اِشَعْیا ۲۹‏:‏۱‏-‏۲۴

  • وای بر اَری‌ئیل!‏ ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

    • رد شدن پرستش ظاهری ‏(‏۱۳‏)‏

  • ناشنوایان می‌شوند؛‏ نابینایان می‌بینند ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

۲۹  ‏«وای بر اَری‌ئیل،‏* وای بر اَری‌ئیل،‏ شهری که داوود در آن اردو زد!‏ ای مردم شهر،‏ سال به سال به کارتان ادامه دهید،‏و عیدها را در وقتشان برگزار کنید!‏ ۲  اما من کاری خواهم کرد که اَری‌ئیل سختی بکشد؛‏کاری خواهم کرد که سوگواری کند و ماتم بگیرد.‏آن شهر برای من مثل آتشدان مذبح خواهد شد.‏ ۳  ای اَری‌ئیل،‏ من دورتادور تو اردو خواهم زد،‏تو را با تیرک‌های نوک‌تیز محاصره خواهم کرد،‏و برای حمله به تو سنگر خواهم ساخت.‏ ۴  تو سقوط خواهی کرد؛‏صدایت از روی زمین به گوش خواهد رسید،‏و سخنانت از میان گرد و غبار زمین به‌سختی شنیده خواهد شد.‏ صدای ناله‌هایت از روی زمین به گوش خواهد رسید؛‏صدایت مثل صدای احضارکنندهٔ ارواح خواهد بود،‏مثل صدای کسی که روی خاک نشسته و زیر لب وِرد می‌خواند.‏ ۵  لشکر دشمنانت* خرد خواهد شد؛‏کسانی که به تو ظلم می‌کنند مثل کاه در باد پراکنده خواهند شد.‏ این اتفاق در یک چشم به هم زدن و به طور ناگهانی خواهد افتاد.‏ ۶  من،‏ یَهُوَه خدای لشکرها،‏ به نجاتتان خواهم آمد؛‏من از رعد و زلزله و صداهای بلند و ترسناک،‏و از طوفان و تندباد و شعله‌های آتش استفاده خواهم کرد.‏»‏ ۷  ای اَری‌ئیل،‏ لشکری از همهٔ ملت‌ها به جنگ تو خواهد آمد؛‏همهٔ کسانی که با تو خواهند جنگید،‏با برج‌های متحرّک تو را محاصره خواهند کرد،‏و تو را زیر فشار خواهند گذاشت،‏همگی مثل خواب و مثل رؤیای شب محو و نابود خواهند شد.‏ ۸  آن‌ها مثل کسی خواهند بود که گرسنه است و شب خواب می‌بیند که غذا می‌خورَد،‏اما وقتی بیدار می‌شود هنوز گرسنه است.‏آن‌ها مثل کسی خواهند بود که تشنه است و شب خواب می‌بیند که آب می‌خورَد،‏اما وقتی بیدار می‌شود خسته و تشنه است.‏ این بر سر لشکر همهٔ ملت‌هایی خواهد آمدکه علیه کوه صَهیون وارد جنگ می‌شوند.‏ ۹  شگفت‌زده شوید و حیرت کنید!‏کور شوید تا چیزی نبینید!‏ شما مستید،‏ اما نه از شراب.‏شما گیجید،‏ اما نه از الکل.‏ ۱۰  یَهُوَه گذاشته است که به خواب سنگینی فرو بروید.‏او چشمان شما پیامبران را بسته است،‏و سرهای شما رؤیابینان را پوشانده است.‏ ۱۱  مفهوم رؤیاها برایتان مثل کلمات طوماری خواهد بود که مهر و موم شده است.‏ وقتی آن را به کسی که می‌تواند بخواند بدهند و بگویند،‏ «لطفاً این را برای ما بخوان،‏» او خواهد گفت،‏ «نمی‌توانم آن را بخوانم،‏ چون مهر و موم شده است.‏» ۱۲  ولی اگر آن طومار را به کسی که نمی‌تواند بخواند بدهند و بگویند،‏ «لطفاً این را بخوان،‏» او خواهد گفت،‏ «من اصلاً سواد خواندن ندارم.