخورده نخواهم شد.‏ ۸  کسی که مرا بی‌گناه* اعلام می‌کند،‏ نزدیک من است،‏ پس چه کسی جرأت دارد مرا متهم کند؟‏* بگذار او بیاید و با من در دادگاه حاضر شود!‏* چه کسی از من شکایت دارد؟‏ بگذار او بیاید و با من روبرو شود.‏ ۹  یَهُوَه،‏ حاکم متعال از من حمایت خواهد کرد،‏ پس چه کسی می‌تواند مرا محکوم کند؟‏ مخالفان من مثل لباسی بیدزده،‏ همگی از بین خواهند رفت!‏ ۱۰  چه کسی بین شما برای یَهُوَه احترام قائل است،‏*و به حرف‌های خادم او گوش می‌دهد؟‏ چه کسی بین شما بدون هیچ نوری،‏ در تاریکی راه می‌رود؟‏ بگذار او به یَهُوَه* توکّل کند و به خدایش اعتماد داشته باشد.‏ ۱۱  ‏«اما ای همهٔ شما که آتش روشن می‌کنید،‏شما که با جرقه‌های سنگ آتش روشن می‌کنید،‏در نور آتش خودتان راه بروید،‏همان آتشی که با جرقه‌ها روشن کرده‌اید!‏ مجازاتی که من برای شما در نظر گرفته‌ام این است:‏* با درد و رنج روی زمین خواهید خوابید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «زبان شخصی آموزش‌دیده را به من داده.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «چطور خستگان را تقویت کنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گوش مرا باز کرده است.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «و صورتم را مثل سنگ چخماق سخت کرده‌ام.‏»‏
یا:‏ «درستکار.‏»‏
یا:‏ «می‌خواهد با من مخالفت کند.‏»‏
یا:‏ «بیاید رو در رو بایستیم.‏»‏
یا:‏ «از یَهُوَه می‌ترسد.‏»‏
یا:‏ «به اسم یَهُوَه.‏»‏
یا:‏ «این از دست من به شما خواهد رسید.‏»‏