اِشَعْیا ۲۷‏:‏۱‏-‏۱۳

  • یَهُوَه لِویاتان را می‌کشد ‏(‏۱‏)‏

  • سرودی دربارهٔ اسرائیل ‏(‏۲-‏۱۳‏)‏

۲۷  در آن روز،‏ یَهُوَه با شمشیر تیزش که محکم و بزرگ است،‏‏«لِویاتان»‏* را مجازات خواهد کرد؛‏خداوند آن مار تیزرو را که با پیچ و تاب حرکت می‌کند،‏یعنی آن هیولای دریا را خواهد کشت.‏ ۲  در آن روز،‏ برای او* این سرود را بخوانید:‏ ‏«او مثل باغ انگوری است که شراب تولید می‌کند!‏ ۳  من،‏ یَهُوَه،‏ از او محافظت می‌کنم.‏ مرتب به او آب می‌دهم،‏ و شب و روز مراقبش هستم،‏تا کسی نتواند به او آسیب برساند.‏ ۴  من دیگر از دستش خشمگین نیستم.‏ اگر کسی بوته‌های خار و علف‌های هرز در باغ انگورم بکارد،‏ من با او خواهم جنگید،‏ و همهٔ آن خارها و علف‌ها را زیر پایم له خواهم کرد و آتش خواهم زد.‏ ۵  پس بگذارید او به من پناه بیاورد.‏ بگذارید او با من صلح کند،‏و با من آشتی کند.‏»‏ ۶  در روزهای آینده خاندان یعقوب ریشه خواهند گرفت؛‏قوم اسرائیل شکوفه و شاخه‌های جدید خواهند داد.‏نوادگانشان زمین را با میوه‌هایی که به بار می‌آورند پر خواهند کرد.‏ ۷  آیا لازم است که آن‌ها به این شدّت مجازات شوند؟‏ آیا لازم است که این طور کشته شوند؟‏ ۸  خدا قوم* را با فریادی تکان‌دهنده مجازات و تبعید خواهد کرد.‏ خدا قوم را با خشم فراوان و با بادی از طرف شرق از سرزمینشان بیرون خواهد کرد.‏ ۹  به این شکل،‏ خطای یعقوب بخشیده خواهد شد،‏و نتیجهٔ بخشیده شدن خطایش این خواهد بود:‏ خداوند همهٔ سنگ‌های مذبح را مثل گچ خردشده،‏ خرد و نرم خواهد کرد،‏و دیگر نه تیرکی برای بت‌پرستی باقی خواهد ماند،‏و نه مذبح بخوری برای بت‌ها.‏ ۱۰  شهرهای حصاردار خالی از سکنه خواهند شد،‏و چراگاه‌ها مثل بیابان،‏ متروک و رهاشده.‏ گوساله‌ها در آنجا شاخه‌های درخت‌ها را خواهند خورد،‏و همان جا چرا خواهند کرد و خواهند خوابید.‏ ۱۱  وقتی شاخه‌های کوچک درختان خشک می‌شوند،‏زنان خواهند آمد و آن‌ها را خواهند شکست،‏و با آن‌ها آتش روشن خواهند کرد؛‏ چون این قوم درک و فهم ندارند.‏ پس آفریننده‌شان به آن‌ها رحمت نشان نخواهد داد،‏و خالقشان به آن‌ها لطف نخواهد کرد.‏ ۱۲  در آن روز،‏ یَهُوَه شما اسرائیلیان را از رود فُرات تا درّهٔ* مصر یکی یکی جمع خواهد کرد،‏ همان طور که کسی میوهٔ درخت‌ها را جمع می‌کند.‏ ۱۳  آن وقت،‏ یک شیپور بزرگ به صدا درخواهد آمد و کسانی که در آشور در حال مرگند و کسانی که در مصر پراکنده شده‌اند خواهند آمد و در کوه مقدّس اورشلیم یَهُوَه را پرستش خواهند کرد.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
ظاهراً به قوم اسرائیل اشاره می‌کند که در اینجا به یک باغ انگور تشبیه شده و ضمیر مؤنث برای آن به کار رفته است.‏
یا:‏ «آن باغ انگور.‏»‏
یا:‏ «وادی.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