اِشَعْیا ۴۴‏:‏۱‏-‏۲۸

  • برکت‌های قوم برگزیدهٔ خدا ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • خدایی جز یَهُوَه نیست ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • بیهودگی بت‌هایی که انسان‌ها می‌سازند ‏(‏۹-‏۲۰‏)‏

  • یَهُوَه نجات‌دهندهٔ اسرائیل ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • بازسازی اورشلیم توسط کوروش ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

۴۴  ‏«حالا ای خادم من یعقوب،‏ای برگزیدهٔ من اسرائیل،‏ گوش بده!‏ ۲  این را خالق تو یَهُوَه می‌گوید؛‏کسی که تو را به وجود آورد،‏و از زمان تولّدت* به تو کمک کرده است:‏ ‏‹ای خادم من یعقوب،‏ای برگزیدهٔ من یِشورون،‏* نترس!‏ ۳  چون من بر تشنگان* آب خواهم ریخت،‏و در زمین خشک نهرهای فراوان جاری خواهم کرد.‏ روحم را بر نسل* تو خواهم ریخت،‏و فرزندان و نوادگانت را از برکت‌هایم سیراب خواهم کرد.‏ ۴  آن‌ها مثل سبزه‌های چمنزار،‏و مثل درختان صنوبر کنار نهرها شکوفا خواهند شد.‏ ۵  یکی خواهد گفت:‏ «من متعلّق به یَهُوَه هستم.‏»‏ دیگری لقب «یعقوب» را برای خودش انتخاب خواهد کرد.‏یکی هم روی دستش خواهد نوشت:‏ «متعلّق به یَهُوَه،‏»‏ و اسم اسرائیل را روی خودش خواهد گذاشت.‏›‏ ۶  این گفتهٔ یَهُوَه،‏ پادشاه و نجات‌دهندهٔ* اسرائیل است؛‏یَهُوَه خدای لشکرها چنین می‌گوید:‏ ‏‹من اول و آخر هستم.‏ به جز من خدای دیگری نیست.‏ ۷  چه کسی مثل من است؟‏ اگر کسی هست،‏ بگذارید ادعایش را مطرح کند و درستی حرفش را به من ثابت کند!‏ بگذارید او هم مثل من چیزهایی را که در آیندهٔ نزدیک و دور اتفاق می‌افتند،‏ پیشگویی کند؛‏همان طور که من از زمان‌های قدیم این کار را کرده‌ام،‏یعنی از زمانی که این قوم را به وجود آوردم.‏ ۸  ای قوم من،‏ وحشت نکنید،‏و نگذارید ترس شما را فلج کند!‏ مگر من همه چیز را از قبل به تک‌تک شما نگفتم و اعلام نکردم؟‏ شما شاهدان من هستید.‏ آیا خدایی به جز من هست؟‏ نه!‏ من صخرهٔ دیگری و خدای دیگری را نمی‌شناسم.‏›»‏ ۹  همهٔ کسانی که بت می‌سازند،‏ آدم‌های بی‌ارزشی هستند،‏و بت‌هایی که برایشان عزیز هستند،‏ هیچ فایده‌ای به آن‌ها نمی‌رسانند.‏ آن بت‌ها نه چیزی می‌بینند و نه چیزی می‌شنوند و نمی‌توانند هیچ شهادتی بدهند.‏برای همین سازندگان آن‌ها شرمنده و سرافکنده خواهند شد.‏ ۱۰  کدام آدم عاقلی خدایی به شکل بت فلزی می‌سازد؟‏بتی که نمی‌تواند هیچ فایده‌ای به او برساند!‏ ۱۱  همهٔ همدستان او شرمنده و سرافکنده خواهند شد!‏ سازندگان بت‌ها انسان‌های فانی هستند.‏ بگذارید همهٔ آن‌ها جمع شوند و از خودشان دفاع کنند.‏ همهٔ آن‌ها با هم به وحشت خواهند افتاد و شرمسار خواهند شد.‏ ۱۲  آهنگر با ابزارش آهن را روی زغال‌های گداخته نرم می‌کند،‏ و با چکش به آن شکل می‌دهد،‏و با بازوی قوی‌اش آن را می‌سازد.‏ اما بعد گرسنه می‌شود و ضعف می‌کند؛‏به آب لب نمی‌زند و خسته می‌شود.‏ ۱۳  نجّار با ریسمان اندازه‌گیری چوب را اندازه می‌گیرد،‏ و با گچ قرمز روی آن الگویی می‌کشد.‏ او با رنده روی چوب کار می‌کند و با پَرگار رویش علامت می‌گذارد.‏بعد بتی به شکل یک انسان با همهٔ زیبایی‌هایش می‌سازد،‏و آن را در خانه‌اش* می‌گذارد.‏ ۱۴  کسی را در نظر بگیرید که کارش قطع کردن درختان سِدر است.‏ او شاید درخت بلوط را انتخاب کند،‏و بگذارد در میان درختان جنگل رشد کند و تنومند شود.‏ او همین طور درخت برگ‌بو می‌کارد و باران باعث رشد آن می‌شود.‏ ۱۵  بعد شاید کسی از آن چوب‌ها به عنوان هیزم استفاده کند.‏ او مقداری از هیزم را برای گرم کردن خودش به کار می‌برد،‏و مقداری را برای پختن نان.