اِشَعْیا ۴۲‏:‏۱‏-‏۲۵

  • خادم خدا و مسئولیتش ‏(‏۱-‏۹‏)‏

    • ‏‹اسم من یَهُوَه است› ‏(‏۸‏)‏

  • سرودی تازه برای ستایش یَهُوَه ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • اسرائیل نابینا و ناشنواست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

۴۲  این است خادم من که از او حمایت می‌کنم!‏ برگزیدهٔ من که از او راضی و خشنودم!‏ من او را از روحم پر کرده‌ام؛‏او عدالت را برای ملت‌ها برقرار خواهد کرد.‏ ۲  او فریاد نخواهد زد و صدایش را بلند نخواهد کرد،‏و کسی صدایش را در کوچه‌ها و خیابان‌ها نخواهد شنید.‏ ۳  نی شکسته را زیر پا له نخواهد کرد،‏و فتیلهٔ کم‌سو را خاموش نخواهد کرد.‏ او با وفاداری عدالت را برقرار خواهد کرد.‏ ۴  او دلسرد و ناامید نخواهد شد و عدالت را روی زمین برقرار خواهد کرد.‏مردم جزیره‌ها با اشتیاق منتظر تعالیم* او می‌مانند.‏ ۵  این گفتهٔ یَهُوَه خدای حقیقی است،‏آفریدگار بزرگ آسمان‌ها،‏ همان کسی که آن‌ها را گستراند،‏کسی که زمین را شکل داد و محصولاتش را به وجود آورد؛‏کسی که به انسان‌ها نَفَس حیات داد،‏و به موجودات روی زمین نیروی حیات.‏* ۶  او می‌گوید:‏ «من یَهُوَه که عدالت را برقرار می‌کنم،‏ تو را صدا کرده‌ام،‏و دست تو را محکم گرفته‌ام.‏ من از تو محافظت خواهم کرد و تو را مثل عهدی بین خودم و مردم،‏و مثل نوری برای ملت‌ها قرار خواهم داد،‏ ۷  تا چشم نابینایان را باز کنی،‏زندانیان را از زندان آزاد کنی،‏و کسانی را که در تاریکی سیاه‌چال هستند،‏ رهایی دهی.‏ ۸  من یَهُوَه هستم و اسم من همین است.‏من اجازه نمی‌دهم هیچ کس در شکوه و جلالم شریک باشد،‏*و نمی‌گذارم بت‌ها سهمی از ستایش من داشته باشند.‏ ۹  چیزهایی که در گذشته پیشگویی کرده بودم به انجام رسیدند،‏اما حالا از چیزهای جدید به شما خبر می‌دهم،‏ و آن‌ها را قبل از این که اتفاق بیفتند،‏ به شما اعلام می‌کنم.‏»‏ ۱۰  ای دریانوردان و همهٔ کسانی که در دریاها هستید،‏ای ساکنان جزیره‌های دوردست،‏برای یَهُوَه سرودی تازه بخوانید،‏و او را از دورترین نقاط زمین ستایش کنید.‏ ۱۱  ای ساکنان بیابان‌ها و شهرهای بیابانی،‏و ای چادرنشینان قیدار،‏ صدایتان را بلند کنید.‏ ای کسانی که در صخره‌ها ساکنید،‏از بالای کوه‌ها با شادی فریاد بزنید.‏ ۱۲  به یَهُوَه جلال دهید،‏و او را در جزیره‌ها ستایش کنید.‏ ۱۳  یَهُوَه مثل جنگاوری قدرتمند به جنگ خواهد رفت.‏ او مثل یک جنگجو مشتاق خواهد بود که وارد عمل شود،‏* و مثل کسانی که به سمت میدان جنگ می‌دوند فریاد خواهد زد.‏او نشان خواهد داد که قوی‌تر از دشمنانش است.