اِشَعْیا ۲۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • پیامی بر ضدّ صور ‏(‏۱-‏۱۸‏)‏

۲۳  پیامی بر ضدّ صور:‏ ای کشتی‌های تَرشیش،‏ گریه و زاری کنید!‏ چون بندر صور نابود شده است و نمی‌توان به آنجا رفت.‏ از سرزمین کِتّیم،‏ خبر نابودی آن بندر رسیده است.‏ ۲  ای ساکنان مناطق ساحلی،‏ سکوت کنید!‏ تاجران صیدون* که برای تجارت از دریا می‌گذرند،‏ شما را ثروتمند کرده‌اند.‏ ۳  غلّات شیحور* به آن طرف دریا فرستاده می‌شد.‏درآمد صور از محصولات رود نیل بود،‏و آنجا محل تجارت قوم‌ها شد.‏ ۴  ای صیدون،‏* ای شهر حصاردار کنار دریا،‏ دیگر آبرویی برایت نمانده!‏حتی دریا هم صور را بچهٔ خود نمی‌داند و می‌گوید:‏ ‏«من هرگز درد زایمان نکشیده‌ام و بچه‌ای به دنیا نیاورده‌ام،‏من هیچ پسر یا دختری بزرگ نکرده‌ام.‏»‏ ۵  مردم با شنیدن خبر صور آشفته و ناراحت خواهند شد،‏مثل وقتی که خبر مصر را شنیدند.‏ ۶  ای ساکنان مناطق ساحلی،‏ گریه و زاری کنید!‏ به تَرشیش در آن طرف دریا بروید!‏ ۷  آیا این همان شهر شماست که از قدیم و از گذشتهٔ دور شادی می‌کرد؟‏ شهری که ساکنانش در سرزمین‌های دور ساکن شدند؟‏ ۸  چه کسی تصمیم گرفته که این اتفاق برای صور بیفتد؟‏صور همان شهر سلطنتی است،‏شهری که بازرگان‌هایش مثل شاهزاده بودند،‏و تاجرانش در تمام دنیا احترام داشتند.‏ ۹  یَهُوَه خدای لشکرها خودش این تصمیم را گرفته است،‏تا غرور آن شهر را که به زیبایی‌اش می‌بالید بشکند،‏و همهٔ مردمش را که در دنیا مورد احترامند خوار و ذلیل کند.‏ ۱۰  ای دختر تَرشیش،‏ مثل رود نیل از میان سرزمینتان عبور کن،‏ چون دیگر جایی برای ساختن کشتی نداری.‏* ۱۱  یَهُوَه دستش را روی دریا دراز کرده،‏و حکومت‌ها را تکان داده است.‏ او دستور داده که قلعه‌های فینیقیه نابود شوند.‏ ۱۲  او می‌گوید:‏ «ای دختر ستمدیدهٔ صیدون،‏*دیگر شادی نخواهی کرد.‏ بلند شو و به کِتّیم برو.‏ اما آنجا هم آسایش نخواهی داشت.‏»‏ ۱۳  سرزمین کَلدانیان را ببین!‏ کَلدانیان بودند که صور را به جایی متروک برای حیوانات وحشی تبدیل کردند،‏آشوریان نبودند که این کار را کردند!‏ کَلدانیان بودند که برج‌هایی برای محاصرهٔ شهر به پا کردند،‏و استحکامات شهر را از بین بردند،‏و آنجا را به ویرانه‌ای تبدیل کردند.‏ ۱۴  ای کشتی‌هایی که از تَرشیش برمی‌گردید،‏ گریه و زاری کنید!‏چون قلعهٔ مستحکمتان خراب شده است.‏ ۱۵  در آن زمان،‏ شهر صور به مدت ۷۰ سال که طول عمر* یک پادشاه است،‏ فراموش خواهد شد.‏ در پایان آن ۷۰ سال،‏ صور مثل فاحشه‌ای خواهد شد که در این سرود توصیف شده است:‏ ۱۶  ‏«ای فاحشهٔ فراموش‌شده،‏ چنگی بردار و در شهر بگرد.‏ چنگت را با مهارت بنواز،‏و سرودهای فراوان بخوان،‏تا مردم تو را به یاد بیاورند.‏»‏ ۱۷  در پایان آن ۷۰ سال،‏ یَهُوَه اجازه خواهد داد که صور به کار گذشته‌اش برگردد و برای گرفتن مزد،‏ خودش را مثل فاحشه‌ای به تمام حکومت‌های روی زمین بفروشد.‏ ۱۸  اما درآمد و مزد فاحشگی صور برای یَهُوَه کنار گذاشته خواهد شد.‏* صور درآمدش را پس‌انداز نخواهد کرد،‏ چون درآمدش نصیب قوم یَهُوَه خواهد شد تا آن‌ها بتوانند غذای کافی بخورند و لباس‌های خوب بپوشند.‏

پاورقی‌ها

همان صِیدا.‏
شیحور شاخه‌ای از رود نیل است.‏
همان صِیدا.‏
یا احتمالاً:‏ «دیگر بندری نداری.‏»‏
همان صِیدا.‏
تحت‌اللفظی:‏ «روزهای.‏»‏
یا:‏ «چیزی مقدّس برای یَهُوَه خواهد شد.‏»‏