اِشَعْیا ۴۳‏:‏۱‏-‏۲۸

  • یَهُوَه دوباره قوم خود را جمع می‌کند ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • خدایان محاکمه می‌شوند ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

    • ‏«شما شاهدان من هستید» ‏(‏۱۰‏،‏ ۱۲‏)‏

  • آزادی از بابِل ‏(‏۱۴-‏۲۱‏)‏

  • ‏«بیا در دادگاه با هم روبرو شویم» ‏(‏۲۲-‏۲۸‏)‏

۴۳  ای یعقوب،‏ یَهُوَه که آفرینندهٔ توست؛‏ای اسرائیل،‏ او که خالق توست می‌گوید:‏ ‏«نترس!‏ چون من تو را نجات داده‌ام.‏* من تو را به اسم صدا کرده‌ام.‏ تو متعلّق به من هستی.‏ ۲  وقتی از آب‌ها بگذری،‏ من با تو خواهم بود،‏وقتی از رودخانه‌ها رد شوی،‏ در آب‌های خروشان فرو نخواهی رفت.‏ وقتی از وسط آتش بگذری،‏ نخواهی سوخت،‏و شعله‌هایش به تو هیچ صدمه‌ای نخواهد رساند؛‏ ۳  چون من یَهُوَه خدای تو هستم،‏خدای مقدّس اسرائیل،‏ خدایی که نجات‌دهندهٔ توست.‏مصر و اتیوپی و سِبا را برای آزادی تو مجازات کرده‌ام.‏* ۴  تو در نظرم باارزش هستی،‏من تو را دوست دارم،‏ و تو برایم عزیز و محترم هستی.‏برای همین قوم‌ها و ملت‌ها را در عوض تو و برای نجات جانت خواهم داد.‏ ۵  نترس!‏ چون من با تو هستم.‏ من نسل* تو را از شرق و غرب برمی‌گردانم،‏و آن‌ها را کنار هم جمع خواهم کرد.‏ ۶  به شمال خواهم گفت:‏ ‹آن‌ها را رها کن!‏›‏ و به جنوب خواهم گفت:‏ ‹آن‌ها را برگردان!‏ پسرانم را از دوردست بیاور و دخترانم را از دورترین نقاط زمین؛‏ ۷  یعنی همهٔ کسانی را که اسم مرا روی خودشان دارند،‏آن‌هایی را که من برای جلال خودم آفریده‌ام،‏همان کسانی را که به وجود آورده‌ام و ساخته‌ام.‏›‏ ۸  قومی را که چشم دارند ولی نمی‌بینند،‏گوش دارند ولی نمی‌شنوند،‏ بیرون بیاورید!‏ ۹  همهٔ ملت‌ها در یک جا جمع شوند،‏و قوم‌ها گرد هم بیایند.‏ کدام یک از خدایان آن‌ها می‌تواند بگوید چه پیش می‌آید؟‏ آیا می‌توانند بگویند در آیندهٔ نزدیک* چه اتفاقی می‌افتد؟‏ بگذارید شاهدانی برای خودشان بیاورند تا درستی حرفشان را ثابت کنند؛‏بگذارید دیگران بشنوند و بگویند،‏ ‹بله،‏ درست است!‏›»‏ ۱۰  یَهُوَه می‌گوید:‏ «شما شاهدان من هستید؛‏من شما را به عنوان خادمانم انتخاب کرده‌امتا مرا بشناسید و به من ایمان* داشته باشید،‏و بدانید که من هیچ وقت تغییر نمی‌کنم.‏ قبل از من خدایی نبوده،‏و بعد از من هم خدایی نخواهد بود.‏ ۱۱  من،‏ من یَهُوَه هستم و به جز من هیچ نجات‌دهندهٔ دیگری نیست.‏»‏ ۱۲  یَهُوَه می‌گوید:‏ «من همان کسی هستم که وقتی بین شما هیچ خدای دیگری* نبود،‏ گفتم چه پیش می‌آید،‏همان کسی که نجاتتان داد و کاری کرد که همهٔ قوم‌ها این را بدانند.‏ به همین دلیل شما شاهدان من هستید و من خدا هستم.‏ ۱۳  من هیچ وقت تغییر نمی‌کنم؛‏هیچ کس نمی‌تواند چیزی را از دستم بگیرد،‏ و وقتی وارد عمل شوم،‏ هیچ کس جلودارم نیست!