اِشَعْیا ۱۸‏:‏۱‏-‏۷

  • پیامی بر ضدّ اتیوپی ‏(‏۱-‏۷‏)‏

۱۸  وای بر سرزمینی که پر از صدای بال‌های حشرات است،‏یعنی سرزمین کنار رودخانه‌های اتیوپی!‏ ۲  آن سرزمین سفیرانش را از راه دریا می‌فرستد،‏و به آن‌ها که سوار قایق‌هایی از نی هستند،‏ می‌گوید:‏ ‏«ای پیام‌رسانان تندرو،‏ بروید!‏پیش قومی بروید که قدبلند هستند و پوستی صاف و لطیف دارند؛‏قومی که همه از آن‌ها می‌ترسند،‏قومی قوی که ملت‌های دیگر را شکست می‌دهند،‏*قومی که رودخانه‌های سیل‌آسا از میان سرزمینشان رد می‌شوند.‏»‏ ۳  ای همهٔ مردم،‏ ای همهٔ ساکنان زمین،‏شما علامتی* خواهید دید که روی کوه‌ها بلند خواهد شد،‏و صدایی مثل صدای شیپور خواهید شنید.‏ ۴  یَهُوَه به من گفت:‏ ‏«من آرام خواهم ماند و به* مکان سکونتم* نگاه خواهم کرد؛‏مثل آفتابی که زمین را گرم می‌کند،‏و مثل شبنمی که در فصل برداشت همه جا می‌نشیند.‏ ۵  اما قبل از برداشت محصول،‏وقتی گل‌ها به زمین می‌ریزند و انگورها می‌رسند،‏من شاخه‌ها را با قیچی باغبانی قطع خواهم کرد،‏و پيچک‌های آن‌ها را خواهم برید.‏ ۶  بعد از آن،‏ جسدهای دشمن خوراک پرنده‌های شکاری کوهستان‌ها،‏و خوراک حیوانات وحشی زمین خواهند شد.‏ پرندگان شکاری در تمام تابستان از آن‌ها تغذیه خواهند کرد،‏و حیوانات وحشی در تمام فصل برداشت،‏ غذا برای خوردن خواهند داشت.‏ ۷  در آن زمان،‏ آن قوم برای یَهُوَه خدای لشکرها هدیه خواهند برد؛‏قومی که قدبلند هستند و پوستی صاف و لطیف دارند،‏قومی که همه از آن‌ها می‌ترسند،‏قومی قوی که ملت‌های دیگر را شکست می‌دهند،‏*قومی که رودخانه‌های سیل‌آسا از میان سرزمینشان رد می‌شوند.‏آن‌ها هدیه‌شان را به کوه صَهیون،‏ یعنی به جایی که اسم یَهُوَه خدای لشکرها روی آن است خواهند برد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «قومی قوی که دشمن را زیر پایشان لگدمال می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «علامتی روی یک تیرک.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «از.‏»‏
یا:‏ «مکان استوارم.‏»‏
یا:‏ «قومی قوی که دشمن را زیر پایشان لگدمال می‌کنند.‏»‏