اِشَعْیا ۴۵‏:‏۱‏-‏۲۵

  • کوروش برای تسخیر بابِل انتخاب می‌شود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • گِل که از کوزه‌گر ایراد می‌گیرد ‏(‏۹-‏۱۳‏)‏

  • قوم‌های دیگر اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند ‏(‏۱۴-‏۱۷‏)‏

  • آفرینش و پیشگویی‌های یَهُوَه بیهوده نیست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

    • زمین برای سکونت آفریده شد ‏(‏۱۸‏)‏

۴۵  یَهُوَه به مسح‌شده‌اش* یعنی به کوروشکه دست راستش را گرفته استتا ملت‌ها را زیر سلطهٔ او درآورد،‏پادشاهان را شکست دهد،‏و دروازه‌های شهر را به رویش باز کند،‏طوری که دروازه‌ها به رویش بسته نباشند،‏ چنین می‌گوید:‏ ۲  ‏«من جلوتر از تو خواهم رفت،‏تپه‌ها را صاف خواهم کرد،‏ دروازه‌های مسی را در هم خواهم شکست،‏و پشت‌بندهای آهنی را خرد خواهم کرد.‏ ۳  گنج‌هایی را که در تاریکی پنهان شده‌اند،‏و ثروت‌های مخفی‌شده را به تو خواهم داد.‏آن وقت می‌فهمی که من یَهُوَه هستم؛‏خدای اسرائیل که تو را به اسم صدا کرده‌ام.‏ ۴  من به خاطر خادمم یعقوب و برگزیده‌ام اسرائیل،‏تو را به اسم صدا کرده‌ام.‏ با این که تو مرا نمی‌شناسی،‏ من لقب پرافتخاری به تو خواهم داد.‏ ۵  من یَهُوَه هستم و غیر از من خدای دیگری نیست.‏ به جز من خدای دیگری وجود ندارد!‏ با این که تو مرا نمی‌شناسی،‏ من به تو قدرت لازم را خواهم داد.‏ ۶  به این ترتیب همهٔ مردم خواهند دانست که غیر از من خدای دیگری نیست.‏همهٔ مردم از شرق تا غرب* باید بدانندکه من یَهُوَه هستم،‏ و به جز من خدای دیگری وجود ندارد.‏ ۷  من نور و تاریکی را پدید می‌آورم،‏و آرامش و مصیبت را به وجود می‌آورم؛‏من که یَهُوَه هستم،‏ همهٔ این کارها را انجام می‌دهم.‏ ۸  ای آسمان‌ها و ای ابرها،‏عدالت را بر زمین ببارانید!‏ ای زمین،‏ از آن باران سیراب شو و نجات را به بار بیاور،‏و بگذار عدالت از خاک تو جوانه بزند.‏ من که یَهُوَه هستم،‏ باعث می‌شوم همهٔ این‌ها اتفاق بیفتد.‏»‏ ۹  وای بر کسی که با خالقش جرّوبحث* کند!‏او فقط مثل یک تکه سفال است،‏تکه سفالی که بین تکه‌های دیگر روی زمین افتاده است!‏ مگر گِل می‌تواند به کوزه‌گر* بگوید:‏ «این چیست که می‌سازی؟‏»‏ مگر کوزه می‌تواند به سازنده‌اش بگوید:‏ «تو مهارت* نداری!‏»‏* ۱۰  وای بر کسی که به پدرش بگوید:‏ «این چه فرزندی است که به وجود آوردی؟‏»‏ و به مادرش بگوید:‏ «این چه فرزندی است که به دنیا آوردی؟‏»‏ ۱۱  یَهُوَه خدای مقدّس اسرائیل که این قوم را به وجود آورد می‌گوید:‏ ‏«آیا فکر می‌کنید که می‌توانید مرا برای اتفاقات آینده زیر سؤال ببرید؟‏یا به من بگویید با فرزندانم که آن‌ها را به وجود آوردم چه کار کنم؟‏ ۱۲  من زمین را ساختم و انسان را روی آن آفریدم.‏ آسمان‌ها را با دست خودم پهن کردم،‏و همهٔ ستاره‌ها و اجرام آسمانی را* تحت فرمان دارم.‏»‏ ۱۳  یَهُوَه خدای لشکرها می‌گوید:‏‏«من برای اجرای عدالتم،‏ کوروش* را انتخاب کرده‌ام و همهٔ راه‌های او را هموار خواهم کرد.‏ او کسی است که شهر مرا بازسازی خواهد کرد،‏و قوم اسیر مرا آزاد خواهد کرد و برای این کار از کسی پول یا رشوه نخواهد گرفت.‏»‏ ۱۴  یَهُوَه به اسرائیل می‌گوید:‏ ‏«مردم مصر و اتیوپی و مردم قدبلند سابی تابع تو خواهند شد،‏و همهٔ درآمد و کالاهای تجاری‌شان* مال تو خواهد شد.