‏»‏ ۱۳  یَهُوَه می‌گوید:‏ «این قوم ادعا می‌کنند که مرا می‌پرستند،‏و با زبانشان مرا تمجید می‌کنند،‏ولی دلشان از من خیلی دور است،‏و احترامشان به من* فقط بر اساس رسوم و قوانینی است که از انسان‌ها یاد گرفته‌اند.‏ ۱۴  به خاطر همین،‏ دوباره کاری با این قوم خواهم کرد که برایشان غیرمنتظره باشد؛‏کاری که از آن تعجب و حیرت کنند.‏حکمت حکیمانشان نابود خواهد شد،‏و فهم اشخاص فهمیده‌شان از بین خواهد رفت.‏»‏ ۱۵  وای بر کسانی که تلاش می‌کنند نقشه‌های پلیدشان را از یَهُوَه پنهان کنند.‏ آن‌ها کارهایشان را در تاریکی انجام می‌دهند،‏و می‌گویند:‏ «کسی ما را نمی‌بیند.‏ کسی نمی‌داند چه کار می‌کنیم.‏»‏ ۱۶  همه چیز را برعکس جلوه می‌دهید!‏ آیا نباید بین کوزه‌گر و گِل فرقی قائل باشید؟‏ آیا درست است که ظرف گِلی دربارهٔ سازنده‌اش بگوید،‏ ‏«او مرا نساخته است»؟‏ آیا درست است که چیزی که ساخته شده دربارهٔ سازنده‌اش بگوید،‏ ‏«او نمی‌داند چه کار می‌کند»؟‏ ۱۷  به‌زودی لبنان به باغ میوه تبدیل خواهد شد؛‏باغی سرسبز که مثل یک جنگل به نظر خواهد رسید.‏ ۱۸  در آن روز،‏ ناشنوایان،‏ پیام خدا را که در کتابش آمده خواهند شنید،‏و نابینایان که در تاریکی و ظلمت بودند خواهند دید.‏ ۱۹  افراد فروتن به خاطر کارهای یَهُوَه شادی فراوان خواهند کرد،‏و اشخاص فقیر به خاطر خدای مقدّس اسرائیل شاد خواهند بود.‏ ۲۰  دیگر هیچ ستمگر و مغروری وجود نخواهد داشت؛‏همهٔ آن‌ها از بین خواهند رفت.‏همهٔ کسانی که به دنبال آزار و اذیت دیگران هستند،‏ نابود خواهند شد؛‏ ۲۱  همان کسانی که دیگران را با اتهام دروغ محکوم می‌کنند،‏و برای اشخاصی که کنار دروازهٔ شهر از حق دیگران دفاع می‌کنند دام می‌گذارند،‏و با سخنان بی‌اساس نمی‌گذارند عدالت برای درستکاران اجرا شود.‏ ۲۲  بنابراین یَهُوَه که باعث نجات ابراهیم شد،‏* به خاندان یعقوب می‌گوید:‏ ‏«یعقوب دیگر شرمنده نخواهد شد؛‏او دیگر سرخورده و خجالت‌زده نخواهد شد.‏* ۲۳  وقتی او فرزندان خودش را ببیند که دورش جمع شده‌اند،‏فرزندانی که ثمرهٔ دست‌های من هستند،‏آن وقت اسم مرا ستایش خواهند کرد.‏بله،‏ خدای مقدّس یعقوب را ستایش خواهند کرد،‏و از کارهای خدای اسرائیل شگفت‌زده خواهند شد.‏ ۲۴  کسانی که گمراه شده‌اند،‏ سر عقل خواهند آمد،‏و کسانی که گله و شکایت می‌کنند،‏ آموزش‌هایی را که می‌گیرند قبول خواهند کرد.‏»‏

پاورقی‌ها

احتمالاً یعنی:‏ «آتشدان مذبح خدا،‏» که ظاهراً به اورشلیم اشاره می‌کند.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بیگانگان.‏»‏
یا:‏ «خداترسی‌شان.‏»‏
یا:‏ «که ابراهیم را بازخرید کرد.‏»‏
یا:‏ «صورتش دیگر رنگ‌پریده نخواهد شد.‏»‏