اِشَعْیا ۳۴‏:‏۱‏-‏۱۷

  • انتقام یَهُوَه از ملت‌ها ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • اعلام نابودی اَدوم ‏(‏۵-‏۱۷‏)‏

۳۴  ای ملت‌ها،‏ نزدیک بیایید و گوش دهید!‏ای قوم‌ها،‏ توجه کنید!‏ ای زمین و هر چه در آن است،‏و ای دنیا و همهٔ ساکنان آن بشنوید؛‏ ۲  چون یَهُوَه از همهٔ ملت‌ها،‏و از همهٔ لشکرهایشان خشمگین است.‏ او آن‌ها را نابود خواهد کرد،‏و آن‌ها را به کشتن خواهد داد.‏ ۳  جنازه‌هایشان روی زمین خواهند ماند.‏بوی تعفن جسدهایشان همه جا را پر خواهد کرد،‏و خون آن‌ها از کوه‌ها جاری خواهد شد.‏* ۴  تمام لشکر آسمان‌ها پوسیده و خراب خواهند شد،‏و آسمان‌ها مثل یک طومار در هم خواهد پیچید.‏ تمام لشکر آسمان‌ها از بین خواهد رفت،‏درست مثل برگ درخت انگوری که خشک می‌شود و می‌ریزد،‏و مثل انجیری که خشک می‌شود و از درخت می‌افتد.‏ ۵  ‏«شمشیر من در آسمان‌ها خون‌آلود خواهد شد.‏ شمشیر داوری من بر اَدوم فرود خواهد آمد،‏بر قومی که تصمیم گرفتم نابودشان کنم.‏ ۶  یَهُوَه شمشیری دارد که به خون آغشته خواهد شد.‏ آن شمشیر به خون و چربی آغشته خواهد شد،‏به خون گوسفندها و بزها،‏و به چربی گوسفندها؛‏ چون یَهُوَه در بُصره قربانگاه بزرگی ترتیب خواهد داد،‏و در سرزمین اَدوم کشتار بزرگی به پا خواهد کرد.‏ ۷  گاوهای وحشی هم با آن‌ها از بین خواهند رفت،‏چه گوساله باشند و چه بزرگ و قوی.‏ خاک سرزمینشان از خون قرمز خواهد شد،‏و با چربی پوشیده خواهد شد.‏»‏ ۸  یَهُوَه روزی را برای انتقام تعیین کرده است،‏و سالی را برای مجازات کسانی که به صَهیون ظلم کرده‌اند.‏ ۹  آب‌های رودخانه‌هایش* به قیر تبدیل خواهد شد،‏و خاکش به گوگرد.‏تمام سرزمینش مثل قیر در آتش خواهد سوخت.‏ ۱۰  آن آتش،‏ روز و شب روشن خواهد ماند،‏و برای همیشه دود از آن بلند خواهد شد.‏ آن سرزمین طی نسل‌ها خراب و ویران باقی خواهد ماند،‏و دیگر هیچ وقت کسی از آنجا نخواهد گذشت.‏ ۱۱  پلیکان‌ها و خارپشت‌ها* آنجا را قلمروی خودشان خواهند کرد،‏و جغدها* و کلاغ‌ها در آن ساکن خواهند شد.‏ خدا ریسمان ویرانی را بر آن سرزمین خواهد کشید،‏و آن را با شاقول* نابودی ارزیابی خواهد کرد.‏ ۱۲  از اشراف‌زادگانش کسی باقی نخواهد ماند که بتواند پادشاه شود،‏و همهٔ بزرگانش* نیست و نابود خواهند شد.‏ ۱۳  خارها در برج‌های مستحکمش رشد خواهند کرد،‏و گزنه‌ها و بوته‌های خاردار در قلعه‌هایش.‏ آن سرزمین لانهٔ شغال‌ها خواهد شد،‏و شترمرغ‌ها در آن آشیانه خواهند کرد.‏ ۱۴  حیوانات صحرا و سگ‌های بیابان* آنجا جمع خواهند شد،‏و بزهای وحشی* یکدیگر را صدا خواهند کرد.‏ پرنده‌های شبگرد به آنجا خواهند رفت تا جایی برای استراحت پیدا کنند.‏ ۱۵  مارها* در آنجا لانه خواهند ساخت و تخم خواهند گذاشت،‏و وقتی بچه‌هایشان از تخم بیرون می‌آیند آن‌ها را زیر سایهٔ خودشان جمع خواهند کرد.‏ پرنده‌های شکاری* هم با جفت خود در آنجا جمع خواهند شد.‏ ۱۶  در کتاب یَهُوَه تحقیق کنید و آن را با صدای بلند بخوانید که می‌گوید:‏ هیچ کدام از آن‌ها گم نخواهد شد،‏و هیچ کدامشان بدون جفت نخواهد ماند،‏چون یَهُوَه این فرمان را داده،‏و روح او* آن‌ها را جمع کرده است.‏ ۱۷  او خودش برای آن‌ها قرعه انداخته،‏و با دست خودش اندازهٔ قلمروی آن‌ها را تعیین کرده است.‏* آن‌ها برای همیشه صاحب آنجا خواهند شد،‏و برای همیشه* در آنجا زندگی خواهند کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کوه‌ها به خاطر خون آن‌ها ذوب خواهد شد.‏»‏
ظاهراً به رودخانه‌های بُصره،‏ پایتخت اَدوم اشاره می‌کند.‏
در زبان اصلی ممکن است منظور تَشی‌ها باشد.‏
یا:‏ «جغدهای شاخ‌دار.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «سنگ‌های.‏»‏
یا:‏ «امیرانش.‏»‏
به حیواناتی که زوزه می‌کشند اشاره می‌کند،‏ احتمالاً حیواناتی مثل گرگ و کفتار.‏
یا احتمالاً:‏ «دیوهای بُزنما.‏»‏
یا:‏ «مارهایی که با یک حرکت برق‌آسا می‌گزند.‏»‏
یا:‏ «کورکورها.‏» نوعی پرندهٔ شکاری.‏
یا:‏ «و با نیروی خودش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «با ریسمان اندازه‌گیری آن را برایشان تقسیم کرده است.‏»‏
یا:‏ «طی همهٔ نسل‌ها.‏»‏