اِشَعْیا ۳۱‏:‏۱‏-‏۹

  • کمک واقعی از طرف خداست،‏ نه انسان‌ها ‏(‏۱-‏۹‏)‏

    • اسب‌های مصریان فقط اسب هستند،‏ نه موجودی روحی!‏ ‏(‏۳‏)‏

۳۱  وای بر کسانی که برای درخواست کمک به مصر می‌روند؛‏کسانی که امیدشان به اسب‌هاست،‏و توکّلشان به ارابه‌های جنگی بی‌شمار،‏و به سوارکاران* قدرتمند مصر.‏ اما آن‌ها به خدای مقدّس اسرائیل توکّل نمی‌کنند؛‏آن‌ها به دنبال یَهُوَه نیستند.‏ ۲  ولی بدانید که خداوند حکیم است و بر سر دشمنانش مصیبت خواهد آورد.‏او از تصمیمش برنمی‌گردد،‏ و بر ضدّ شریران وارد عمل خواهد شد،‏و همین طور بر ضدّ کسانی که به بدکاران کمک می‌کنند.‏ ۳  اما مصریان فقط انسان هستند،‏ نه خدا!‏اسب‌هایشان هم موجود جسمی هستند،‏ نه روحی!‏ وقتی یَهُوَه دست به کار شود،‏هم ملتی که کمک می‌کند سقوط خواهد کرد،‏*و هم ملتی که از آن کمک می‌گیرد؛‏همهٔ آن‌ها با هم نیست و نابود خواهند شد.‏ ۴  یَهُوَه به من گفت:‏ ‏«درست مثل یک شیر قوی و جوان،‏*شیری که بالای سر طعمه‌اش غرّش می‌کند،‏و از صدای چوپان‌هایی که اطرافش جمع شده‌اند نمی‌ترسد،‏و از داد و فریاد آن‌ها وحشت نمی‌کند،‏یَهُوَه خدای لشکرها پایین خواهد آمد،‏تا برای کوه صَهیون و قلّهٔ آن بجنگد.‏ ۵  یَهُوَه خدای لشکرها مثل یک پرندهٔ شکاری با سرعت پایین خواهد آمد تا از اورشلیم دفاع کند،‏ او از آن دفاع خواهد کرد و نجاتش خواهد داد.‏ او اورشلیم را حفظ خواهد کرد و باعث رهایی‌اش خواهد شد.‏»‏ ۶  ‏«ای قوم اسرائیل،‏ به طرف کسی که با بی‌شرمی از او سرکشی کرده‌اید برگردید؛‏ ۷  چون شما گناه کرده‌اید و بت‌های بی‌ارزشی از طلا و نقره ساخته‌اید.‏ اما در آن روز،‏ بت‌هایتان را که هیچ کمکی به شما نمی‌کنند دور خواهید ریخت.‏ ۸  آشوری‌ها هم هلاک خواهند شد،‏ ولی نه با شمشیر انسان؛‏شمشیری که آن‌ها را نابود خواهد کرد،‏ شمشیر انسان نیست!‏ آن‌ها از آن شمشیر فرار خواهند کرد،‏و مردان جوانشان به بیگاری کشیده خواهند شد.‏ ۹  صخرهٔ آن‌ها از ترس فرو خواهد ریخت،‏*و حاکمانشان با دیدن پرچم آماده‌باش وحشت خواهند کرد.‏» این را یَهُوَه گفته است؛‏خدایی که نورش در صَهیون می‌تابد و آتشش در اورشلیم است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «اسب‌های جنگی.‏»‏
یا:‏ «لغزش خواهد خورد.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان یال‌دار.‏»‏
یا:‏ «محو و نابود می‌شود.‏»‏