‏ ۱۴  خدا می‌گوید:‏ «من برای مدتی طولانی ساکت مانده‌ام؛‏ سکوت کرده‌ام و جلوی خودم را گرفته‌ام.‏ اما مثل زنی که در حال زایمان است،‏ناله خواهم کرد و نَفَس‌زنان آه خواهم کشید.‏ ۱۵  کوه‌ها و تپه‌ها را از بین خواهم برد،‏و همهٔ گیاهانشان را خشک خواهم کرد.‏ رودخانه‌ها را به ساحل‌ها* تبدیل می‌کنم،‏و آب نیزارها را خشک خواهم کرد.‏ ۱۶  نابینایان را به راهی که نمی‌شناسند هدایت خواهم کرد،‏و کاری می‌کنم که در مسیرهای ناآشنا قدم بگذارند.‏ تاریکی را جلویشان به نور تبدیل خواهم کرد،‏و زمین ناهموار را به زمین هموار.‏ همهٔ این کارها را برایشان انجام خواهم داد و هیچ وقت ترکشان نخواهم کرد.‏»‏ ۱۷  کسانی که به بت‌ها توکّل می‌کنند،‏و به بت‌های فلزی‌شان می‌گویند:‏ «تو خدای مایی،‏»‏شکست خواهند خورد* و سرافکنده خواهند شد.‏ ۱۸  ای ناشنوایان،‏ بشنوید!‏ای نابینایان،‏ ببینید و توجه کنید!‏ ۱۹  چه کسی مثل خادم من* نابیناست،‏و مثل پیام‌رسانی که می‌فرستم ناشنوا؟‏ چه کسی به اندازهٔ شخصی که به او پاداش داده‌ام ،‏و به اندازهٔ خادم من که یَهُوَه هستم نابیناست؟‏ ۲۰  تو چیزهای زیادی می‌بینی،‏ اما اعتنایی نمی‌کنی.‏ تو می‌شنوی،‏ اما توجه نمی‌کنی.‏ ۲۱  یَهُوَه از روی عدالتش و با اشتیاق،‏*نشان داده که قوانینش* بی‌نظیر و قابل احترامند.‏* ۲۲  ولی این قوم،‏ قومی هستند که اموالشان دزدیده و غارت شده است،‏همهٔ آن‌ها در سیاه‌چال‌ها گیر افتاده‌اند و در زندان‌ها حبس شده‌اند.‏ آن‌ها غارت شده‌اند و هیچ کس نیست که نجاتشان دهد،‏اموالشان دزدیده شده است و هیچ کس نیست که بگوید:‏ «آن‌ها را پس دهید!‏»‏ ۲۳  آیا بین شما کسی هست که به این سخنان گوش دهد؟‏ آیا کسی هست که توجه کند و درس عبرت بگیرد؟‏ ۲۴  چه کسی اجازه داد که یعقوب غارت و اموال اسرائیل دزدیده شود؟‏مگر یَهُوَه نبود که چنین اجازه‌ای داد؟‏ چون آن‌ها به او گناه کردند!‏ آن‌ها نخواستند طبق خواست او رفتار کنند،‏و نخواستند از قوانینش* اطاعت کنند.‏ ۲۵  برای همین خدا آنقدر از آن‌ها خشمگین شد که جنگ و مصیبت بر سرشان آورد.‏جنگ همه چیز را در اطرافشان خراب کرد،‏ اما باز هم توجهی نکردند.‏ آتش خشم خدا آن‌ها را احاطه کرد،‏ اما باز هم درس عبرت نگرفتند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «قوانین.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «شکوه و جلالم را به هیچ کس نمی‌دهم.‏»‏
یا:‏ «غیرت خودش را برمی‌انگیزد.‏»‏
یا:‏ «جزیره‌ها.‏»‏
یا:‏ «عقب‌نشینی خواهند کرد.‏»‏
ظاهراً منظور قوم اسرائیل است.‏
یا:‏ «مطابق خواستش.‏»‏
یا:‏ «تعالیمش.‏»‏
یا:‏ «پر جلالند.‏»‏
یا:‏ «تعالیمش.‏»‏