اِشَعْیا ۳۲‏:‏۱‏-‏۲۰

  • پادشاه و امیرانش عادلانه سلطنت می‌کند ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • هشدار به زنان آسوده‌خاطر ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • برکات روح خدا ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

۳۲  زمانی می‌رسد که پادشاهی عادل سلطنت خواهد کرد،‏و امیران با عدالت حکمرانی خواهند کرد.‏ ۲  هر کدامشان مثل پناهگاهی* در باد خواهد بود،‏مثل سرپناهی در باران سیل‌آسا،‏مثل نهرهای آب در سرزمینی خشک،‏و مثل سایهٔ صخره‌ای بزرگ در سرزمینی بی‌آب و علف.‏ ۳  در آن زمان،‏ افراد بینا همه چیز را واضح و روشن خواهند دید،‏و اشخاص شنوا همه چیز را واضح می‌شنوند و با دقت به آن‌ها توجه خواهند کرد.‏ ۴  کسانی که عجولانه عمل می‌کنند،‏ روی چیزهایی که یاد می‌گیرند تعمّق خواهند کرد،‏و کسانی که لکنت زبان دارند،‏ روان و واضح صحبت خواهند کرد.‏ ۵  دیگر کسی افراد نادان را سخاوتمند نخواهد دانست،‏و افراد فاسد را نجیب و محترم نخواهد شمرد؛‏ ۶  چون افراد نادان حرف‌های پوچ خواهند زد،‏و در دلشان نقشه‌های پلید خواهند کشیدتا ارتداد را ترویج دهند* و در مورد یَهُوَه دروغ بگویند.‏آن‌ها می‌خواهند گرسنگان گرسنه بمانند،‏و تشنگان تشنه.‏ ۷  افراد فاسد هم نقشه‌های پلید می‌کشند،‏و مردم را ترغیب می‌کنند که کارهای شرم‌آور بکنند؛‏آن‌ها حتی وقتی می‌بینند که حق با مظلومان و فقیران است،‏با دروغ‌هایشان زندگی آن‌ها را تباه می‌کنند.‏ ۸  اما سخاوتمندان انگیزه‌شان این است که سخاوتمند باشند،‏و تلاش می‌کنند که همیشه سخاوتمند* باشند.‏ ۹  ‏«ای زنانِ آسوده‌خاطر،‏ بلند شوید و به من گوش کنید!‏ ای دختران بی‌خیال،‏ به حرف‌هایم توجه کنید!‏ ۱۰  بعد از یک سال،‏ شما بی‌خیالان از ترس خواهید لرزید،‏چون حتی تا آخر فصل برداشت هم هیچ انگوری جمع نخواهید کرد.‏ ۱۱  ای زنان آسوده‌خاطر،‏ وحشت کنید!‏ ای شما که بی‌خیالید،‏ از ترس بلرزید!‏ لباس‌هایتان را درآورید،‏و پَلاس به کمرتان ببندید.‏ ۱۲  از شدّت غم و غصه سینه بزنید،‏چون مزرعه‌ها و باغ‌های انگور پربارتان خراب شده‌اند.‏ ۱۳  بوته‌های خار،‏ زمین‌های قومم را خواهد پوشاند،‏و خار و خس هم خانه‌هایی را خواهد پوشاند که روزی پر از شادی بود.‏بله،‏ آن شهری که روزی پرشکوه بود،‏ پر از خار و خس خواهد شد.‏ ۱۴  برج‌های مستحکم رها خواهند شد.‏آن شهر پر سروصدا متروک خواهد شد.‏ برج دیده‌بانی و زمین‌های عوفِل* برای همیشه خالی از سکنه خواهند شد؛‏الاغ‌های وحشی در آنجا پرسه خواهند زد،‏و گله‌ها در آن چرا خواهند کرد.‏ ۱۵  این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که خدا روحش را از آسمان بر ما بریزد.‏آن وقت بیابان‌ها تبدیل به باغ می‌شوند،‏و باغ‌ها مثل جنگل به نظر می‌رسند.‏ ۱۶  آن وقت عدالت در آن بیابان،‏و انصاف* در آن باغ‌ها برقرار خواهد شد.‏ ۱۷  عدالت واقعی،‏ صلح و آرامش به بار خواهد آورد،‏و انصاف و درستکاری،‏ باعث آرامش و امنیت همیشگی خواهد شد.‏ ۱۸  قوم من در سرزمینی امن و آرام ساکن خواهند شد،‏و در کمال امنیت و آسایش در خانه‌هایشان زندگی خواهند کرد.‏ ۱۹  اما تگرگ،‏ جنگل را نابود خواهد کرد،‏و شهر با خاک یکسان خواهد شد.‏ ۲۰  ای کسانی که همه جا کنار آب‌ها بذر می‌کارید،‏ای کسانی که گاوها و الاغ‌ها را در زمین‌ها رها می‌کنید،‏ شما واقعاً شاد و سعادتمندید!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مخفیگاه.‏»‏
یا:‏ «که گستاخانه عمل کنند.‏»‏
یا:‏ «نجیب و شریف.‏»‏
ظاهراً اسم تپه‌ای در اورشلیم.‏
یا:‏ «درستکاری.‏»‏