‏ آن‌ها با غل و زنجیر بسته می‌شوند و هر جا که بروی پشت سرت خواهند آمد.‏ وقتی پیش تو بیایند،‏ جلویت تعظیم خواهند کرد،‏ و با احترام زیاد خواهند گفت:‏ ‹بدون شک خدا با توست و غیر از او خدای دیگری نیست؛‏به جز او خدای دیگری وجود ندارد.‏›»‏ ۱۵  ای خدای اسرائیل،‏ ای نجات‌دهندهٔ ما،‏تو واقعاً خدایی هستی که خودش را پنهان می‌کند.‏* ۱۶  سازندگان بت‌ها شرمنده و رسوا خواهند شد،‏و آبرویشان کاملاً خواهد رفت.‏ ۱۷  اما تو ای اسرائیل هیچ وقت شرمنده و رسوا نخواهی شد،‏ چون یَهُوَه تو را نجات خواهد داد و تا ابد سربلند خواهد کرد.‏ ۱۸  یَهُوَه خدای حقیقی و آفرینندهٔ آسمان‌هاست،‏خدایی که زمین را به وجود آورد و آن را استوار کرد؛‏او زمین را بیهوده نیافرید،‏*بلکه آن را برای سکونت و زندگی آفرید.‏ او می‌گوید:‏ «من یَهُوَه هستم و به جز من خدای دیگری وجود ندارد.‏ ۱۹  من نه در مکانی مخفی حرفم را زدم و نه در جایی تاریک.‏من هیچ وقت به نسل یعقوب نگفتم:‏‏‹به دنبال راهنمایی‌های من باشید،‏* ولی تلاش‌هایتان بی‌فایده خواهد بود.‏›‏ من یَهُوَه هستم و حرف‌هایم درست و صادقانه است.‏ ۲۰  ای شما که از دست ملت‌ها فرار می‌کنید،‏ گرد هم بیایید!‏ بیایید و دور هم جمع شوید!‏ کسانی که بت‌هایشان را با خود به این طرف و آن طرف می‌برند،‏ هیچ چیز نمی‌فهمند،‏و به خدایانی که نمی‌توانند آن‌ها را نجات دهند دعا می‌کنند.‏ ۲۱  ادعای خود را مطرح کنید و دلایلتان را ارائه دهید.‏ با هم مشورت کنید.‏ چه کسی این اتفاق را از زمان‌های قدیم پیشگویی کرده؟‏و چه کسی آن را از گذشته‌های دور اعلام کرده؟‏ مگر من که یَهُوَه هستم این کار را نکردم؟‏ غیر از من خدایی وجود ندارد؛‏من خدای عادل و نجات‌دهنده هستم و به جز من خدای دیگری نیست.‏ ۲۲  ای مردم سراسر زمین،‏ به طرف من بیایید و نجات پیدا کنید،‏چون من خدای یکتا هستم و خدای دیگری وجود ندارد.‏ ۲۳  من به حیات خودم قسم خورده‌ام؛‏حرف‌هایی که زده‌ام،‏ درست و حقیقت است،‏و حتماً به تحقق خواهند رسید:‏ همه جلوی من زانو خواهند زد.‏آن‌ها قول خواهند داد که به من وفادار بمانند،‏ ۲۴  و خواهند گفت،‏ ‹یَهُوَه پرقدرت است و همیشه کار درست را انجام می‌دهد.‏ همهٔ کسانی که از دست او خشمگین هستند،‏ جلویش شرمنده و سرافکنده خواهند شد.‏ ۲۵  تمام نسل اسرائیل خواهند فهمید که خدمت به یَهُوَه کار درستی بوده،‏و با افتخار دربارهٔ کارهایی که او برایشان انجام داده،‏ صحبت خواهند کرد.‏›»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «برگزیده‌اش.‏»‏
یا:‏ «از محل طلوع تا غروب.‏»‏
یا:‏ «مبارزه.‏»‏
یا:‏ «سازنده‌اش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دست.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «مگر گِل می‌تواند به کوزه‌گر بگوید که کوزه‌ات دسته ندارد؟‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «همهٔ لشکر آسمانی را.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مردی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «همهٔ کارگران و تاجرانشان.‏»‏
یا:‏ «که همیشه کارهایش را آشکار نمی‌کند.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «زمین را نیافرید تا خالی باشد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «مرا بجویید.‏»‏