‏ او همین طور با آن چوب‌ها خدایی می‌سازد و آن را پرستش می‌کند؛‏ او بتی می‌سازد و جلوی آن سجده می‌کند.‏ ۱۶  او با نصف آن چوب‌ها آتش درست می‌کند تا گوشت را روی آن کباب کند.‏بعد غذایش را می‌خورد و سیر می‌شود.‏ همین طور خودش را کنار آتش گرم می‌کند و به آتش نگاه می‌کند و می‌گوید:‏ ‏«به‌به!‏ چه گرم و لذّت‌بخش است!‏»‏ ۱۷  او با بقیهٔ چوب‌ها خدایی به شکل یک بت برای خودش می‌سازد.‏ بعد جلوی آن سجده می‌کند و آن را می‌پرستد.‏ او به بتش دعا می‌کند و می‌گوید:‏ ‏«نجاتم بده!‏ چون تو خدای من هستی!‏»‏ ۱۸  چنین افرادی فهم و شعور ندارند و هیچ چیز نمی‌فهمند،‏چون چشم‌هایشان بسته است و نمی‌توانند ببینند؛‏چشم دلشان هم بسته است و نمی‌توانند درک کنند.‏ ۱۹  هیچ کدام از این نادانان درک و فهم ندارند،‏و در دل خود نمی‌گویند:‏ ‏«من با نصف آن چوب‌ها آتش درست کردم،‏و روی زغال‌هایش نان پختم و کباب درست کردم.‏ پس آیا درست است که با بقیهٔ آن‌ها چیزی نفرت‌انگیز درست کنم؟‏ آیا درست است که تکه چوبی از یک درخت را بپرستم؟‏»‏ ۲۰  او مثل کسی است که خاکستر می‌خورد!‏ دل فریب‌خوردهٔ او گمراهش می‌کند،‏ طوری که نمی‌تواند خودش را از آن وضعیت نجات دهد.‏ او به خودش نمی‌گوید:‏ «چیزی که در دست دارم،‏ بتی بی‌ارزش* است.‏»‏ ۲۱  ‏«ای یعقوب،‏ ای اسرائیل،‏ این‌ها را به یاد داشته باش!‏تو خادم و بندهٔ من هستی.‏ ای اسرائیل،‏ من تو را به وجود آوردم،‏ و هیچ وقت فراموشت نمی‌کنم.‏ ۲۲  من خطاهایت را محو خواهم کرد و با ابری آن‌ها را خواهم پوشاند؛‏گناهانت را با ابری غلیظ خواهم پوشاند.‏ به طرف من برگرد،‏ چون من روزی تو را از اسارت نجات خواهم داد.‏* ۲۳  ای آسمان‌ها،‏ از شادی فریاد بزنید،‏چون یَهُوَه دست به کار شده است!‏ ای اعماق زمین،‏ سرود پیروزی بخوانید!‏ ای کوه‌ها،‏ ای جنگل‌ها،‏و ای تمام درختان جنگل‌ها،‏ سرود شادی بخوانید،‏ چون یَهُوَه یعقوب و اسرائیل را نجات داده،‏*و با این کار شکوه و جلالش را آشکار کرده است!‏»‏ ۲۴  یَهُوَه که نجات‌دهندهٔ* توست،‏و از موقعی که در رَحِم مادرت بودی حامی تو بوده،‏ می‌گوید:‏ ‏«من یَهُوَه هستم.‏ من همه چیز را آفریدم.‏ من به‌تنهایی آسمان‌ها را مثل یک پارچه پهن کردم،‏و زمین را به وجود آوردم.‏ آن موقع چه کسی با من بود؟‏ ۲۵  من حرف‌های پیامبران دروغین* را باطل می‌کنم،‏و غیبگویان را وادار می‌کنم که احمقانه عمل کنند.‏من حکیمان را گیج و سردرگم می‌کنم،‏و نشان می‌دهم که دانش و حکمت آن‌ها حماقت است.‏ ۲۶  من گفته‌های بندگانم را به واقعیت تبدیل می‌کنم،‏و پیشگویی‌های پیامبرانم را کاملاً به تحقق می‌رسانم.‏من در رابطه با اورشلیم می‌گویم،‏ ‏‹روزی خرابه‌های آن شهر را آباد می‌کنم و مردم دوباره در آن ساکن می‌شوند،‏›‏و دربارهٔ شهرهای یهودا می‌گویم،‏ ‹آن‌ها روزی بازسازی می‌شوند.‏›‏ ۲۷  من به آب‌های عمیق خواهم گفت:‏ ‹تبخیر شوید!‏من رودخانه‌هایت را خشک خواهم کرد!‏›‏ ۲۸  من همان خدایی هستم که دربارهٔ کوروش می‌گوید:‏ ‹او شبان برگزیدهٔ من است،‏و خواست مرا کاملاً انجام خواهد داد.‏›‏خواست من این است که اورشلیم روزی بازسازی شود،‏ و پایه‌های معبد اورشلیم دوباره گذاشته شود.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «از وقتی در رَحِم بودی.‏»‏
یعنی:‏ «درستکار.‏» عنوانی محترمانه برای اسرائیل.‏
یا:‏ «زمین تشنه.‏»‏
یا:‏ «نوادگان.‏»‏
یا:‏ «بازخریدکننده.‏»‏
یا:‏ «بتکده.‏»‏
یا:‏ «خدایی دروغین.‏»‏
یا:‏ «بازخرید خواهم کرد.‏»‏
یا:‏ «بازخرید کرده.‏»‏
یا:‏ «بازخریدکننده.‏»‏
یا:‏ «بیهوده‌گویان.‏»‏