اِشَعْیا ۲۸‏:‏۱‏-‏۲۹

  • وای بر ساکنان مست اِفرایِم!‏ ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • مستی کاهنان و پیامبران یهودا ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

  • عهد بستن با مرگ ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

    • سنگ زاویهٔ گرانبها در صَهیون ‏(‏۱۶‏)‏

    • کار عجیب یَهُوَه ‏(‏۲۱‏)‏

  • مثال‌هایی دربارهٔ تأدیب حکیمانهٔ یَهُوَه ‏(‏۲۳-‏۲۹‏)‏

۲۸  وای بر تاجی* که مایهٔ افتخار ساکنان مست اِفرایِم است!‏آن تاج زیبا مثل گُلی است که در حال پژمرده شدن است؛‏گلی که بالای یک تپه و کنار درّهٔ حاصلخیزی قرار دارد،‏ جایی که مردم از شراب مست شده‌اند.‏ ۲  یَهُوَه کسی را دارد که قوی و نیرومند است.‏ او مثل تگرگ شدید و طوفان ویرانگر،‏و مثل باران شدید و سیل‌آسا،‏آن تاج را با شدّت به زمین خواهد کوبید.‏ ۳  آن تاج که مایهٔ افتخار ساکنان مست اِفرایِم است،‏زیر پا لگدمال خواهد شد.‏ ۴  آن تاج زیبا مثل گُلی است که در حال پژمرده شدن است؛‏گُلی که بالای یک تپه و کنار درّهٔ حاصلخیزی قرار دارد.‏عاقبت آن مثل انجیری خواهد شد که قبل از تابستان می‌رسد؛‏ انجیری که وقتی کسی آن را می‌بیند،‏ بلافاصله آن را می‌چیند و می‌خورد.‏ ۵  در آن روز،‏ یَهُوَه خدای لشکرها مثل تاج زیبا و پرشکوهی از گل خواهد شد؛‏ تاجی بر سر باقی‌ماندگان قومش.‏ ۶  او به کسی که قضاوت می‌کند،‏ این توانایی را خواهد داد که عادلانه قضاوت کند و به کسانی که موقع حملهٔ دشمنان از دروازه‌های شهر دفاع می‌کنند قدرت خواهد داد.‏ ۷  کاهنان و پیامبران هم مست شراب هستند و به بیراهه می‌روند،‏آن‌ها آنقدر مشروب خورده‌اند که تلوتلو می‌خورند.‏ آن‌ها از شدّت مستی به بیراهه می‌روند،‏و شراب آن‌ها را گیج و سردرگم می‌کند.‏آن‌ها از مشروب‌خوری زیاد تلوتلو می‌خورند،‏و رؤیاهایی می‌بینند که آن‌ها را به بیراهه می‌کشد.‏در نتیجه نمی‌توانند عادلانه قضاوت کنند.‏* ۸  سفره‌هایشان پر از استفراغ است،‏حتی یک جای تمیز هم باقی نمانده است.‏ ۹  آن‌ها می‌گویند:‏ «اِشَعْیا به چه کسی تعلیم می‌دهد،‏و مفهوم پیامش را به چه کسی می‌گوید؟‏ آیا به بچه‌هایی که تازه از شیر گرفته شده‌اند؟‏یا به نوزادانی که دیگر شیر مادر نمی‌خورند؟‏ ۱۰  چون حرف‌های او این طور است:‏ ‹فرمان پشت فرمان،‏ فرمان پشت فرمان،‏قانون پشت قانون،‏ قانون پشت قانون،‏*کلمه‌ای از اینجا،‏ کلمه‌ای از آنجا.‏›»‏* ۱۱  پس خدا از طریق کسانی که زبانشان ناآشنا و بیگانه است* با این قوم صحبت خواهد کرد.‏ ۱۲  قبلاً خدا به آن‌ها گفته بود:‏ «می‌خواهم جایی برای استراحت به شما بدهم.‏ بگذارید خستگان،‏ آنجا استراحت کنند و نیروی تازه بگیرند.‏» اما آن‌ها از او اطاعت نکردند.‏ ۱۳  پس پیام یَهُوَه برای آن‌ها این طور به نظر خواهد آمد:‏ ‏«فرمان پشت فرمان،‏ فرمان پشت فرمان،‏قانون پشت قانون،‏ قانون پشت قانون،‏کلمه‌ای از اینجا،‏ کلمه‌ای از آنجا.‏»‏ برای همین وقتی راه بروند،‏پایشان خواهد لغزید و از عقب خواهند افتاد؛‏زخمی خواهند شد و در دام خواهند افتاد و سرانجام اسیر خواهند شد.‏ ۱۴  پس ای حاکمان این قوم که در اورشلیم زندگی می‌کنید،‏ای شما که به خودتان می‌بالید،‏ به پیام یَهُوَه گوش دهید!‏ ۱۵  شما می‌گویید:‏ ‏«ما با مرگ عهد بسته‌ایم،‏و با گور* به توافق رسیده‌ایم.‏* وقتی طوفانی از سیلاب‌های خروشان بیاید،‏به ما آسیبی نخواهد رساند،‏چون ما دروغ را پناهگاهمان کرده‌ایم،‏و خودمان را در مکر و فریب غرق کرده‌ایم.