اعمال رسولان ۴‏:‏۱‏-‏۳۷

  • دستگیر شدن پِطرُس و یوحنا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

    • تعداد ایمانداران به ۵۰۰۰ نفر می‌رسد ‏(‏۴‏)‏

  • پِطرُس و یوحنا محاکمه می‌شوند ‏(‏۵-‏۲۲‏)‏

    • ‏«ما نمی‌توانیم از صحبت کردن دربارهٔ چیزهایی که دیده و شنیده‌ایم دست بکشیم» ‏(‏۲۰‏)‏

  • دعا برای شجاعت ‏(‏۲۳-‏۳۱‏)‏

  • مسیحیان «هر چه را که داشتند با هم قسمت می‌کردند» ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

۴  پِطرُس و یوحنا هنوز مشغول صحبت با مردم بودند که کاهنان،‏ ناظر معبد و صَدّوقیان پیش آن‌ها آمدند.‏ ۲  آن‌ها از این که رسولان به مردم تعلیم می‌دادند و به همه اعلام می‌کردند که عیسی دوباره زنده شده،‏ ناراحت و عصبانی بودند.‏ ۳  پس آن‌ها را دستگیر کردند و چون عصر بود تا روز بعد زندانی کردند.‏ ۴  اما خیلی از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردانی که در میانشان بودند،‏ تقریباً به ۵۰۰۰ نفر رسید.‏ ۵  روز بعد،‏ سران و ریش‌سفیدان قوم همراه با عالمان دین در اورشلیم جمع شدند.‏ ۶  حَنّاس کاهن اعظم،‏ قیافا،‏ یوحنا،‏ اسکندر و تمام بستگان حَنّاس هم در آنجا حاضر شدند.‏ ۷  آن‌ها پِطرُس و یوحنا را برای بازجویی به جمع خودشان احضار کردند و از آن‌ها پرسیدند:‏ «با چه قدرتی یا به نام چه کسی این کار را کردید؟‏» ۸  بعد پِطرُس که از روح‌القدس پر شده بود،‏ به آن‌ها گفت:‏ ‏«ای سران و ریش‌سفیدان قوم،‏ ۹  اگر امروز به خاطر کار خوبی که در حق این مرد لنگ کردیم از ما بازجویی می‌کنید و می‌خواهید بدانید که او چطور شفا پیدا کرده،‏ ۱۰  به همهٔ شما و همهٔ قوم اسرائیل می‌گوییم که این معجزه را به نام عیسی مسیحِ ناصری انجام دادیم،‏ همان کسی که شما او را روی تیر شکنجه اعدام کردید،‏ ولی خدا او را زنده کرد.‏ بله،‏ به وسیلهٔ اوست که این مرد اینجا جلوی شما سالم ایستاده است.‏ ۱۱  طبق نوشته‌های مقدّس،‏ عیسی ‹همان سنگی است که شما بنّایان به حساب نیاوردید،‏ ولی حالا مهم‌ترین سنگ ساختمان* شده است.‏› ۱۲  در ضمن،‏ غیر از عیسی کسی نیست که بتواند ما را نجات دهد!‏ چون در زیر آسمان،‏ اسم دیگری به انسان‌ها داده نشده که آن‌ها بتوانند توسط آن نجات پیدا کنند.‏»‏ ۱۳  وقتی سران قوم و ریش‌سفیدان دیدند که پِطرُس و یوحنا با چه جرأتی صحبت می‌کنند و فهمیدند که آن‌ها اشخاص تحصیل‌نکرده* و معمولی هستند،‏ مات و مبهوت شدند و پی بردند که آن دو نفر از همراهان عیسی بودند.‏ ۱۴  آن‌ها نمی‌توانستند شفای آن مردِ لنگ را انکار کنند،‏ چون می‌دیدند که او صحیح و سالم کنار پِطرُس و یوحنا ایستاده است.‏ ۱۵  پس به آن سه نفر دستور دادند که از سالن شورا* بیرون بروند.‏ بعد،‏ با همدیگر مشورت کردند ۱۶  و گفتند:‏ «با این دو نفر چه کار کنیم؟‏ واقعیت این است که معجزهٔ* بزرگی از طریق آن‌ها انجام شده و ما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم،‏ چون همه در اورشلیم از آن باخبرند.‏ ۱۷  ولی برای این که جلوی تبلیغاتشان را بگیریم و این خبر بیشتر بین مردم پخش نشود،‏ بیایید تهدیدشان کنیم که دیگر به نام عیسی با کسی صحبت نکنند.‏»‏ ۱۸  پس پِطرُس و یوحنا را احضار کردند و به آن‌ها دستور دادند که دیگر به نام عیسی صحبت نکنند و تعلیم ندهند.‏ ۱۹  اما پِطرُس و یوحنا جواب دادند:‏ «خودتان قضاوت کنید:‏ از دید خدا چه کاری درست است؟