اِشَعْیا ۲۶‏:‏۱‏-‏۲۱

  • سرودی دربارهٔ توکّل و نجات ‏(‏۱-‏۲۱‏)‏

    • یَهُوَه صخرهٔ جاودان ‏(‏۴‏)‏

    • ساکنان زمین درستکاری را یاد می‌گیرند ‏(‏۹‏)‏

    • ‏«مردگان شما زنده می‌شوند» ‏(‏۱۹‏)‏

    • به اتاق‌هایتان بروید و خودتان را مخفی کنید ‏(‏۲۰‏)‏

۲۶  در آن روز،‏ این سرود در سرزمین یهودا خوانده خواهد شد:‏ ‏«شهر ما شهری قوی و محکم است.‏ خدا از طریق دیوارها و سنگرهای دورتادور شهر،‏ ما را نجات می‌دهد.‏* ۲  دروازه‌ها را باز کنید تا قومی درستکار وارد شوند؛‏قومی که وفادار می‌مانند و از خدا اطاعت می‌کنند.‏ ۳  ای خدا،‏ تو از کسانی که کاملاً به تو توکّل می‌کنند،‏* محافظت می‌کنی؛‏تو به آن‌ها صلح و آرامش دائمی می‌دهی،‏چون به تو اعتماد دارند.‏ ۴  تا ابد به یَهُوَه اعتماد کنید،‏چون یاه،‏* یَهُوَه صخرهٔ جاودان است.‏ ۵  او متکبّران یعنی ساکنان آن شهر مغرور* را سرافکنده می‌کند،‏ و باعث سقوط آن شهر می‌شود؛‏او باعث سقوط آن شهر می‌شود و آن را به زمین می‌اندازد،‏و با خاک یکسان می‌کند.‏ ۶  ستمدیدگان و بینوایان،‏آن شهر را زیر پاهایشان لگدمال خواهند کرد.‏»‏ ۷  راه درستکاران صاف و هموار است،‏ چون تو که عادل هستی،‏راه را جلوی پایشان هموار خواهی کرد.‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ ما از معیارهای عادلانهٔ تو پیروی می‌کنیم،‏و امیدمان به توست.‏ آرزوی قلبی ماست که همه نام تو را بدانند و به یاد داشته باشند.‏ ۹  در طول شب با تمام وجودم* مشتاق تو هستم؛‏و از عمق وجودم* در جستجوی تو هستم؛‏وقتی ساکنان زمین را عادلانه داوری می‌کنی،‏آن‌ها درستکاری را از تو یاد می‌گیرند.‏ ۱۰  اما شریران حتی اگر به آن‌ها لطف کنی،‏درستکاری را یاد نمی‌گیرند.‏ آن‌ها حتی در سرزمین درستکاران هم کارهای شریرانه می‌کنند،‏و شکوه و عظمت تو را ای یَهُوَه نمی‌بینند.‏ ۱۱  ای یَهُوَه،‏ تو دستت را برای مجازاتشان بلند کرده‌ای،‏ اما آن‌ها نمی‌بینند.‏ آن‌ها غیرتی را که برای قومت داری خواهند دید و سرافکنده خواهند شد.‏ بله،‏ آن‌ها در آتش خشم تو از بین خواهند رفت.‏ ۱۲  ای یَهُوَه،‏ ما مطمئنیم که به ما صلح و آرامش خواهی داد،‏چون هر کاری که کرده‌ایم،‏در واقع تو برایمان کرده‌ای.‏ ۱۳  ای یَهُوَه خدای ما،‏ به جز تو حاکمان* دیگری هم بر ما حکمرانی کرده‌اند،‏اما ما فقط اسم تو را ستایش می‌کنیم.‏ ۱۴  آن‌ها مرده‌اند و نمی‌توانند زندگی کنند.‏ هیچ قدرتی ندارند و نمی‌توانند بلند شوند.‏ چون تو مجازاتشان کرده‌ای؛‏تو آن‌ها را نابود کرده‌ای،‏ طوری که دیگر فراموش شده‌اند.‏ ۱۵  ای یَهُوَه،‏تو قومت را بزرگ و تعدادشان را زیاد کرده‌ای.‏تو با این کار،‏ خودت را جلال داده‌ای.‏ تو مرزهای سرزمینشان را از هر طرف گسترش داده‌ای.‏ ۱۶  ای یَهُوَه،‏ آن‌ها در سختی‌هایشان از تو کمک خواستند؛‏وقتی آن‌ها را تنبیه کردی،‏ از ته دل و زمزمه‌کنان به تو دعا کردند.‏ ۱۷  ای یَهُوَه،‏ چون ما را تنبیه کردی،‏ما مثل زن بارداری که آمادهٔ زایمان است،‏از درد به خود می‌پیچیم و فریاد می‌زنیم.‏ ۱۸  ما باردار شدیم و درد کشیدیم،‏اما چیزی به دنیا نیاوردیم.‏* ما هیچ بچه‌ای به دنیا نیاوردیم که در این سرزمین زندگی کند،‏و نتوانستیم باعث نجات این سرزمین شویم.‏ ۱۹  خداوند می‌گوید:‏ «مردگان شما زنده خواهند شد.‏ جسدهای قومم از خاک بلند خواهند شد.‏ ای کسانی که در خاک هستید،‏بیدار شوید و از شادی فریاد بزنید!‏ شبنمی مثل شبنم صبح* به شما طراوت و تازگی خواهد داد،‏و زمین،‏ کسانی را که مرده‌اند و هیچ قدرتی ندارند از چنگ خودش رها خواهد کرد تا دوباره زنده شوند.‏* ۲۰  ای قوم من،‏ به اتاق‌هایتان* بروید،‏و در را پشت سرتان ببندید.‏ خودتان را برای مدت کوتاهی مخفی کنیدتا خشم* من بگذرد؛‏ ۲۱  چون من،‏ یَهُوَه،‏ از مکان سکونتم می‌آیمتا از ساکنان زمین به خاطر خطاهایشان حساب بخواهم.‏آن وقت،‏ زمین خون‌های ریخته‌شده را آشکار خواهد کرد،‏و دیگر جسد کشته‌شدگان را مخفی نگه نخواهد داشت.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «او نجات را مثل دیوارها و سنگرهای شهر دور ما کشیده است.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «کسانی که منحرف نمی‌شوند.‏»‏
‏«یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «او ساکنان مکان‌های بلند یعنی آن شهر مرتفع.‏»‏
یا:‏ «جانم.‏»‏
یا:‏ «روحم.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «ارباب‌ها.‏»‏
یا:‏ «باد به دنیا آوردیم.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «شبنم روی گیاهان.‏»‏
یا:‏ «زمین،‏ کسانی به دنیا می‌آورد.‏»‏
یا:‏ «اتاق‌های داخلی؛‏ اتاق‌های امن.‏»‏
یا:‏ «داوری.‏»‏