‏»‏ ۱۶  بنابراین یَهُوَه حاکم متعال می‌گوید:‏ ‏«من یک سنگ به عنوان پایه در صَهیون می‌گذارم،‏ سنگی آزموده‌شده و گرانبها؛‏سنگی که پایه‌ای محکم و مهم‌ترین سنگ ساختمان* است.‏ کسی که به آن سنگ ایمان داشته باشد،‏ مضطرب و پریشان نخواهد شد.‏ ۱۷  ریسمان اندازه‌گیری من عدالت خواهد بود،‏و تراز* من انصاف.‏ پناهگاه شما که پایه و اساسش دروغ است با تگرگ از بین خواهد رفت،‏و مخفیگاه شما با سیلاب.‏ ۱۸  عهدی که شما با مرگ بسته‌اید باطل خواهد شد،‏و توافقی که با گور داشته‌اید،‏ پابرجا نخواهد ماند.‏ وقتی طوفانی از سیلاب‌های خروشان بیاید،‏شما را خرد و نابود خواهد کرد.‏ ۱۹  هر بار که آن طوفان بیاید،‏شما را با خود خواهد برد؛‏آن طوفان هر روز صبح خواهد آمد،‏و هر روز و هر شب ادامه خواهد داشت.‏ فقط ترس و وحشت باعث خواهد شد که دیگران این پیام را درک کنند.‏»‏* ۲۰  تخت‌خواب کوتاه‌تر از آن است که بتوان در آن دراز کشید،‏و لحاف کوچک‌تر از آن است که بتوان دور خود پیچید.‏ ۲۱  یَهُوَه وارد عمل خواهد شد،‏ همان طور که در کوه فِراصیم وارد عمل شد؛‏او خشمگین خواهد شد،‏ همان طور که در درّهٔ* نزدیک جِبعون خشمگین شد،‏چون او می‌خواهد کاری را که در نظر دارد انجام دهد،‏کاری که عجیب و غیرمنتظره است.‏ ۲۲  پس حالا از مسخره کردن دست بردارید،‏وگرنه زنجیرهایی که دورتان بسته شده تنگ‌تر می‌شود،‏چون یَهُوَه خدای لشکرها و حاکم متعال به من گفته استکه عاقبت تمام این سرزمین* نابودی است.‏ ۲۳  با دقت به حرف‌هایم گوش دهید؛‏با دقت به چیزهایی که می‌گویم توجه کنید.‏ ۲۴  مگر می‌شود کشاورز کل روز زمینش را شخم بزند،‏ و مرتب آن را با کلوخ‌شکن آمادهٔ کشت کند،‏ ولی در آخر بذری نکارد؟‏ ۲۵  او بعد از این که زمینش را هموار کرد،‏بذر سیاه‌دانه و زیره می‌کارد.‏او همین طور در جای مناسب،‏ گندم و اَرزن و جو می‌کارد،‏و در حاشیه‌های زمینش گندمِ غلافی.‏* ۲۶  خدا راه درست را به او تعلیم می‌دهد،‏*و او را راهنمایی می‌کند.‏ ۲۷  او هیچ وقت برای کوبیدن سیاه‌دانه از خرمن‌کوب استفاده نمی‌کند،‏و برای کوبیدن زیره،‏ گاری چرخ‌دار به کار نمی‌برد؛‏ بلکه سیاه‌دانه را با چوبدستی می‌کوبد،‏و زیره را با یک چوب.‏ ۲۸  اگر کسی بخواهد غلّه را برای تهیهٔ نان بکوبد،‏ مسلّم است که آن را تا ابد نمی‌کوبد.‏اگر کسی بخواهد غلّه را با گاری چرخ‌داری که اسب‌ها آن را می‌کشند بکوبد،‏مراقب است که غلّه را کاملاً له نکند.‏ ۲۹  منشأ این همه حکمت،‏ یَهُوَه خدای لشکرهاست؛‏خدایی که پند و اندرزهایش* فوق‌العاده است،‏خدایی که کارهایش عظیم است.‏*

پاورقی‌ها

ظاهراً منظور سامره،‏ پایتخت اِفرایِم است.‏
یا:‏ «در قضاوت کردن می‌لغزند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ریسمان اندازه‌گیری پشت ریسمان اندازه‌گیری،‏ ریسمان اندازه‌گیری پشت ریسمان اندازه‌گیری.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کمی از اینجا،‏ کمی از آنجا.‏»‏
یا:‏ «کسانی که لکنت زبان دارند و به زبانی بیگانه صحبت می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «با گور یک رؤیا را دیده‌ایم.‏»‏
یا:‏ «سنگ زاویه.‏»‏
یا:‏ «شاقول.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «وقتی آن‌ها پیام را درک کنند،‏ ترس و وحشت وجودشان را می‌گیرد.‏»‏
یا:‏ «دشت.‏»‏
یا:‏ «تمام زمین.‏»‏
نوعی گندم با کیفیت پایین.‏
یا:‏ «به شکل درست او را اصلاح و تأدیب می‌کند.‏»‏
یا:‏ «هدف‌ها و مقصودهایش.‏»‏
یا:‏ «خدایی که حکمتش فراوان و مفید و کاربردی است.‏»‏