‏ از شما اطاعت کنیم یا از خدا؟‏ ۲۰  در هر صورت،‏ ما نمی‌توانیم از صحبت کردن دربارهٔ چیزهایی که دیده و شنیده‌ایم دست بکشیم.‏» ۲۱  پس آن دو نفر را بیشتر تهدید کردند و بعد گذاشتند بروند،‏ چون هیچ دلیلی پیدا نکردند که آن‌ها را مجازات کنند.‏ در ضمن،‏ از مردم هم می‌ترسیدند،‏ چون همه به خاطر معجزه‌ای که انجام شده بود،‏ خدا را تمجید می‌کردند.‏ ۲۲  آن مردِ لنگ که به طور معجزه‌آسا شفا پیدا کرده بود،‏ بیشتر از ۴۰ سال داشت.‏ ۲۳  پِطرُس و یوحنا بعد از این که آزاد شدند،‏ پیش شاگردان دیگر رفتند و حرف‌های سران کاهنان و ریش‌سفیدان را برایشان تعریف کردند.‏ ۲۴  وقتی شاگردان این را شنیدند،‏ همه با هم به خدا دعا کردند و گفتند:‏ ‏«ای حاکم متعال،‏ ای خالق آسمان و زمین و دریا و هر چه در آن‌هاست،‏ ۲۵  تو از طریق روح‌القدس،‏ از زبان خدمتگزارت و جد ما داوود گفتی:‏ ‹چرا ملت‌ها شورش کرده‌اند و قوم‌ها حرف‌های پوچ و توخالی می‌زنند؟‏ ۲۶  پادشاهان زمین به ضدّ یَهُوَه و مسح‌شده‌اش بلند شده‌اند و حکمرانان به ضدّ آن‌ها همدست شده‌اند.‏› ۲۷  این درست همان چیزی است که امروز ما شاهد آن هستیم،‏ چون هیرودیس و پُنتیوس پیلاتُس با غیریهودیان و قوم اسرائیل به ضدّ خادم مقدّس تو عیسی که او را مسح کرده‌ای همدست شده‌اند ۲۸  تا کارهایی را انجام دهند که تو با قدرت* و حکمتت از قبل تعیین کرده بودی.‏ ۲۹  حالا ای یَهُوَه،‏ به تهدیدهای آن‌ها توجه کن و به خدمتگزارانت کمک کن تا بتوانند با شجاعتِ تمام کلامت را اعلام کنند.‏ ۳۰  با دست پرقدرتت بیماران را شفا بده و به نام خادم مقدّست عیسی معجزه‌ها و کارهای* شگفت‌انگیز انجام بده.‏»‏ ۳۱  وقتی دعا و التماسشان* تمام شد،‏ خانه‌ای که در آن بودند به لرزه درآمد و همه از روح‌القدس پر شدند و کلام خدا را با شجاعت به مردم اعلام کردند.‏ ۳۲  به علاوه،‏ همهٔ کسانی که ایمان آوردند با هم یکدل و یکرأی* بودند.‏ هیچ کدام از آن‌ها دارایی‌اش را مال خودش نمی‌دانست و هر چه را که داشتند با هم قسمت می‌کردند.‏ ۳۳  رسولان با قدرت بیشتری دربارهٔ رستاخیز عیسای سَرور شهادت می‌دادند و خدا برکت‌های زیادی به آن‌ها می‌داد.‏* ۳۴  در واقع،‏ هیچ کدام از آن‌ها محتاج نبود،‏ چون هر کسی که زمین یا خانه‌ای داشت آن را می‌فروخت و پولش را می‌آورد ۳۵  و در اختیار رسولان می‌گذاشت تا بین همه طبق نیاز هر کس تقسیم شود.‏ ۳۶  برای مثال،‏ یوسِف که از طایفهٔ لاوی و اهل قبرس بود و رسولان به او لقب «بَرنابا» یعنی «تشویق‌کننده»‏* داده بودند،‏ ۳۷  قطعه زمینی را که داشت فروخت و پول آن را آورد و در اختیار رسولان گذاشت.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «سنگ زاویه.‏»‏
یا:‏ «درس‌نخوانده.‏» منظور این نیست که آن‌ها بی‌سواد بودند،‏ بلکه در مدرسه‌های دینی آموزش ندیده بودند.‏
یا:‏ «سَنهِدرين.‏» منظور شورای عالی یهود است.‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «سَنهِدرين.‏»‏
یا:‏ «نشانهٔ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دست.‏»‏
یا:‏ «نشانه‌های.‏»‏
یا:‏ «دعای صادقانه‌شان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «یک جان.‏»‏
یا:‏ «لطف بی‌کرانش را نصیب آن‌ها می‌کرد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسر تسلّی.‏»‏