اِشَعْیا ۲‏:‏۱‏-‏۲۲

  • کوه خانهٔ یَهُوَه بالاتر از همهٔ کوه‌ها قرار می‌گیرد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

    • شمشیرها به گاوآهن تبدیل می‌شوند ‏(‏۴‏)‏

  • متکبّران در روز یَهُوَه سرافکنده می‌شوند ‏(‏۶-‏۲۲‏)‏

۲  اِشَعْیا پسر آموص دربارهٔ یهودا و اورشلیم این رؤیا را دید:‏ ۲  در روزهای آخر،‏کوهی که خانهٔ یَهُوَه روی آن است،‏بالاتر از قلّهٔ کوه‌ها استوار خواهد شد،‏و بالاتر از تپه‌ها قرار خواهد گرفت،‏و مردم از همهٔ ملت‌ها به طرف آن روانه خواهند شد.‏ ۳  قوم‌های زیادی به سمت آن خواهند رفت و خواهند گفت:‏ ‏«بیایید به کوه یَهُوَه،‏و به خانهٔ خدای یعقوب برویم،‏ تا او راه‌هایش را به ما تعلیم دهد،‏و ما در راه‌هایش قدم برداریم،‏»‏ چون قانون* از صَهیون صادر خواهد شد،‏و کلام یَهُوَه از اورشلیم اعلام خواهد شد.‏ ۴  او بین ملت‌ها داوری خواهد کرد،‏و اختلافات قوم‌های زیادی را حل خواهد کرد.‏* آن‌ها از شمشیرهای خود گاوآهنو از نیزه‌های خود ابزار باغبانی خواهند ساخت.‏ ملتی به روی ملتِ دیگر شمشیر نخواهد کشید،‏و آن‌ها دیگر جنگیدن را یاد نخواهند گرفت.‏ ۵  ای خاندان یعقوب،‏بیایید در نور یَهُوَه قدم برداریم!‏ ۶  خدا قومش را ترک کرده؛‏ او خاندان یعقوب را رها کرده است!‏چون آن‌ها غرق آداب و رسوم شرقی‌ها شده‌اند.‏آن‌ها مثل فِلیسطی‌ها جادوگری می‌کنند،‏و بچه‌های بیگانگان،‏ همه جا در بین آن‌ها دیده می‌شوند.‏ ۷  سرزمینشان پر از نقره و طلاست،‏گنج‌هایشان بی‌انتهاست،‏ اسب‌های فراوان دارند،‏و ارابه‌های بی‌شمار.‏ ۸  سرزمینشان پر از خدایان بی‌ارزش است،‏ جلوی خدایانی که خودشان ساخته‌اند سجده می‌کنند،‏یعنی جلوی بت‌هایی که به دست خودشان ساخته‌اند.‏ ۹  پس انسان با سجده جلوی بت‌ها خودش را خوار و حقیر می‌کند؛‏تو چطور می‌توانی آن‌ها را ببخشی!‏ ۱۰  آن‌ها به داخل شکاف صخره‌ها وارد خواهند شد،‏و خودشان را در خاک پنهان خواهند کرد،‏چون از حضور یَهُوَه و عظمت و شکوهش وحشت خواهند کرد.‏ ۱۱  انسان‌های مغرور از شرمندگی سرشان را پایین خواهند انداخت،‏و انسان‌های خودپسند خوار و حقیر خواهند شد.‏ در آن روز فقط یَهُوَه تمجید خواهد شد؛‏ ۱۲  چون آن روز،‏ روز یَهُوَه خدای لشکرهاست؛‏ روز داوری افراد مغرور و بلندپرواز،‏و همهٔ انسان‌ها،‏ چه والامقام،‏ چه حقیر.‏ ۱۳  روز داوری همهٔ سِدرهای بلند و باشکوه لبنان؛‏روز داوری همهٔ بلوط‌های باشان.‏ ۱۴  روز داوری همهٔ کوه‌های سر به فلک کشیده،‏و تپه‌های بلند.‏ ۱۵  روز داوری همهٔ برج‌های بلند و حصارهای مستحکم؛‏ ۱۶  روز داوری همهٔ کشتی‌های تَرشیش،‏و قایق‌های زیبا.‏ ۱۷  انسان‌های مغرور سرافکنده خواهند شد،‏و انسان‌های خودپسند خوار و حقیر.‏ در آن روز فقط یَهُوَه تمجید خواهد شد.‏ ۱۸  خدایان بی‌ارزش کاملاً محو و نابود خواهند شد.‏ ۱۹  وقتی یَهُوَه می‌آید تا زمین را بلرزاند،‏مردم از ترس حضور او،‏و از ترس عظمت و شکوهش،‏خودشان را در غارهای صخره‌ها،‏و سوراخ‌های زمین پنهان خواهند کرد.‏ ۲۰  در آن روز،‏ مردم بت‌هایشان* را دور خواهند انداخت؛‏بت‌هایی که از طلا و نقره برای پرستش ساخته بودند.‏آن‌ها آن بت‌ها را در جایی که موش‌ها* و خفّاش‌ها هستند خواهند انداخت،‏ ۲۱  و خودشان وارد سوراخ‌های صخره‌ها،‏و شکاف‌های سنگ‌ها خواهند شد؛‏چون وقتی یَهُوَه می‌آید تا زمین را بلرزاند،‏آن‌ها از ترس حضور او،‏و از ترس عظمت و شکوهش،‏ خودشان را مخفی می‌کنند.‏ ۲۲  دیگر به انسان توکّل نکنید،‏ چون این به نفع شماست؛‏انسانی که عمری کوتاه دارد،‏* و فایده‌ای از او به شما نمی‌رسد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تعلیم.‏»‏
یا:‏ «مسائل قوم‌های زیادی را اصلاح خواهد کرد.‏»‏
یا:‏ «خدایان بی‌ارزشی.‏»‏
یا:‏ «پستاندار کوچکی شبیه موش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «انسانی که نَفَس او در بینی‌اش است.‏»‏