‏»‏ ۱۴  یَهُوَه که خدای مقدّس اسرائیل و نجات‌دهندهٔ* شماست،‏ می‌گوید:‏ ‏«به خاطر شما لشکری را به بابِل می‌فرستم و دروازه‌ها و پشت‌بندهای آن شهر را می‌شکنم،‏و کَلدانیانی که در کشتی‌هایشان هستند از ناراحتی فریاد می‌کشند.‏ ۱۵  من یَهُوَه خدای مقدّس شما و پادشاه شما هستم،‏ کسی که اسرائیل را به وجود آورد.‏»‏* ۱۶  این را یَهُوَه می‌گوید؛‏خدایی که راهی در میان دریا باز کرد،‏همان کسی که راهی در میان رودخانه‌ای خروشان باز کرد،‏ ۱۷  همان خدایی که اسب‌ها و ارابه‌های جنگی،‏و همین طور لشکر و سربازان نیرومند را به جایی که می‌خواست کشاند.‏ او می‌گوید:‏ «آن‌ها می‌افتند و دیگر بلند نمی‌شوند.‏ آن‌ها مثل فتیلهٔ چراغ خاموش می‌شوند.‏»‏ ۱۸  ‏«در مورد چیزهای گذشته فکر نکنید،‏و فکرتان را به اتفاقات گذشته مشغول نکنید،‏ ۱۹  چون من می‌خواهم کاری تازه انجام دهم؛‏همین الآن هم آن را شروع کرده‌ام.‏ مگر نمی‌توانید آن را تشخیص دهید؟‏ من در بیابان راهی باز می‌کنم،‏و رودخانه‌هایی در آن به وجود می‌آورم.‏ ۲۰  حیوانات وحشی بیابان،‏ شغال‌ها و شترمرغ‌هاحرمت مرا نگه می‌دارند،‏چون من در بیابان برایشان آب فراهم می‌کنم،‏و در صحرا رودخانه جاری می‌کنم،‏تا قوم برگزیدهٔ خودم هم از آب آن بخورند،‏ ۲۱  همان قومی که برای خودم به وجود آوردمتا مرا ستایش کنند.‏ ۲۲  اما تو ای یعقوب،‏ از من کمک نخواستی،‏چون تو ای اسرائیل،‏ از من خسته شدی.‏ ۲۳  تو گوسفندی برای قربانی سوختنی به من تقدیم نکردی،‏و با قربانی‌های خود مرا جلال ندادی.‏ من تو را مجبور نکردم که برایم هدیه بیاوری،‏و با توقع سوزاندن بخور،‏* تو را خسته نکردم.‏ ۲۴  تو حتی نیِ معطر* برایم نخریدی،‏و چربی قربانی برای خشنود کردنم ندادی.‏ در عوض با گناهانت باری بر دوش من گذاشتی،‏و با خطاهایت مرا خسته کردی.‏ ۲۵  من هستم که به خاطر خودم خطاهای* تو را محو می‌کنم،‏و گناهانت را به یاد نمی‌آورم.‏ ۲۶  به من یادآور شو؛‏ بیا با هم به دادگاه برویم!‏از خودت دفاع کن و ثابت کن که حق با توست.‏ ۲۷  جد تو* گناه کرد،‏و حتی رهبرانت* هم از من نافرمانی کردند.‏ ۲۸  برای همین من رئیسان* مکان مقدّس را ناپاک می‌شمارم،‏و یعقوب را برای نابودی تسلیم دشمنانش می‌کنم،‏و اجازه می‌دهم به اسرائیل توهین شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «بازخرید کرده‌ام.‏»‏
یا:‏ «فدا کردم.‏»‏
یا:‏ «نوادگان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «اول.‏»‏
یا:‏ «توکّل؛‏ اعتماد.‏»‏
یا:‏ «خدای بیگانه‌ای.‏»‏
یا:‏ «بازخریدکننده.‏»‏
یا:‏ «آفرینندهٔ اسرائیل.‏»‏
یا:‏ «کُندُر.‏»‏
یا:‏ «نیِ شیرین.‏»‏
یا:‏ «سرکشی‌ها؛‏ نافرمانی‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «اولین جدت.‏» منظور آدم است.‏
یا:‏ «سخنگوهایت.‏» احتمالاً به معلّمان شریعت اشاره دارد.‏
یا:‏ «امیران.‏» احتمالاً به کاهنان معبد اشاره می‌کند که مثل امیران عمل می‌کردند.‏