مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب اِستِر

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • مهمانی خشایارشای پادشاه در شوش ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • سرپیچی ملکه وَشتی ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • مشورت پادشاه با مشاورانش ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

  • حکم پادشاه صادر می‌شود ‏(‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏

 • ۲

  • جستجو برای ملکه‌ای جدید ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • اِستِر ملکه می‌شود ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

  • مُردِخای یک توطئه را برملا می‌کند ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

 • ۳

  • پادشاه به هامان مقامی بالاتر می‌دهد ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • نقشهٔ هامان برای نابودی یهودیان ‏(‏۵-‏۱۵‏)‏

 • ۴

  • مُردِخای ماتم می‌گیرد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • مُردِخای از اِستِر می‌خواهد که برای نجات قوم یهود دست به کار شود ‏(‏۶-‏۱۷‏)‏

 • ۵

  • اِستِر پیش پادشاه می‌رود ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • خشم هامان و فخرفروشی او ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

 • ۶

  • پادشاه از مُردِخای قدردانی می‌کند ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

 • ۷

  • اِستِر نقشهٔ هامان را برملا می‌کند ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • هامان به چوبهٔ داری که آماده کرده بود،‏ آویخته می‌شود ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

 • ۸

  • مُردِخای به مقامی بالاتر می‌رسد ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • التماس اِستِر به پادشاه ‏(‏۳-‏۶‏)‏

  • حکم جدید پادشاه ‏(‏۷-‏۱۴‏)‏

  • شادی و امید برای یهودیان ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

 • ۹

  • پیروزی یهودیان ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

  • پایه‌گذاری جشن «پوریم» ‏(‏۲۰-‏۳۲‏)‏

 • ۱۰

  • عزّت و بزرگی مُردِخای ‏(‏۱-‏۳‏)‏